NATO REVIEW 2010
Utgave 3: Fotball: bare et spill - eller krig med en ball?
Utgave 4: Jemen: fare i sikte?
Denne utgaven:
Kvinner og konflikt: et frontlinjeproblem?
I neste utgave Synspunkter fra Amerika
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
 Abonner
Kvinner og konflikt: et frontlinjeproblem?
På en tilstelning nå nylig sa Patrick Cammaert, hollandsk generalmajor (P): "Det har trolig blitt farligere å være kvinne enn soldat i væpnede konflikter." Kvinner er, selv om det ikke er deres egen feil, i frontlinjen i mange konflikter. De lider uforholdsmessig mye (sammen med barn) av effektene av konflikter. Så vi spør, 10 år etter at det ble tatt skritt for å bedre kvinners formue, har noe egentlig skjedd?
Det er 10 år siden FN ønsket flere kvinner i konfliktløsning, mer respekt for kvinners rettigheter i konflikter og flere kvinneperspektiver innen fredsbevaring. Hvor mye har blitt endret?
I hvor stor grad har kvinner vært i stand til å sette sitt preg på sikkerhet? Hvilken fremgang har det vært i de siste 10 år? Vi spør noen kvinner som har vært i stand til å nå toppen hvordan de ser på kvinnenes rolle innen sikkerhet.
NATO endrer seg for å tilpasse seg et nytt århundre, nye utfordringer og nye holdninger. Hvor mye kan kvinner forventes å være del av NATOs visjon for fremtiden?
Margot Wallstrøm, FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikter, skisserer de viktigste problemene som kvinner møter i konflikter, hvorfor rettsforfølgelse er avgjørende, og hennes skuffelse med fremgangen så langt.
Mannen som sees på som "arkitekten" bak UNSCHR 1325 skisserer hvor fremgangen har blitt gjort i de siste 10 år - og hva som gjenstår å bli gjort.
Hvor stor er fremgangen i kampen for å gi makt til og beskytte kvinner i Den demokratiske republikken Kongo? Kollektivet for kongolesiske kvinner for fred og rettferdighet forteller sin historie til Terra Robinson.

Den første lederen jeg noen gang skrev for NATO Nytt slo fast mitt ønske om å se flere kvinner involvert i utgavene. Jeg må tilstå at vi ikke har gjort nok.

Selv om vi har hatt bidrag fra slike størrelser som Madeleine Albright, intervjuer med folk som Afghanistans eneste, kvinnelige guvernør og artikler fra ledende, kvinnelige journalister, har kvinner enda ikke vært fokusert så ofte som de burde.

Dessverre virker det som om denne situasjonen synes å være global. Ettersom 10-årsjubileet for FNs sikkerhetsresolusjon (UNSCR) 1325 passerer, synes de fremskrittene som man håpet å få for kvinner innen sikkerhet fortsatt å være ikke gjeldende. Bare 20 land har utarbeidet nasjonale handlingsplaner for å sette resolusjonen ut i praksis. I mellomtiden fortsetter terroriseringen av kvinner som fanges i konflikter på slike steder som Kongo, som blir kalt ”verdens voldtektshovedstad”.

I denne utgaven spør vi noen av de ledende kvinner innen sikkerhet om hvordan de ser på fremgang, hvilke utfordringer som gjenstår og hvordan de ville ta dem opp. Vi spør også mannen som mange ser på som arkitekten av resolusjonen om den har levd opp til de forventningene han hadde for den.

En av de frasene som slo meg mest da jeg forberedte denne utgaven fra sluttsetningen i mitt intervju med Margot Wallstrøm, FNs generalsekretærs spesialrepresentant for seksuell vold i konflikter. Hun avslutter intervjuet med å si ganske enkelt: ”Uten kvinners sikkerhet, kan du ikke bygge noen sikkerhet”. Dette kan være den klareste lærdommen av alt.

Paul King