SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

Hvorfor bør vi være bekymret for Jemen?

Get the Flash Player to see this player.

NATO Nytt snakker med Marisa Porges, tidligere rådgiver for mottiltak mot terrorisme for den amerikanske regjering, om truslene som utgjøres mot og i Jemen.

 Undertitler: / Av

Det har blitt en perfekt storm av mange grunner:

den store befolkningen, som vokser så raskt

til det punkt at befolkningen forventes å dobles

innen rundt 20 år eller noe sånt til et massivt arbeidsløshetsproblem:

mer enn 40% arbeidsløse og rundt 75% delvis arbeidsløse.

Ettersom dette har utviklet seg

har hjelp til landet og oppmerksomhet overfor noen av deres problemer,

både innenlands og fra deres interne fokus

og fra naboland og det internasjoanle samfunnet

sviktet.

Jeg tror at for noen få år siden kunne det vært en måte å

få landet ut av den retningen som det er på nå. Dessverre ble ikke dette prioritert,

og derfor falt det mellom alle stoler.

Og det det har gått så langt at

det går mot statshavari.

Selv om det er noen likheter, er det en svak forbindelse.

Historien er veldig annerledes, de politiske røttene er veldig annerledes,

og den måten vi vil måtte ta opp kampen i landet er også annerledes.

Og det er like stor grunn til å bli like bekymret for al-Qaida

på den arabiske halvøy som vi kanskje har vært bekymret for al-Qaida,

som vi ville si at al-Qaida sentralt i Afghanistan fra et tiår tilbake.

De har etablert seg som den nye al-Qaida gruppen i regionen

og utvidet sitt strategiske fokus til utenfor Jemen

og nabolandet Saudi-Arabia,

og den retorikken og propagandaen og den måten de prøver å utvide

sin relevans på utenfor bare Jemen.

Det strategiske fokuset har blitt endret, men det har også deres rekruttering,

deres propaganda, deres mediakampanjer.

Selv i sommer da de kom ut med et online magasin

som er skrevet på engelsk rettet mot ikke-arabisktalende,

potensielle rekrutter basert utenfor Jemen.

Så jeg tror at denne sofistisering og deres evne til å få støtte

både fra stammer basert i Jemen og enkeltpersoner basert utenfor Jemen

er noe som vi må fokusere vår oppmerksomhet på.

Det er motstridende rapporter om organiseringen innen al-Qaida

på den arabiske halvøy og om maktkamper,

selv før de siste rapportene,

men som stammer fra før de dukket opp som den nye, regionale maktfaktoren,

en konflikt mellom en eldre generasjon av al-Qaida

og den nye generasjonen ledet av Nasser al-Wuhayshi.

Det er fortsatt litt uklart, det har kommet rapporter

om at de har en arbeidsdeling, en svært organisert struktur,

og at det har gjort dem i stand til å motstå de siste angrepene og arrestasjonene.

Rapporter indikerer at fra et operativt perspektiv,

har det sentrale al-Qaida i FATA-regionen i Pakistan

i det minste blitt operativt marginalisert.

Fra et strategisk, ideologisk perspektiv er de fortsatt relevante

for å få frem al-Qaidas budskap og for rekruttering og propaganda,

men fra et operativt, målrettet perspektiv

har vi i noen grad, kan man si, sett at den vestlige innsatsen har lykkes,

og at de har blitt marginalisert.

Det er ikke like sant når det gjelder al-Qaida på den arabiske halvøy.

Så fra et taktisk perspektiv

og der den neste trusselen kan komme fra,

mener jeg virkelig at fokus flytter seg til Jemen, og med rette.

Vi håper å finne et diskret svar og....

problemet har kommet til det punkt i Jemen

der det ikke er mulig lenger.

Hvis vi tar en rent sikkerhetsfokusert tilnærming

og hvis det er en åpenbart sikkerhetsfokusert tilnærming,

og da mener jeg amerikansk-ledete motterroroperasjoner, støvler på bakken,

er det en betydelig mulighet for å få en enorm tilbakegang,

og faktisk øke al-Qaidas rekrutteringspotensiale der

og støtte deres rekrutteringssak og så videre.

I dag er det rundt 300.000 interne flyktinger.

I tillegg nesten 200.000 afrikanske flyktninger i sør,

i henhold til sommerens rapport fra FN.

170.000 fra Somalia.

Så nå har man strømmer fra sør,

interne flyktninger i nord fra opprøret,

og en sosio-økonomisk og regjeringssituasjon,

der jemenittene ikke er i stand til å håndtere problemet selv.

Saudierne er bekymret

for strømmen av personer over grensene

og legger stor innsats, tid og penger

i å bygge gjerder og håndtere immigrantene, smuglere og kriminelle.

Jeg tror at de siste dataene jeg så var i 2008 at mer enn 65.000 illegale immigranter

og smuglere, for det meste jemenitter,

ble arrestert da de krysset grensen, bare i løpet av noen få måneder.

Og denne bekymringen øker.

Det vil trolig være den første kilden til konflikt.

Vi har sett rapporter om at det blir begått kriminalitet

og mord på grunn av mangler

og det bryter ut kamper over brønner og bruken av vann.

Sana’a er forventet å være den første hovedstaden som ikke lenger har vann.

Og det er, enda, ikke noen effektiv strategi fra regjeringen,

når det gjelder å håndtere vannressursene og ta tak i problemet.

Oljeproblemet innvirker på regjeringens budsjett

og regjeringens evne til å betale stammene, betale bestikkelser,

opprettholde og finansiere både krigen i nord,

separatistbevegelsen i sør og kampen mot al-Qaida.

Vannproblemet er noe som berører folk

og mange innbyggere daglig.

Regjeringen har og har hatt en vanskelig kamp,

korrupsjon og beskyttelse og en historie om

til og med samarbeid med al-Qaida og "gentlemen's agreements"

mellom regjeringen og al-Qaida.

Man må gjennomføre politiske reformer.

I øyeblikket gjør sikkerhetssituasjonen og den økonomiske situasjonen

og beskrivelse av landet at det ikke kommer veldig høyt opp på turistenes liste.

Jeg tror dessverre at det vil ta mange år å overkomme,

til tross for det faktum at det har vært noe arbeid gjort av GCC-landene

for å bygge hoteller og feriesteder i veldig tidlige stadier,

men jeg tror, dessverre, i noen områder i landet,

vil de forbli uoppdagende feriesteder

inntil sikkerhetssituasjonen bedrer seg.

Det har blitt en perfekt storm av mange grunner:

den store befolkningen, som vokser så raskt

til det punkt at befolkningen forventes å dobles

innen rundt 20 år eller noe sånt til et massivt arbeidsløshetsproblem:

mer enn 40% arbeidsløse og rundt 75% delvis arbeidsløse.

Ettersom dette har utviklet seg

har hjelp til landet og oppmerksomhet overfor noen av deres problemer,

både innenlands og fra deres interne fokus

og fra naboland og det internasjoanle samfunnet

sviktet.

Jeg tror at for noen få år siden kunne det vært en måte å

få landet ut av den retningen som det er på nå. Dessverre ble ikke dette prioritert,

og derfor falt det mellom alle stoler.

Og det det har gått så langt at

det går mot statshavari.

Selv om det er noen likheter, er det en svak forbindelse.

Historien er veldig annerledes, de politiske røttene er veldig annerledes,

og den måten vi vil måtte ta opp kampen i landet er også annerledes.

Og det er like stor grunn til å bli like bekymret for al-Qaida

på den arabiske halvøy som vi kanskje har vært bekymret for al-Qaida,

som vi ville si at al-Qaida sentralt i Afghanistan fra et tiår tilbake.

De har etablert seg som den nye al-Qaida gruppen i regionen

og utvidet sitt strategiske fokus til utenfor Jemen

og nabolandet Saudi-Arabia,

og den retorikken og propagandaen og den måten de prøver å utvide

sin relevans på utenfor bare Jemen.

Det strategiske fokuset har blitt endret, men det har også deres rekruttering,

deres propaganda, deres mediakampanjer.

Selv i sommer da de kom ut med et online magasin

som er skrevet på engelsk rettet mot ikke-arabisktalende,

potensielle rekrutter basert utenfor Jemen.

Så jeg tror at denne sofistisering og deres evne til å få støtte

både fra stammer basert i Jemen og enkeltpersoner basert utenfor Jemen

er noe som vi må fokusere vår oppmerksomhet på.

Det er motstridende rapporter om organiseringen innen al-Qaida

på den arabiske halvøy og om maktkamper,

selv før de siste rapportene,

men som stammer fra før de dukket opp som den nye, regionale maktfaktoren,

en konflikt mellom en eldre generasjon av al-Qaida

og den nye generasjonen ledet av Nasser al-Wuhayshi.

Det er fortsatt litt uklart, det har kommet rapporter

om at de har en arbeidsdeling, en svært organisert struktur,

og at det har gjort dem i stand til å motstå de siste angrepene og arrestasjonene.

Rapporter indikerer at fra et operativt perspektiv,

har det sentrale al-Qaida i FATA-regionen i Pakistan

i det minste blitt operativt marginalisert.

Fra et strategisk, ideologisk perspektiv er de fortsatt relevante

for å få frem al-Qaidas budskap og for rekruttering og propaganda,

men fra et operativt, målrettet perspektiv

har vi i noen grad, kan man si, sett at den vestlige innsatsen har lykkes,

og at de har blitt marginalisert.

Det er ikke like sant når det gjelder al-Qaida på den arabiske halvøy.

Så fra et taktisk perspektiv

og der den neste trusselen kan komme fra,

mener jeg virkelig at fokus flytter seg til Jemen, og med rette.

Vi håper å finne et diskret svar og....

problemet har kommet til det punkt i Jemen

der det ikke er mulig lenger.

Hvis vi tar en rent sikkerhetsfokusert tilnærming

og hvis det er en åpenbart sikkerhetsfokusert tilnærming,

og da mener jeg amerikansk-ledete motterroroperasjoner, støvler på bakken,

er det en betydelig mulighet for å få en enorm tilbakegang,

og faktisk øke al-Qaidas rekrutteringspotensiale der

og støtte deres rekrutteringssak og så videre.

I dag er det rundt 300.000 interne flyktinger.

I tillegg nesten 200.000 afrikanske flyktninger i sør,

i henhold til sommerens rapport fra FN.

170.000 fra Somalia.

Så nå har man strømmer fra sør,

interne flyktninger i nord fra opprøret,

og en sosio-økonomisk og regjeringssituasjon,

der jemenittene ikke er i stand til å håndtere problemet selv.

Saudierne er bekymret

for strømmen av personer over grensene

og legger stor innsats, tid og penger

i å bygge gjerder og håndtere immigrantene, smuglere og kriminelle.

Jeg tror at de siste dataene jeg så var i 2008 at mer enn 65.000 illegale immigranter

og smuglere, for det meste jemenitter,

ble arrestert da de krysset grensen, bare i løpet av noen få måneder.

Og denne bekymringen øker.

Det vil trolig være den første kilden til konflikt.

Vi har sett rapporter om at det blir begått kriminalitet

og mord på grunn av mangler

og det bryter ut kamper over brønner og bruken av vann.

Sana’a er forventet å være den første hovedstaden som ikke lenger har vann.

Og det er, enda, ikke noen effektiv strategi fra regjeringen,

når det gjelder å håndtere vannressursene og ta tak i problemet.

Oljeproblemet innvirker på regjeringens budsjett

og regjeringens evne til å betale stammene, betale bestikkelser,

opprettholde og finansiere både krigen i nord,

separatistbevegelsen i sør og kampen mot al-Qaida.

Vannproblemet er noe som berører folk

og mange innbyggere daglig.

Regjeringen har og har hatt en vanskelig kamp,

korrupsjon og beskyttelse og en historie om

til og med samarbeid med al-Qaida og "gentlemen's agreements"

mellom regjeringen og al-Qaida.

Man må gjennomføre politiske reformer.

I øyeblikket gjør sikkerhetssituasjonen og den økonomiske situasjonen

og beskrivelse av landet at det ikke kommer veldig høyt opp på turistenes liste.

Jeg tror dessverre at det vil ta mange år å overkomme,

til tross for det faktum at det har vært noe arbeid gjort av GCC-landene

for å bygge hoteller og feriesteder i veldig tidlige stadier,

men jeg tror, dessverre, i noen områder i landet,

vil de forbli uoppdagende feriesteder

inntil sikkerhetssituasjonen bedrer seg.

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink