JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Nasledujúce vydanie NATO Review bude zasvätené najdôležitejším otázkam, ktorými sa bude zaoberať novembrový summit NATO v Lisabone. Akým spôsobom nový Strategický koncept ovplyvní budúcu orientáciu Aliancie? Do akej miery sa môže zmeniť spolupráca s ostatnými medzinárodnými organizáciami a partnermi? Bude to prínosom pre zvýšenie pripravenosti ku konfrontácii s novými bezpečnostnými hrozbami?

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink