JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Prof.Michael Cox - predseda Diskusnej skupiny USA, vedecký spolupracovník strediska expertov pre medzinárodné záležitosti Chatham House, profesor Fakulty medzinárodných vzťahov a Vedeckého strediska pre diplomaciu a stratégiu (IDEAS) Londýnskeho vzdelávacieho ústavu ekonomických a politických vied;

Prof.Alan P.Dobson a Dr.John MacDonald - profesori politických a medzinárodných vzťahov na Škole humanity pri Fakulte umenia a spoločenských vied Univerzity Dundee.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink