JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Bezpečnosť - výhradná doména mužov?

Get the Flash Player to see this player.

Do akej miery sú ženy schopné angažovať sa v oblasti bezpečnosti? Aký pokrok bol vykonaný za posledných 10 rokov? Otázku týkajúcu sa názoru na poslanie ženy v bezpečnostnej politike sme položili ženám, ktoré boli schopné v tejto doméne dosiahnuť najvyšších funkcií.

 Titulky: On / Off

Pani ministerka, obrana je vašou novou doménou.

Ako môžete túto

funkciu obohatiť?

Zasadáme spoločne

s ostatnými ministrami obrany.

V sále je nás, žien,

iba niekoľko.

Môžem aspoň povedať, že sa smejú

omnoho hlasnejšie než väčšina mužov.

Teraz ale vážne, domnievam sa, že je

dôležité, aby sme všetci brali do úvahy

spoluprácu medzi civilným

a vojenským sektorom obrany,

a to je jeden z problémov, ktorý predkladám

k jednaniam. A myslím si, aspoň sa zdá ...,

že holistická koncepcia je zrejme

typickým ženským prístupom k veci.

Vo svete nie je mnoho žien

vo funkcii ministra obrany,

ale môžem vám povedať, že som to cítila

po celú dobu, od prvého dňa,

ako ostatní kolegovia v NATO,

v Európskej únii a zároveň

v našom Ministerstve obrany.

Pani ministerka Faremo, vy ste pracovala

v súkromnom ako aj v štátnom sektore.

Ktorý sektor vykonal skutočný

pokrok v otázke zastúpenia žien?

Mnoho ľudí mi kladie túto otázku.

Povedala by som, že

sú ženy rovnako

zastúpené v oboch sektoroch.

Môžete ešte dodať

sektor politický.

Ale v žiadnom sektore však nenájdete

mnoho žien vo vrcholných funkciách.

Politické strany

sú dnes konfrontované s problémom

kvót, ktoré boli v Nórsku zavedené.

Sme si vedomí, že musíme vyvíjať nátlak

v záujme presadenia lepšej verejnej politiky,

ktorá pomôže hlavne pracujúcim ženám.

My všetky ženy, vrátane mňa,

ministerky obrany, máme

úplne rovnaké problémy,

ako majú všetky ostatné

pracujúce ženy na svete.

Potrebujeme politické koncepcie, ktoré nám

budú pomáhať v našej úlohe pracujúcej matky.

Moje starosti sú rovnaké,

ako starosti každej inej ženy.

Myslím tým časté veľké starosti,

ktoré má pracujúca žena

24 hodín, pretože jej pracovná doba je vlastne 24 hodín:

Služobná cesta na tri, štyri dni do zahraničia,

učiteľ, ktorý chce vždy hovoriť

s matkou a nikdy s otcom,

hodiny a hodiny rôznych schôdzok a návštev,

ktorým by sa žena najradšej vyhla.

Dobre vieme, že čas sú peniaze.

V každom zamestnaní je dôležité,

či už ste muž alebo žena,

žiť plnohodnotný život.

Byť schopný alebo schopná harmonicky spojiť

profesionálny a súkromný život.

Pani ministerka, obrana je vašou novou doménou.

Ako môžete túto

funkciu obohatiť?

Zasadáme spoločne

s ostatnými ministrami obrany.

V sále je nás, žien,

iba niekoľko.

Môžem aspoň povedať, že sa smejú

omnoho hlasnejšie než väčšina mužov.

Teraz ale vážne, domnievam sa, že je

dôležité, aby sme všetci brali do úvahy

spoluprácu medzi civilným

a vojenským sektorom obrany,

a to je jeden z problémov, ktorý predkladám

k jednaniam. A myslím si, aspoň sa zdá ...,

že holistická koncepcia je zrejme

typickým ženským prístupom k veci.

Vo svete nie je mnoho žien

vo funkcii ministra obrany,

ale môžem vám povedať, že som to cítila

po celú dobu, od prvého dňa,

ako ostatní kolegovia v NATO,

v Európskej únii a zároveň

v našom Ministerstve obrany.

Pani ministerka Faremo, vy ste pracovala

v súkromnom ako aj v štátnom sektore.

Ktorý sektor vykonal skutočný

pokrok v otázke zastúpenia žien?

Mnoho ľudí mi kladie túto otázku.

Povedala by som, že

sú ženy rovnako

zastúpené v oboch sektoroch.

Môžete ešte dodať

sektor politický.

Ale v žiadnom sektore však nenájdete

mnoho žien vo vrcholných funkciách.

Politické strany

sú dnes konfrontované s problémom

kvót, ktoré boli v Nórsku zavedené.

Sme si vedomí, že musíme vyvíjať nátlak

v záujme presadenia lepšej verejnej politiky,

ktorá pomôže hlavne pracujúcim ženám.

My všetky ženy, vrátane mňa,

ministerky obrany, máme

úplne rovnaké problémy,

ako majú všetky ostatné

pracujúce ženy na svete.

Potrebujeme politické koncepcie, ktoré nám

budú pomáhať v našej úlohe pracujúcej matky.

Moje starosti sú rovnaké,

ako starosti každej inej ženy.

Myslím tým časté veľké starosti,

ktoré má pracujúca žena

24 hodín, pretože jej pracovná doba je vlastne 24 hodín:

Služobná cesta na tri, štyri dni do zahraničia,

učiteľ, ktorý chce vždy hovoriť

s matkou a nikdy s otcom,

hodiny a hodiny rôznych schôdzok a návštev,

ktorým by sa žena najradšej vyhla.

Dobre vieme, že čas sú peniaze.

V každom zamestnaní je dôležité,

či už ste muž alebo žena,

žiť plnohodnotný život.

Byť schopný alebo schopná harmonicky spojiť

profesionálny a súkromný život.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink