NATO REVIEW 2010
Издание 3: Футболът - игра или война с една топка?
Издание 4: Йемен пред опасност?
Текущо издание
Жените и конфликтите - първостепенен въпрос?
В следващия брой Поглед от Америка
 Видео
 RSS
 Абонамент
Всички архивни материали - График
ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
© - Относно
  
 Абонамент
Жените и конфликтите - първостепенен въпрос?
По време на едно неотдавнашно събитие Патрик Камарт, холандски генерал-майор от запаса, каза: "Днес по време на въоръжен конфликт като че ли е по-опасно да си жена, отколкото войник." Жените неволно се озовават на предния фронт в редица конфликти. Те и децата страдат несъразмерно от последиците на конфликтите. Десет години след мерките за облекчаване на съдбата на жените се питаме дали наистина нещо се е променило.
IИзминаха десет години, откакто ООН призова за по-голямо участие на жените в уреждането на конфликтите и мироопазващите операции и за по-пълно спазване на техните права по време на конфликт. Какво се промени оттогава?
Доколко жените успяха да се наложат в областта на сигурността?Какво се направи през последните десет години? Обръщаме се към няколко жени, достигнали до върха, с въпроса как виждат ролята на жените в областта на сигурността.
НАТО се променя, за да се приспособи към новия век, новите предизвикателства и новите позиции. Доколко жените могат да се надяват да бъдат част от бъдещата визия на НАТО?
Марго Валстрьом, специална пратеничка на ООН за сексуалното насилие в конфликтите, описва основните проблеми за жените по време на конфликт, набляга колко е важно деянията да се наказват и споделя разочарованието си от бавния напредък досега.
Човекът, смятан за архитект на резолюция 1325 на СС на ООН, обяснява къде е осъществен напредък през изминалите 10 години и какво остава да се направи.
Докъде стигна борбата за правата и закрилата на жените в Демократична република Конго? Представителки на Организацията на конгоанските жени за мир и справедливост разказват на Тера Робинсън своята история.

В първата уводна статия, която написах за "НАТО Преглед" , изразявах желанието си в работата по изданието да участват повече жени. Трябва да си призная, че не направихме достатъчно. Макар че публикуваме статии от знаменитости като Мадлин Олбрайт, интервюта с личности като единствената жена областен управител в Афганистан и статии от водещи журналистки, жените все още не са в центъра на вниманието така, както би трябвало да бъдат.

За жалост така е навсякъде по света. По време на десетата годишнина от приемането на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН напредъка, който се надявахме тя да донесе на жените в областта на сигурността, е все още твърде бегъл. Само 20 държави имат национални планове за прилагане на резолюцията в практиката.

Същевременно продължава терорът над жените в държави в конфликт като Конго, които някои окачествиха като световен център на изнасилванията.

В този брой се обръщаме към някои видни жени, работещи в областта на сигурността, с въпроса как виждат напредъка, какви проблеми остават и как да бъдат решени. Разговаряме и с мъжа, когото мнозина считат за архитекта на резолюцията, за да разберем отговорила ли е на очакванията му. Една от фразите, които най-силно ме впечатлиха, докато подготвях изданието, е последното изречение от интервюто с Марго Валстрьом, специална пратеничка на ООН за сексуалното насилие в конфликтите. Тя завършва с простите думи: "Без сигурност за жените не може да се изгради никаква сигурност. Това е най-ясната поука от всички."

Пол Кинг