JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Prečo nás Jemen znepokojuje?

Get the Flash Player to see this player.

Redakcia NATO Review sa rozprávala s Marisou Porgesovou, bývalou poradkyňou americkej vlády pre otázky boja proti terorizmu, o nebezpečenstve, ktoré Jemen pre svet predstavuje .

 Titulky: On / Off

Jemen sa dostal do sociálnej búrky,

a síce z mnohých dôvodov:

nadmierne veľký počet obyvateľov,

rastúci bezprecedentnou rýchlosťou

do tej miery, že v nasledujúcich 20 rokov

je očakávané až jeho zdvojnásobenie,

čo je zdrojom

vážneho problému nezamestnanosti:

vyše 40% nezamestnanosti

a 75% nedostatočnej zamestnanosti.

Keď sa situácia vyvíjala týmto smerom,

pomoc a záujem

o niektoré jeho zvlášť interné problémy,

boli, ako na vnútroštátnej úrovni

tak aj zo strany susedných krajín

i medzinárodného spoločenstva,

len povrchné.

Domnievam sa, že ešte pred niekoľkými

rokmi existovala možnosť zmeniť smer

cesty, ktorým sa krajina začala uberať.

Nanešťastie to však nebolo prioritou

a Jemen šiel inou cestou.

A dostal sa do situácie,

ktorá vedie k zrúteniu celého štátu.

Aj keď existujú určité podobnosti,

väzby sú zastrené.

Minulosť je veľmi rozdielna,

politická platforma je veľmi rozdielna,

a cesta, na ktorú musíme túto

krajinu nasmerovať, je taktiež rozdielna.

A existuje mnoho dôvodov

k znepokojeniu činnosťou Al-Kaidy

na Arabskom polostrove, rovnako

ako pred desiatimi rokmi,

kedy sme ju v Afganistane mohli

nazývať Centrálna Al-Kaida.

Tu sa táto organizácia založila sama, a síce

ako nová odnož Al-Kaidy pre túto oblasť.

Intenzívne rozširuje svoje strategické

pole pôsobnosti za hranice Jemenu

a susednej Saudskej Arábie.

Rétorika a propaganda, všetky

spôsoby sú dobré pre expanziu

ich záujmov za hranice krajiny.

Strategická orientácia sa

presunula na nábor,

na propagandu,

na mediálne kampane.

V lete tohto roku dokonca začala

vydávať on-line magazín

v anglickom jazyku, určený

osobám neovládajúcim arabský jazyk,

novým potenciálnym nejemenským členom.

Myslím si, že táto modernizácia

a schopnosť získať podporu

od jemenských tribálnych vodcov

a nejemenských jedincov

je vážnym aspektom, na ktorý

musíme sústrediť našu pozornosť.

Existujú rozporné správy

o organizácii vo vnútri Al-Kaidy

na Arabskom polostrove

a o mocenských bojoch,

niektoré dokonca vypracované už predtým,

avšak predchádzajúce vynoreniu

novej regionálnej sily,

konfliktu medzi

staršou generáciou Al-Kaidy

a generáciou novou,

vedenou Nasser al-Wuhayshim.

Stále existujú určité nejasnosti;

podľa niektorých správ

je dnes jej činnosť rozdelená,

disponuje veľmi organizovanou štruktúrou,

ktorá jej umožňuje odolávať

nedávnym represívnym akciám a zatýkaniu.

Správy taktiež uvádzajú, že

z operačného hľadiska,

bola Centrálna Al-Kaida

v pakistanskom regióne Fata

prinajmenšom operačne

marginalizovaná.

Zo strategického a ideologického

hľadiska je stále dôležitá

pre komunikáciu správ Al-Kaidy,

a taktiež pre nábor a propagandu.

Z operačnej a plánovacej

perspektívy,

sme do určitej miery konštatovali úspech,

pretože islamisti zostali marginalizovaní;

domnievam sa ale, že namietnete,

že to bolo vďaka veľkému úsiliu Západu.

Toto však neplatí pre Al-Kaidu

na Arabskom polostrove.

Čo sa týka taktických zámerov

a potenciálneho miesta

zrodu nasledujúceho ohrozenia

sa domnievam, že ťažisko akcií

sa náležite presunulo do Jemenu.

.

Dúfame, že nájdeme

disjunktívnu odpoveď a…

Problémy v Jemene dospeli

do bodu,

kedy to už nie je možné.

Ak zvolíme prístup zameraný

výhradne na bezpečnosť,

a ak je to zjavne evidentný prístup

zameraný na bezpečnosť,

myslím tým protiteroristické operácie

vedené USA, priamo v teréne,

existuje reálna vyhliadka

na bumerangový efekt,

ktorým bude rast náborového

potenciálu Al-Kaidy

a podpory celého procesu

náboru a ostatných aktivít.

V súčasnej dobe vegetuje v krajine

300 000 domácich vysídlencov a bezdomovcov.

Ďalších takmer 200 000 utečencov

z Afriky živorí v južnej časti Jemenu,

ako to vyplýva zo správy OSN,

z tohtoročného leta,

170 000 z nich sú Somálčania.

Dnes prúdia utečenci

z juhu,

interní vysídlenci utekajú pred

povstaním zo severu

a socialne-ekonomickú

a politickú situáciu

nie sú Jemenčania schopní

sami vyriešiť.

Obyvatelia Saudskej Arábie

sú znepokojení

prechodmi početných osôb

cez ich hranice;

vyvíjajú veľké úsilie,

čas a financie

jednak na výstavbu zátarás, jednak na transakcie

s emigrantmi, pašerákmi a zločincami.

Posledné údaje, ktoré som konzultoval, boli z roku

2008 a vykazovali vyše 65 000 ilegálnych emigrantov

a pašerákov, prevažne z Jemenu,

ktorí boli zadržaní pri prechode hraníc

počas niekoľkých mesiacov.

A tieto údaje majú stúpajúcu tendenciu.

To bude zrejme

prvý zdroj konfliktu.

Konzultovali sme taktiež údaje

týkajúce sa trestných činov,

vrátane vrážd, spáchaných

z dôvodu jednak životnej núdze,

jednak konfliktov rozpútaných kvôli prístupu

k studniam alebo vodným zariadeniam.

Sana’a bude zrejme prvým hlavným mestom

na svete, ktoré sa ocitne bez vody.

Napriek tomu doposiaľ neexistuje skutočný

strategický plán vlády

týkajúci sa riadenia vodných zdrojov

a konfrontácie s týmto problémom.

Problémy ťažby ropy ovplyvňujú

štátny rozpočet krajiny

a schopnosť vlády platiť

rôzne klany, sľúbené úplatky,

a udržovať a financovať

konflikt na severe,

ako aj secesionistické hnutie na juhu,

či boj proti Al-Kaide.

Voda je však každodenným

problémom, ktorý sa týka

všetkých obyvateľov bez rozdielu.

Vláda bola a je

vo veľmi ťažkej situácii;

korupcia, klientelizmus,

minulosť

kooptujúcej Al-Kaidy

a gentlemanských dohôd

medzi vládou

a Al-Kaidou.

V krajine sú potrebné

politické reformy.

Súčasná úroveň bezpečnosti,

hospodárska situácia

i celkový obraz krajiny nie sú práve

veľkým magnetom pre turistov.

Myslím si, že prekonanie všetkých problémov bude

bohužiaľ trvať ešte mnoho rokov,

a to aj napriek úsiliu, ktoré vyvíjajú štáty

Kooperačnej rady Perského zálivu

veľmi rýchlym tempom na úseku výstavby

hotelov a turistickej infraštruktúry

v niektorých oblastiach krajiny,

o ktorých si bohužiaľ myslím,

že zostanú neodhalenými cieľmi ciest

až do zlepšenia bezpečnostnej situácie.

Jemen sa dostal do sociálnej búrky,

a síce z mnohých dôvodov:

nadmierne veľký počet obyvateľov,

rastúci bezprecedentnou rýchlosťou

do tej miery, že v nasledujúcich 20 rokov

je očakávané až jeho zdvojnásobenie,

čo je zdrojom

vážneho problému nezamestnanosti:

vyše 40% nezamestnanosti

a 75% nedostatočnej zamestnanosti.

Keď sa situácia vyvíjala týmto smerom,

pomoc a záujem

o niektoré jeho zvlášť interné problémy,

boli, ako na vnútroštátnej úrovni

tak aj zo strany susedných krajín

i medzinárodného spoločenstva,

len povrchné.

Domnievam sa, že ešte pred niekoľkými

rokmi existovala možnosť zmeniť smer

cesty, ktorým sa krajina začala uberať.

Nanešťastie to však nebolo prioritou

a Jemen šiel inou cestou.

A dostal sa do situácie,

ktorá vedie k zrúteniu celého štátu.

Aj keď existujú určité podobnosti,

väzby sú zastrené.

Minulosť je veľmi rozdielna,

politická platforma je veľmi rozdielna,

a cesta, na ktorú musíme túto

krajinu nasmerovať, je taktiež rozdielna.

A existuje mnoho dôvodov

k znepokojeniu činnosťou Al-Kaidy

na Arabskom polostrove, rovnako

ako pred desiatimi rokmi,

kedy sme ju v Afganistane mohli

nazývať Centrálna Al-Kaida.

Tu sa táto organizácia založila sama, a síce

ako nová odnož Al-Kaidy pre túto oblasť.

Intenzívne rozširuje svoje strategické

pole pôsobnosti za hranice Jemenu

a susednej Saudskej Arábie.

Rétorika a propaganda, všetky

spôsoby sú dobré pre expanziu

ich záujmov za hranice krajiny.

Strategická orientácia sa

presunula na nábor,

na propagandu,

na mediálne kampane.

V lete tohto roku dokonca začala

vydávať on-line magazín

v anglickom jazyku, určený

osobám neovládajúcim arabský jazyk,

novým potenciálnym nejemenským členom.

Myslím si, že táto modernizácia

a schopnosť získať podporu

od jemenských tribálnych vodcov

a nejemenských jedincov

je vážnym aspektom, na ktorý

musíme sústrediť našu pozornosť.

Existujú rozporné správy

o organizácii vo vnútri Al-Kaidy

na Arabskom polostrove

a o mocenských bojoch,

niektoré dokonca vypracované už predtým,

avšak predchádzajúce vynoreniu

novej regionálnej sily,

konfliktu medzi

staršou generáciou Al-Kaidy

a generáciou novou,

vedenou Nasser al-Wuhayshim.

Stále existujú určité nejasnosti;

podľa niektorých správ

je dnes jej činnosť rozdelená,

disponuje veľmi organizovanou štruktúrou,

ktorá jej umožňuje odolávať

nedávnym represívnym akciám a zatýkaniu.

Správy taktiež uvádzajú, že

z operačného hľadiska,

bola Centrálna Al-Kaida

v pakistanskom regióne Fata

prinajmenšom operačne

marginalizovaná.

Zo strategického a ideologického

hľadiska je stále dôležitá

pre komunikáciu správ Al-Kaidy,

a taktiež pre nábor a propagandu.

Z operačnej a plánovacej

perspektívy,

sme do určitej miery konštatovali úspech,

pretože islamisti zostali marginalizovaní;

domnievam sa ale, že namietnete,

že to bolo vďaka veľkému úsiliu Západu.

Toto však neplatí pre Al-Kaidu

na Arabskom polostrove.

Čo sa týka taktických zámerov

a potenciálneho miesta

zrodu nasledujúceho ohrozenia

sa domnievam, že ťažisko akcií

sa náležite presunulo do Jemenu.

.

Dúfame, že nájdeme

disjunktívnu odpoveď a…

Problémy v Jemene dospeli

do bodu,

kedy to už nie je možné.

Ak zvolíme prístup zameraný

výhradne na bezpečnosť,

a ak je to zjavne evidentný prístup

zameraný na bezpečnosť,

myslím tým protiteroristické operácie

vedené USA, priamo v teréne,

existuje reálna vyhliadka

na bumerangový efekt,

ktorým bude rast náborového

potenciálu Al-Kaidy

a podpory celého procesu

náboru a ostatných aktivít.

V súčasnej dobe vegetuje v krajine

300 000 domácich vysídlencov a bezdomovcov.

Ďalších takmer 200 000 utečencov

z Afriky živorí v južnej časti Jemenu,

ako to vyplýva zo správy OSN,

z tohtoročného leta,

170 000 z nich sú Somálčania.

Dnes prúdia utečenci

z juhu,

interní vysídlenci utekajú pred

povstaním zo severu

a socialne-ekonomickú

a politickú situáciu

nie sú Jemenčania schopní

sami vyriešiť.

Obyvatelia Saudskej Arábie

sú znepokojení

prechodmi početných osôb

cez ich hranice;

vyvíjajú veľké úsilie,

čas a financie

jednak na výstavbu zátarás, jednak na transakcie

s emigrantmi, pašerákmi a zločincami.

Posledné údaje, ktoré som konzultoval, boli z roku

2008 a vykazovali vyše 65 000 ilegálnych emigrantov

a pašerákov, prevažne z Jemenu,

ktorí boli zadržaní pri prechode hraníc

počas niekoľkých mesiacov.

A tieto údaje majú stúpajúcu tendenciu.

To bude zrejme

prvý zdroj konfliktu.

Konzultovali sme taktiež údaje

týkajúce sa trestných činov,

vrátane vrážd, spáchaných

z dôvodu jednak životnej núdze,

jednak konfliktov rozpútaných kvôli prístupu

k studniam alebo vodným zariadeniam.

Sana’a bude zrejme prvým hlavným mestom

na svete, ktoré sa ocitne bez vody.

Napriek tomu doposiaľ neexistuje skutočný

strategický plán vlády

týkajúci sa riadenia vodných zdrojov

a konfrontácie s týmto problémom.

Problémy ťažby ropy ovplyvňujú

štátny rozpočet krajiny

a schopnosť vlády platiť

rôzne klany, sľúbené úplatky,

a udržovať a financovať

konflikt na severe,

ako aj secesionistické hnutie na juhu,

či boj proti Al-Kaide.

Voda je však každodenným

problémom, ktorý sa týka

všetkých obyvateľov bez rozdielu.

Vláda bola a je

vo veľmi ťažkej situácii;

korupcia, klientelizmus,

minulosť

kooptujúcej Al-Kaidy

a gentlemanských dohôd

medzi vládou

a Al-Kaidou.

V krajine sú potrebné

politické reformy.

Súčasná úroveň bezpečnosti,

hospodárska situácia

i celkový obraz krajiny nie sú práve

veľkým magnetom pre turistov.

Myslím si, že prekonanie všetkých problémov bude

bohužiaľ trvať ešte mnoho rokov,

a to aj napriek úsiliu, ktoré vyvíjajú štáty

Kooperačnej rady Perského zálivu

veľmi rýchlym tempom na úseku výstavby

hotelov a turistickej infraštruktúry

v niektorých oblastiach krajiny,

o ktorých si bohužiaľ myslím,

že zostanú neodhalenými cieľmi ciest

až do zlepšenia bezpečnostnej situácie.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink