JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Uznesenia Rady bezpečnosti OSN č. 1325 - môžeme blahoželať k 10. výročiu?

Get the Flash Player to see this player.

Nedávno uplynulo 10 rokov odo dňa, kedy Rada bezpečnosti OSN vyzvala k intenzívnejšej účasti žien na riešení konfliktov, k dokonalejšej ochrane ženských práv v dobe vojny a k širším mierovým perspektívam žien. Zmenila táto výzva situáciu žien?

 Titulky: On / Off

Ženy a malé deti sú

prvými obeťami každej vojny.

My na ne hľadíme ako na

súčasť vojenskej stratégie.

Ak sa pozornejšie pozriete na situáciu žien,

zistíte, že sú na tom najhoršie,

ako vo vojenských tak aj v iných

konfliktných podmienkach.

Rezolúcia č. 1325, podľa môjho názoru,

zastrešuje mnoho aspektov.

Chráni ženu, ktorá

z tvorí väčšiu časť

obyvateľstva ... Ako ju môžeme

chrániť pred zranením, smrťou?

Ak budeme posudzovať tento problém

z pozície sily,

z pozície najdôležitejšej,

pôjde o zmenu koncepcie

a zmenu hry o moc.

Rezolúcia RB OSN č.1325

mala byť významným míľnikom.

Bola to najdôležitejšou rezolúciou,

ktorá kedy bola prijatá

čo sa týka boja proti

sexuálnemu násiliu voči ženám.

V Španielsku, napríklad,

máme špeciálny akčný plán

za účelom jej implementácie

a môžem vás uistiť,

že je mimoriadne dôležitý;

chcela by som zároveň podčiarknuť

veľké úsilie NATO

pri implementácii Rezolúcie,

v mierových operáciách.

Ak sa pozrieme na naše misie v Afganistane,

zistíme, že sú to hlavne

vojačky, ktoré sú schopné

skutočne diskutovať

s miestnym obyvateľstvom.

Miestne ženy môžu

hovoriť s vojačkami,

ale nesmú hovoriť s vojakmi.

Je to teda veľká príležitosť

k styku s miestnym obyvateľstvom,

ak je postupované korektným spôsobom,

bez ujmy na miestnej kultúre a náboženstve.

Štatistiky všeobecne preukazujú,

že my ženy, máme väčší zmysel

pre budovanie mieru,

pre jeho udržiavanie a presadzovanie.

Jednou z našich najlepších vlastností

je totiž naša schopnosť dialógu a konsenzu.

Na svete neexistuje krajina, ktorá si môže dovoliť

plytvať s 50% svojej inteligencie a svojich vedomostí,

ktoré náležia ženám.

Kedykoľvek plánujeme a pripravujeme naše kontingenty

je veľmi dôležité, aby sme

brali do úvahy skutočnosť,

že prítomnosť žien v našich kontingentoch

nie len zlepšuje celkovú atmosféru misie,

ale taktiež ponúka príležitosť k aktivitám,

ktoré nie je možné realizovať

výhradne mužskými príslušníkmi.

V Španielsku,

príslušnosť ženy k armáde

bola ešte pred dvadsiatimi rokmi zakázaná.

V súčasnej dobe, 12% našich

ozbrojených síl tvoria ženy,

9% z nich je nasadených v rôznych operáciách.

Španielsko je dnes druhou

krajinou v rámci Európskej únie

čo do počtu žien

v národnej armáde.

Sme na to veľmi hrdí.

Ženy sú hlavnou súčasťou

operačných priestorov, ako

napríklad v Afganistane,

v rámci spojeneckej misie ISAF.

Ak je naším hlavným cieľom získanie

sympatií miestnych obyvateľov,

je potrebné vybudovať vzťahy medzi

našimi vojačkami

a afganskými ženami.

V opačnom prípade by bolo

nemožné implementovať

väčšinu programov orientovaných

na úspešné splnenie tejto misie.

Nie je to preto,

že dnes oslavujeme významné výročie;

otázku žien riešime denne, kedykoľvek

pripravujeme naše ozbrojené sily,

kedykoľvek plánujeme naše misie;

musíme ju iba integrovať do našej štruktúry

v oblasti spôsobu konfrontácie

s ozbrojenými silami.

Najlepším spôsobom, ako toho dosiahnuť,

nie je príprava osláv

raz za desať rokov,

ale každodenná práca na tejto problematike.

Ženy a malé deti sú

prvými obeťami každej vojny.

My na ne hľadíme ako na

súčasť vojenskej stratégie.

Ak sa pozornejšie pozriete na situáciu žien,

zistíte, že sú na tom najhoršie,

ako vo vojenských tak aj v iných

konfliktných podmienkach.

Rezolúcia č. 1325, podľa môjho názoru,

zastrešuje mnoho aspektov.

Chráni ženu, ktorá

z tvorí väčšiu časť

obyvateľstva ... Ako ju môžeme

chrániť pred zranením, smrťou?

Ak budeme posudzovať tento problém

z pozície sily,

z pozície najdôležitejšej,

pôjde o zmenu koncepcie

a zmenu hry o moc.

Rezolúcia RB OSN č.1325

mala byť významným míľnikom.

Bola to najdôležitejšou rezolúciou,

ktorá kedy bola prijatá

čo sa týka boja proti

sexuálnemu násiliu voči ženám.

V Španielsku, napríklad,

máme špeciálny akčný plán

za účelom jej implementácie

a môžem vás uistiť,

že je mimoriadne dôležitý;

chcela by som zároveň podčiarknuť

veľké úsilie NATO

pri implementácii Rezolúcie,

v mierových operáciách.

Ak sa pozrieme na naše misie v Afganistane,

zistíme, že sú to hlavne

vojačky, ktoré sú schopné

skutočne diskutovať

s miestnym obyvateľstvom.

Miestne ženy môžu

hovoriť s vojačkami,

ale nesmú hovoriť s vojakmi.

Je to teda veľká príležitosť

k styku s miestnym obyvateľstvom,

ak je postupované korektným spôsobom,

bez ujmy na miestnej kultúre a náboženstve.

Štatistiky všeobecne preukazujú,

že my ženy, máme väčší zmysel

pre budovanie mieru,

pre jeho udržiavanie a presadzovanie.

Jednou z našich najlepších vlastností

je totiž naša schopnosť dialógu a konsenzu.

Na svete neexistuje krajina, ktorá si môže dovoliť

plytvať s 50% svojej inteligencie a svojich vedomostí,

ktoré náležia ženám.

Kedykoľvek plánujeme a pripravujeme naše kontingenty

je veľmi dôležité, aby sme

brali do úvahy skutočnosť,

že prítomnosť žien v našich kontingentoch

nie len zlepšuje celkovú atmosféru misie,

ale taktiež ponúka príležitosť k aktivitám,

ktoré nie je možné realizovať

výhradne mužskými príslušníkmi.

V Španielsku,

príslušnosť ženy k armáde

bola ešte pred dvadsiatimi rokmi zakázaná.

V súčasnej dobe, 12% našich

ozbrojených síl tvoria ženy,

9% z nich je nasadených v rôznych operáciách.

Španielsko je dnes druhou

krajinou v rámci Európskej únie

čo do počtu žien

v národnej armáde.

Sme na to veľmi hrdí.

Ženy sú hlavnou súčasťou

operačných priestorov, ako

napríklad v Afganistane,

v rámci spojeneckej misie ISAF.

Ak je naším hlavným cieľom získanie

sympatií miestnych obyvateľov,

je potrebné vybudovať vzťahy medzi

našimi vojačkami

a afganskými ženami.

V opačnom prípade by bolo

nemožné implementovať

väčšinu programov orientovaných

na úspešné splnenie tejto misie.

Nie je to preto,

že dnes oslavujeme významné výročie;

otázku žien riešime denne, kedykoľvek

pripravujeme naše ozbrojené sily,

kedykoľvek plánujeme naše misie;

musíme ju iba integrovať do našej štruktúry

v oblasti spôsobu konfrontácie

s ozbrojenými silami.

Najlepším spôsobom, ako toho dosiahnuť,

nie je príprava osláv

raz za desať rokov,

ale každodenná práca na tejto problematike.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink