10 år senere: hva har vi
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
10 år senere: hva har vi lært
De ti årene etter 9/11-angrepene har ført til nye og utfordrende sikkerhetsrisikoer. Hvor godt har vi holdt tritt med dem? Har NATO endret seg nok? I denne utgaven ser vi på hva sikkerhetsverdenen har lært etter den historiske dagen.
Kommer neste gang i
NATO Nytt
Få det med deg
Optimalisert
for Iphone

Å være NATOs generalsekretær den 11. september
Å være NATOs generalsekretær er alltid en jobb som er ladet med utfordringer og overraskelser. Men på den 11. september 2001 hadde Lord Robertson en av de mest merkverdige opplevelser noen generalsekretær i NATO har hatt. Her forteller han hvordan dagen forløp.

Bilder av terror: truslenes forskjellige ansikter
Et bilde er verdt tusen ord – og disse bildene kanskje mer. I denne fotohistorien skisserer vi noen av de mest slående bilder fra truslene som kom på, og etter, 9/11.

Når vi ser tilbake, i stedet for å kunngjøre NATOs tilbakegang, ble ”9/11” katalysatoren for de mest grunnleggende endringene i NATOs historie, hevder Michael Rühle.For NATOs allierte var likevel de spørsmålene de måtte tenke gjennom i begynnelsen like åpenbare som de var avgjørende.
For en virkelig moderne tilnærming til å få NATO oppdatert på sikkerhetstrusler i det 21. århundre, må Alliansen bruke penger på en smart måte, mer engasjement og klarere planlegging, hevder Dr Jacquelyn Davis.
9/11 innledet en tid med nye trusler. Ikke minst blant disse er internettrusselen. Her beskriver Olaf Theiler hvordan NATO hurtig har måttet tilpasse seg en sikkerhetstrussel som er i rask endring, vidt utbredt og ofte billig.
Ny for NATO Nytt?

Da jeg gikk på skolen var det enkelte datoer som fortjente spesiell kapitler. Den dagen da erkehertug Ferdinand ble skutt. Den dagen da Hitler tok makten. Den dagen da Pearl Harbor ble angrepet.

De datoene var viktige, ikke bare for det som skjedde de dagene. De var viktige for hendelsene som de førte til i dagene, ukene og årene etterpå. Dager som viste seg å være tippepunktet for titalls land og millioner av folk.

Dagens skoler har en ny dato: 11. september 2001.

Da jeg gikk på skolen var det enkelte datoer som fortjente spesiell kapitler. Den dagen da erkehertug Ferdinand ble skutt. Den dagen da Hitler tok makten. Den dagen da Pearl Harbor ble angrepet.

De datoene var viktige, ikke bare for det som skjedde de dagene. De var viktige for hendelsene som de førte til i dagene, ukene og årene etterpå. Dager som viste seg å være tippepunktet for titalls land og millioner av folk.

Dagens skole har en ny dato. 11. september 2001.

I år markerer vi 10-årsjubileet for det mest spektakulære av alle terrorangrep. Tid nok til å se tilbake og reflektere.

Tid nok til å besvare slike spørsmål som: hvor godt reagerte sikkerhetsorganisasjonene? Hva lyktes og hva mislyktes? Og hva ville vi gjort annerledes i dag?

I denne utgaven av NATO Nytt ser vi på effekten på NATO i de 10 årene som har gått. Vi inkluderer også daværende generalsekretær i NATOs beretning om hvordan han tilbrakte den historiske dagen.

En fersk utgave av et sikkerhetstidsskrift understreker hva det synes var de 10 hendelsene i de siste 10 årene som var viktigere for sikkerhet enn den dagens hendelser. Det inkluderte slike hendelser som finanskrisen og den arabiske våren.

Tidsskriftet kan ha rett. Men det er ingen rivaler til den datoen som den mest ikoniske for sikkerheten i det 21. århundre. Det er den datoen som for alltid vil ha sitt eget kapittel

Paul King

sitater
Erklæring fra IRA den 13. oktober 1984
etter bombeangrepet på Margaret Thatcher i Brighton
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"I dag lyktes vi ikke, men husk at vi bare trenger å lykkes en gang.
Dere må alltid være heldige."
Om NATO Nytt
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube