Форум на експертите

Генерал-лейтенант Уилиам Колдуел, бивш командващ на мисията за обучение на НАТО в Афганистан, говори пред дипломанти от Афганистанската национална полиция. © АЙСАФ

Екипна работа, прозрачност и преход в Афганистан

Когато бе създадена мисията за обучение на НАТО в Афганистан през ноември 2009 г., задачата ни бе да работим с афганистанците за динамично бъдеще и сигурен и стабилен Афганистан. Благодарение на поуките от съветския опит и предишни международни усилия мисията възприе нов подход и нагласи, залагащи на екипната работа, прозрачността и плавния преход.

Първоначално затруднена от липсата на обучаващи, мисията успя благодарение на обединените усилия под флага на НАТО. Първите 30 обучители нараснаха до над 1800 за две години, към първите две страни се присъединиха още 33 (последните са Украйна и Салвадор). До март 2012 г. очакваме още 600 преподаватели.

Когато се съчетае с допълнителни финансови ресурси от държави членки на НАТО и страни извън организацията като Япония или Обединените арабски емирства, обединеното командване на НАТО дава видими ползи, както ясно свидетелстват нарастващите и все по-професионални пехота, военновъздушни сили и полиция.

През първите две години на мисията личният състав на афганистанските сухопътни войски достигна 75 000, а полицията набра 45 000 души. До ноември 2012 г. армията ще се увеличи с още 47 000 военни, а военновъздушните сили ще се утроят до 2016 г.

Макар че все още развиват бойните си способности, материално-техническото снабдяване и човешките ресурси, афганистанската армия и полиция се готвят да поемат в свои ръце сигурността в цялата страна, досега гарантирана от АЙСАФ (Международните сили за сигурност в Афганистан). в края на декември 2014 г. Както бе договорено между НАТО и Афганистан в Лисабон по време на срещата на върха миналата есен, мисията на НАТО в страната ще остане за консултации, съвети, помощ и обучение.

Обучаващ от американската армия, участник в мисията на НАТО за обучение в Афганистан, наставлява афганистански войник. © АЙСАФ

В 70-те тренировъчни бази на мисията ясно се вижда колко сериозно се е ангажирал НАТО с подготовката на афганистанската пехота, военновъздушни сили и полиция. Във военния тренировъчен център в Кабул например има представители на 10 страни, които обучават между 8000 и 12000 афганистански войници в 40 курса всеки ден. Те включват основни бойни умения за новобранците, курсове за офицери мъже и жени и специализирани дисциплини като материално-техническо снабдяване, право и комуникации.

Откакто НАТО пое подготовката на афганистанската армия и полиция, се наблюдава очевидно подобрение на качеството. Това личи по точната стрелба, дисциплината и въздържанието. Допълнителните обучаващи от НАТО предоставиха ключови умения като техническата поддръжка на хеликоптери, медицинското обслужване и гражданската полиция. Благодарение на тях се подобри и съотношението обучители-обучавани.

Преди създаването на мисията на НАТО полицията често трябваше да изпълнява задачи, без да има съответната подготовка. Освен това качеството на обучението бе различно в отделните региони. След подписването на споразумение между афганистанското министерство на вътрешните работи, ЕВРОПОЛ (Европейската полиция) и екипа на немската полиция бе въведена единна система за обучение.

Курсовете за базова подготовка на патрули бяха удължени от шест на осем месеца. Новата програма за обучение вече включва и правата на човека, равенството между двата пола, допълнително ограмотяване, прозрачност и отчетност. Това не би било възможно без координираните международни усилия за обединяване на недостигащите ресурси.

Новата програма за обучение вече включва и правата на човека, равенството между двата пола, допълнително ограмотяване, прозрачност и отчетност

Мисията на НАТО успя да се заеме и с гражданската полиция. През последната година броят на полицаите в нея нарасна от 168 на 525. И в Главната им квартира в лагера Егерс, и в другите тренировъчни бази в страната те предоставят уникалните си умения и професионализъм при подготовката на афганистанската национална полиция. В началото на третата си година мисията трябва да се съсредоточи предимно в подготовката на прехода в гарантирането на сигурността в края на 2014 г. Това включва обучаване на хората, които после ще обучават другите, формиране на лидери, увеличаване на грамотността и професионалните умения и изграждане на стабилни институции и самоподдържащи се системи.

Церемония за смяна на командването в лагера Егерс в Кабул - на преден план многоцветният символ на съвместното командване © АЙСАФ

Успехът на мисията в тренировъчните бази, създадени през последните две години, се вижда от качеството на афганистанските въоръжени сили на терена. Все по-често афганистанските бойци поемат грижата за сигурността на страната си и печелят доверието на хората. За да останат трайни тези постижения, основен приоритет е да се обучат офицери, които да обучават другите. Днес 3200 афганистанци следват такива курсове и през декември 2012 ще имат готовност да ръководят самите те базовата подготовка. Обучаващите от коалицията ще продължат да наблюдават подготовката и ще водят напредналите курсове, докато се положат основите за институционален преход.

През последните две години бе постигнат съществен напредък в подготовката и обучението на личния състав на афганистанската армия и служителите на полицията - броят на офицерите и служителите в полицията нарасна от 42 500 на 61 850. Вече има и школи и редовете на полицията ще се увеличат до 83 400 до средата на 2012.

Същото важи и за армията - през последните две години броят на офицерите и войниците се увеличи от 40 900 на 66 800 и ще достигне 86 500. Подготовката и обучението имат съществено значение за формирането на лидери и трябва да продължи подкрепата за новосъздадените Национална военна академия, Национална афганистанска полицейска академия или “Sandhurst in the Sand,” школа за кандидат офицери, създадена и ръководена от Великобритания, която ще отвори врати през 2013 г.

Все по-често афганистанските бойци поемат грижата за сигурността на страната си и печелят доверието на хората. За да останат трайни тези постижения, основен приоритет е да се обучат офицери, които да обучават другите

Генерал-лейтенант Уилиам Колдуел разговаря с новобранци по време на задължителните курсове по ограмотяване. © АЙСАФ

Една от основните поуки от последните две години е значението на ограмотяването за развитието на професионална и способна армия и полиция. След десетилетия война и с унищожена образователна система само 14 % от възрастните военни, мъже и жени, са грамотни.

Но в началото на 2010 г. мисията определи грамотността за приоритет и започна тясно взаимодействие с международните организации и с афганистанското министерство на образованието, за да ограмоти "изгубеното" поколение в тренировъчните бази. За сумата от 33 долара на човек над 125 000 афганистанци се научиха да четат, да пишат и да смятат благодарение на задължителната програма за ограмотяване. До 2012 г. близо 50 % от военните и полицаите ще имат достатъчна грамотност. Образованите войници вече могат да проверяват пропуските на контролно-пропусквателните пунктове, голям брой полицаи могат да инвентаризират моторните превозни средства. И всички могат да си преброят заплатата, което допринася за борбата с хищната корупция.

Благодарение на тези усилия афганистанските войници и полицаи могат да си избират и курсове за напреднали - инженерни войски, артилеристи или логистика. Миналата година бяха създадени 12 специализирани професионални школи, където от тази година мисията обучава военни от афганистанската армия, които утре ще изпълняват тези важни функции. Това е част от постепенното развитие, което включва курсове за напреднали по логистика, финанси, комуникации, човешки ресурси, разузнаване, артилерия, военно инженерство и други важни фунции. Цели части и специалисти продължават да се вливат в армията, която скоро ще бъде грижливо балансирана, ще може да осигурява собствената си поддръжка и да провежда самостоятелни операции.

От съветския си опит сме научили, че ако не се подготвят местните жители и не се изгради материална база, системата рухва, щом се прекрати международната помощ. Затова е изключително важно международната общност в Афганистан да продължи да предоставя качествено и трайно оборудване и обучение на достъпна цена.

Част от това е подкрепата за икономическото развитие на страната и снабдяване на отбраната в рамките на първата афганистанска програма на НАТО, по която бяха разкрити 17 000 работни места и бяха намалени разходите. Например разходите за производството на обувки са половината от разходите, ако те се произведат в САЩ и после бъдат транспортирани до Афганистан. А качеството е същото, благодарение на партньорството с американския бизнес и академични експерти, които подпомогнаха афганистанските фирми. Освен това подкрепата за обувните заводи в страната даде началото на нова обувна индустрия в Афганистан.

“Преди тридесет години Съединените щати помагаха на Афганистан да отвоюва страната си от съветските нашественици. С оттеглянето на съветската армия обявихме победа и насочихме вниманието си другаде, без да помогнем на афганистанците да изградят стабилна държава с действащи сили за сигурност. На 11 септември 2001 г. видяхме трагичните последици от този пропуск. Не можем отново да си позволим подобен урок."

През 2011 г. американските сенатори Карл Ливайн и Джек Рид писаха: “Преди тридесет години Съединените щати помагаха на Афганистан да отвоюва страната си от съветските нашественици. С оттеглянето на съветската армия обявихме победа и насочихме вниманието си другаде, без да помогнем на афганистанците да изградят стабилна държва с действащи сили за сигурност. На 11 септември 2001 г. видяхме трагичните последици от този пропуск. Не можем отново да си позволим подобен урок." Затова подкрепата на САЩ и НАТО и след прехода и партньорството и след 2014 г. имат жизненоважно значение, за да не се повтори подобна грешка от миналото.

Нов посетител?
За автора

Генерал-лейтенант Уилиам Колдуел от армията на САЩ бе първият командващ на Мисията за обучение на НАТО в Афганистан от ноември 2009 г. до октомври 2011 г.

предложения
Ахмад Шах Масуд
Лидер на съпротивата и национален герой на Афганистан
Бюлетин
Нещо пропуснато?
Няма да бъдем пионка в чужда игра,
ние винаги ще сме Афганистан.!
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube