SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325: en lykkelig tiårsbursdag?

Get the Flash Player to see this player.

Det er 10 år siden FN ønsket større deltakelse av kvinner i konfliktløsning, større respekt for kvinners rettigheter i konflikter, og flere kvinners perspektiver innen fredsbevaring. Hvor stor forskjell har dette gjort for kvinners formuer?

 Undertitler: / Av

Kvinner og jenter er de første ofre i alle kriger.

Vi brukes vanligvis som et element av krigsstrategien.

Hvis man ser på kvinners situasjon er de virkelig på bunn

i både konflikter og i andre dårlige forhold.

Det jeg finner i resolusjon 1325 er at den dekker mye.

Den dekker at kvinner på bakken,

del av lokalbefolkningen.... Hvordan kan vi beskytte dem fra å bli skadet?

Hvis man ser på dette fra et maktperspektiv,

fra et økonomisk perspektiv, dreier dette seg om å endre holdninger

og å endre maktspillet.

FNs resolusjon 1325 har vært en milepæl.

Den viktistge resolusjonen vi noen gang har hatt

når det gjelder å bekjempe seksuell vold mot kvinner.

I Spania har vi for eksempel en spesiell handlingsplan

for å implementere resolusjonen, og jeg kan fortelle

at den har vært veldig viktig, og jeg ønsker å understreke det,

NATOs innsats for å implementere denne resolusjonen

i våre fredsbevarende operasjoner.

Hvis vi ser på vår misjon i Afghanistan,

er det klart at kvinnelige soldater faktisk er i stand

til å diskutere med befolkningen på bakken.

Kvinnene får lov til å snakke med våre kvinnelige soldater,

men ikke med våre mannlige soldater.

Så derfor er dette en mulighet til å rekke ut til befolknignen

og gjøre det på den riktige måten, uten å skade kultur eller religion.

Generelt sett sier statistikken at kvinner,

vi har en større sensibilitet i fredsbygging,

fredsbevaring, å fremme fred.

En av våre beste ferdigheter er vår evne til dialog og konsensus.

Det er ikke noe land som kan se bort fra 50% intelligens og kunnskap,

som er kvinner.

Viktigst er det at uansett når vi planlegger og trener våre soldater,

bør vi vurdere at å ha med kvinner

gir et bedre klima, og gir oss muligheter

som vi ikke har med bare mannlige soldater.

I Spania, for å være i det militære som kvinne,

var det forbudt for 20 år siden.

Nå er 12% av våre væpnede styrker kvinner,

9% i operasjoner.

Og Spania er for tiden nummer to i EU

når det gjelder antall kvinner i våre væpnede styrker.

Og vi er veldig stolte av dette.

Kvinner er i hovedsakelig i felt, i operasjonsteatret,

for eksempel Afghanistan, ISAF, NATOs misjon.

Hvis hovedmålet er å være i stand til å vinne hjertet til den afghanske befolkningen,

trenger vi en link mellom kvinner i felt

og den kvinnelige, afghanske befolkningen.

Hvis ikke ville det være umulig for oss å være i stand til å implementere

flesteparten av de programmene vi har for å vinne denne misjonen.

Det er ikke som om vi har en stor feiring,

fordi på daglig basis gjør vi det uansett når vi trener våre soldater,

vi gjør det uansett når vi planlegger misjoner, vi har nettopp innført det innen vår rammer

for hvordan vi håndterer det militære.

Og det er den beste måten å gjøre det på,

i stedet for bare å, vel, feire det hvert tiende år,

burde vi gjøre det hver dag.

Kvinner og jenter er de første ofre i alle kriger.

Vi brukes vanligvis som et element av krigsstrategien.

Hvis man ser på kvinners situasjon er de virkelig på bunn

i både konflikter og i andre dårlige forhold.

Det jeg finner i resolusjon 1325 er at den dekker mye.

Den dekker at kvinner på bakken,

del av lokalbefolkningen.... Hvordan kan vi beskytte dem fra å bli skadet?

Hvis man ser på dette fra et maktperspektiv,

fra et økonomisk perspektiv, dreier dette seg om å endre holdninger

og å endre maktspillet.

FNs resolusjon 1325 har vært en milepæl.

Den viktistge resolusjonen vi noen gang har hatt

når det gjelder å bekjempe seksuell vold mot kvinner.

I Spania har vi for eksempel en spesiell handlingsplan

for å implementere resolusjonen, og jeg kan fortelle

at den har vært veldig viktig, og jeg ønsker å understreke det,

NATOs innsats for å implementere denne resolusjonen

i våre fredsbevarende operasjoner.

Hvis vi ser på vår misjon i Afghanistan,

er det klart at kvinnelige soldater faktisk er i stand

til å diskutere med befolkningen på bakken.

Kvinnene får lov til å snakke med våre kvinnelige soldater,

men ikke med våre mannlige soldater.

Så derfor er dette en mulighet til å rekke ut til befolknignen

og gjøre det på den riktige måten, uten å skade kultur eller religion.

Generelt sett sier statistikken at kvinner,

vi har en større sensibilitet i fredsbygging,

fredsbevaring, å fremme fred.

En av våre beste ferdigheter er vår evne til dialog og konsensus.

Det er ikke noe land som kan se bort fra 50% intelligens og kunnskap,

som er kvinner.

Viktigst er det at uansett når vi planlegger og trener våre soldater,

bør vi vurdere at å ha med kvinner

gir et bedre klima, og gir oss muligheter

som vi ikke har med bare mannlige soldater.

I Spania, for å være i det militære som kvinne,

var det forbudt for 20 år siden.

Nå er 12% av våre væpnede styrker kvinner,

9% i operasjoner.

Og Spania er for tiden nummer to i EU

når det gjelder antall kvinner i våre væpnede styrker.

Og vi er veldig stolte av dette.

Kvinner er i hovedsakelig i felt, i operasjonsteatret,

for eksempel Afghanistan, ISAF, NATOs misjon.

Hvis hovedmålet er å være i stand til å vinne hjertet til den afghanske befolkningen,

trenger vi en link mellom kvinner i felt

og den kvinnelige, afghanske befolkningen.

Hvis ikke ville det være umulig for oss å være i stand til å implementere

flesteparten av de programmene vi har for å vinne denne misjonen.

Det er ikke som om vi har en stor feiring,

fordi på daglig basis gjør vi det uansett når vi trener våre soldater,

vi gjør det uansett når vi planlegger misjoner, vi har nettopp innført det innen vår rammer

for hvordan vi håndterer det militære.

Og det er den beste måten å gjøre det på,

i stedet for bare å, vel, feire det hvert tiende år,

burde vi gjøre det hver dag.

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink