ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

10 години от приемането на резолюция 1325 на СС на ООН - честит ли е рожденият ден?

Get the Flash Player to see this player.

IИзминаха десет години, откакто ООН призова за по-голямо участие на жените в уреждането на конфликтите и мироопазващите операции и за по-пълно спазване на техните права по време на конфликт. Какво се промени оттогава в съдбата на жените?

 Субтитри: On / Off

Жените и момичетата са първите жертви във всяка война.

Обикновено ни използват като елемент от военната стратегия.

Ако се вгледате в положението на жените, ше видите,

че по време на конфликт и в други тежки ситуации те винаги са на дъното.

Според мен резолюция 1325 засяга много аспекти.

Например жените от местното население...

как да ги защитим от насилие?

От страна на централната власт

е необходима промяна в отношението

и в правилата на играта.

Резолюция 1325 е крайъгълен камък.

Най-важната резолюция по отношение на

борбата срещу сексуалното насилие над жените.

В Испания имаме специален план за действие

за прилагането на тази резолюция и мога да ви кажа

че това е много важно,

както и усилията на НАТО за нейното прилагане

по време на мироопазващите операции.

В мисията ни в Афганистан например

жените от армията успяват

да разговарят с местното население.

На местните жени се разрешава да говорят с жените,

но не и с мъжете от армията.

Така че това е възможност населението да влезе в контакт с нас

по най-удачния начин, без да нарушава своята култура или религиозни повели.

Общо взето статистиката показва, че жените проявяват по-голяма чувствителност

по време на изграждането, поддържането

и укрепването на мира.

Една от най-силните ни страни е способността да водим диалог и да постигаме съгласие.

Нито една държава не може да си позволи да пропилее 50 % от своя интелектуален потенциал и знания,

събрани в жените.

Най-важното е когато планираме и подготвяме войниците си,

винаги да включваме жени.

Това подобрява климата и дава възможности,

с които не разполагаме, когато бойците са само мъже.

В Испания преди двадесет години бе забранено

жените да участват в армията.

Днес 12 % от военните са жени

и 9 % от участващите в операциите.

В момента Испания е втора в Европейския съюз

по броя на жените в армията.

И ние много се гордеем с това.

Жените играят важна роля в театъра на операциите.

Например в Афганистан, в мисията на НАТО АЙСАФ.

След като основната цел е да спечелим сърцата на афганистанците,

ни е нужна връзка между жените от армията

и афганистанските жени.

Без нея няма да можем да осъществим

голяма част от програмите, необходими за успеха на мисията.

И това не е някаква еднократна церемония,

ние го вършим ежедневно, докато тренираме войниците,

когато планираме мисиите, то просто е заложено

в условията за работа с военните.

И така се прави най-добре,

а не с церемония за честване на всеки десет години.

Трябва да го правим всеки ден.

Жените и момичетата са първите жертви във всяка война.

Обикновено ни използват като елемент от военната стратегия.

Ако се вгледате в положението на жените, ше видите,

че по време на конфликт и в други тежки ситуации те винаги са на дъното.

Според мен резолюция 1325 засяга много аспекти.

Например жените от местното население...

как да ги защитим от насилие?

От страна на централната власт

е необходима промяна в отношението

и в правилата на играта.

Резолюция 1325 е крайъгълен камък.

Най-важната резолюция по отношение на

борбата срещу сексуалното насилие над жените.

В Испания имаме специален план за действие

за прилагането на тази резолюция и мога да ви кажа

че това е много важно,

както и усилията на НАТО за нейното прилагане

по време на мироопазващите операции.

В мисията ни в Афганистан например

жените от армията успяват

да разговарят с местното население.

На местните жени се разрешава да говорят с жените,

но не и с мъжете от армията.

Така че това е възможност населението да влезе в контакт с нас

по най-удачния начин, без да нарушава своята култура или религиозни повели.

Общо взето статистиката показва, че жените проявяват по-голяма чувствителност

по време на изграждането, поддържането

и укрепването на мира.

Една от най-силните ни страни е способността да водим диалог и да постигаме съгласие.

Нито една държава не може да си позволи да пропилее 50 % от своя интелектуален потенциал и знания,

събрани в жените.

Най-важното е когато планираме и подготвяме войниците си,

винаги да включваме жени.

Това подобрява климата и дава възможности,

с които не разполагаме, когато бойците са само мъже.

В Испания преди двадесет години бе забранено

жените да участват в армията.

Днес 12 % от военните са жени

и 9 % от участващите в операциите.

В момента Испания е втора в Европейския съюз

по броя на жените в армията.

И ние много се гордеем с това.

Жените играят важна роля в театъра на операциите.

Например в Афганистан, в мисията на НАТО АЙСАФ.

След като основната цел е да спечелим сърцата на афганистанците,

ни е нужна връзка между жените от армията

и афганистанските жени.

Без нея няма да можем да осъществим

голяма част от програмите, необходими за успеха на мисията.

И това не е някаква еднократна церемония,

ние го вършим ежедневно, докато тренираме войниците,

когато планираме мисиите, то просто е заложено

в условията за работа с военните.

И така се прави най-добре,

а не с церемония за честване на всеки десет години.

Трябва да го правим всеки ден.

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink