NATO REVIEW 2010
Издание 5: Жените и конфликтите - първостепенен въпрос?
Издание 6: Поглед от Америка - нови избори, нови изгледи?
Текущо издание
Предварителен график за публикациите на "НАТО Преглед" през 2010 г.
 Видео
 RSS
 Абонамент
Всички архивни материали - График
ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
© - Относно
  
 Абонамент
Предварителен график за публикациите на "НАТО Преглед" през 2010 г.

Брой 1: Възходът на Азия

Брой 2: Морската сигурност - плуваме или потъваме

Брой 3: Разпространението на ядрени оръжия - нещо за гъбата?

Брой 4: Футболът - игра или война с една топка?

Брой 5: Йемен пред опасност?

Брой 6: Жените и конфликтите - първостепенен въпрос?

Брой 7: Поглед от Америка - нови избори, нови изгледи?

Брой 8: Брой, посветен на срещата на върха на НАТО

Брой 9: Година назад, година напред

Макар че ще направим всичко възможно да спазим този график, през годината може да се наложат някои промени в него.