JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Globálna ekonomika 2011 - hop alebo trop?

Get the Flash Player to see this player.

Dopad globálnej recesie je možné veľmi dobre cítiť prakticky vo všetkých rezortoch. Obrana a bezpečnosť sú krízou tvrdo postihnuté a táto situácia bude ešte určitú dobu trvať. Existuje nádej na jej zlepšenie v roku 2011? Expertovi Medzinárodného menového fondu sme položili nasledujúcu otázku: Ako bude pravdepodobne ekonomika reagovať v nasledujúcom roku?

 Titulky: On / Off

Domnievam sa, že proces globálneho

ozdravenia ekonomiky prebieha,

a to, čo môžeme dnes konštatovať

na úseku celkového rozvoja,

je podstatne viac,

než sme vôbec očakávali.

Inými slovami, konštatujeme síce

ozdravenie, ktoré je veľmi fragilné

a veľmi nevyrovnané a to si

samozrejme neprajeme.

Pre tento rok sme plánovali rast

vo výške 4,8 %, pre nasledujúci rok 4.2 %.

Prevažný podiel na hospodárskom raste

majú ekonomiky nových vyspelých krajín.

Sú to ekonomiky, ktoré veľmi

dobre prestáli krízu,

rozvíjajú sa závratnou rýchlosťou

a mocne slnia,

na rozdiel od západných ekonomík,

ktoré stagnujú.

V Medzinárodnom menovom fonde (IMF)

došlo k dôležitej udalosti;

počas nedávneho summitu G20

bola podpísaná dohoda

týkajúca sa zmien v oblasti kvót

a súvisiacich opatrení,

v rámci IMF.

Myslím si, že po prvýkrát

budeme svedkami mnohých zmien

v rebríčku 10 najvyššie hodnotených štátov IMF,

myslím si zároveň, že je to odrazom

rastu nových ekonomických síl.

ktorý môžeme v poslednej dobe pozorovať.

Bolo vedených mnoho debát

o menových vojnách,

ja o tejto téme

uvažujem zrejme vo voľnejšom štýle.

Vhodnou reakciou na

posun dopytu je,

pre mnoho krajín,

nechať svoju menu ohodnotiť.

Ide o

opätovné vyrovnanie mien,

čo je súčasťou

nutnej valorizácie,

ktorú potrebujeme k získaniu

prehľadu na globálnej úrovni.

Valorizácia je dokonca dôležitejšie v kontexte

spôsobu riešenia strednodlhých

a dlhodobých problémov.

Domnievam sa, že otázky súvisiace s predlžujúcim sa vekom

obyvateľstva a riešenie niektorých ďalších problémov

plus príslušné reformy

môžu pomôcť v tomto smere.

V nových vyspelých štátoch

sme pozorovali dôveru spotrebiteľov

na vysokej úrovni,

ich ekonomické systémy

fungujú veľmi dobre.

Sú to však

západné ekonomiky,

kde ide o viac než o problém,

aj keď sme už vzdialení od priepasti,

na okraji ktorej sme sa

nachádzali v dobe hlbokej krízy.

Čo sa týka stimulátorov dôvery

zákazníka sa domnievam,

že v každej krajine

je iná situácia.

Domnievam sa taktiež, že zvlášť v USA

je možné pociťovať stabilizáciu;

oživenie trhu s bytmi

je taktiež veľmi dôležité.

Som optimistka. Domnievam sa, že kríza

odhalila mnoho nedostatkov

a mnoho medzier

v regulačných štruktúrach,

vo finančných sústavách,

v ekonomických systémoch,

ktoré si ľudia uvedomujú.

Domnievam sa, že sme v súčasnosti konfrontovaní

s týmito zložitými úlohami.

Domnievam sa, že všetci chápeme,

že okamžité riešenie neexistuje.

Domnievam sa, že proces globálneho

ozdravenia ekonomiky prebieha,

a to, čo môžeme dnes konštatovať

na úseku celkového rozvoja,

je podstatne viac,

než sme vôbec očakávali.

Inými slovami, konštatujeme síce

ozdravenie, ktoré je veľmi fragilné

a veľmi nevyrovnané a to si

samozrejme neprajeme.

Pre tento rok sme plánovali rast

vo výške 4,8 %, pre nasledujúci rok 4.2 %.

Prevažný podiel na hospodárskom raste

majú ekonomiky nových vyspelých krajín.

Sú to ekonomiky, ktoré veľmi

dobre prestáli krízu,

rozvíjajú sa závratnou rýchlosťou

a mocne slnia,

na rozdiel od západných ekonomík,

ktoré stagnujú.

V Medzinárodnom menovom fonde (IMF)

došlo k dôležitej udalosti;

počas nedávneho summitu G20

bola podpísaná dohoda

týkajúca sa zmien v oblasti kvót

a súvisiacich opatrení,

v rámci IMF.

Myslím si, že po prvýkrát

budeme svedkami mnohých zmien

v rebríčku 10 najvyššie hodnotených štátov IMF,

myslím si zároveň, že je to odrazom

rastu nových ekonomických síl.

ktorý môžeme v poslednej dobe pozorovať.

Bolo vedených mnoho debát

o menových vojnách,

ja o tejto téme

uvažujem zrejme vo voľnejšom štýle.

Vhodnou reakciou na

posun dopytu je,

pre mnoho krajín,

nechať svoju menu ohodnotiť.

Ide o

opätovné vyrovnanie mien,

čo je súčasťou

nutnej valorizácie,

ktorú potrebujeme k získaniu

prehľadu na globálnej úrovni.

Valorizácia je dokonca dôležitejšie v kontexte

spôsobu riešenia strednodlhých

a dlhodobých problémov.

Domnievam sa, že otázky súvisiace s predlžujúcim sa vekom

obyvateľstva a riešenie niektorých ďalších problémov

plus príslušné reformy

môžu pomôcť v tomto smere.

V nových vyspelých štátoch

sme pozorovali dôveru spotrebiteľov

na vysokej úrovni,

ich ekonomické systémy

fungujú veľmi dobre.

Sú to však

západné ekonomiky,

kde ide o viac než o problém,

aj keď sme už vzdialení od priepasti,

na okraji ktorej sme sa

nachádzali v dobe hlbokej krízy.

Čo sa týka stimulátorov dôvery

zákazníka sa domnievam,

že v každej krajine

je iná situácia.

Domnievam sa taktiež, že zvlášť v USA

je možné pociťovať stabilizáciu;

oživenie trhu s bytmi

je taktiež veľmi dôležité.

Som optimistka. Domnievam sa, že kríza

odhalila mnoho nedostatkov

a mnoho medzier

v regulačných štruktúrach,

vo finančných sústavách,

v ekonomických systémoch,

ktoré si ľudia uvedomujú.

Domnievam sa, že sme v súčasnosti konfrontovaní

s týmito zložitými úlohami.

Domnievam sa, že všetci chápeme,

že okamžité riešenie neexistuje.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink