JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

"Špinavá bomba" - nízke náklady, vysoké riziko

Get the Flash Player to see this player.

Je v súčasnej dobe väčšou jadrovou hrozbou teroristická "špinavá bomba", vyrobená z menejcenného rádioaktívneho materiálu, než konvenčná jadrová zbraň? Mnoho odborníkov tento názor zastáva. Naša úvaha je orientovaná na nebezpečenstvo s týmto súvisiace a na dôsledky pre obyvateľstvo.

 Titulky: On / Off

Jednou z veľkých obáv v nukleárnych kruhoch

je obava z teroristických útokov

za použitia tzv. špinavej bomby, čo je

konvenčná bomba s explozívnou náplňou obsahujúcou rádioaktívny materiál.

Sú to zvlášť africké a juhoamerické štáty,

ktorých sa špinavá bomba

týka podstatne

viac než bežné výbušniny.

Teroristi už preukázali

schopnosť pripraviť

a realizovať zložitú

medzinárodnú operáciu.

Mali vždy prístup k veľkým

finančným a iným zdrojom.

Sú schopní angažovať dokonca

vedcov a špecialistov z rôznych oborov.

Tu je však nutné mať na vedomí

že nie vždy ide o zbrane

mimoriadne sofistikované.

Amatérsky, kutilsky vyrobený

jadrový prístroj je určite dostačujúci

pre deštruktívne účely teroristov.

A to je v rámci ich schopností.

Počas bezpečnostného summitu

bolo rozhodnuté

o prísnom udržovaní jadrových zbraní a látok

mimo dosahu teroristov.

Nie je pravdepodobné, že by sa

jadrová zbraň mohla dostať do ich rúk.

Získanie príslušných skúseností,

techniky a know-how

je veľmi zložité.

Teroristom sa hneď tak nepodarí

získať túto zbraň.

Rádioaktívny materiál

je však niečo iného.

Z neho môžu zostrojiť

špinavú bombu

a nechať ju explodovať

v niektorom veľkom meste.

Aké by boli následky

pre mesto ako Washington?

Existujú dva sťažujúce následky.

Vplyvom explózie

sú iradiované

stovky, tisíce osôb.

Je samozrejmé, že táto iradiácia by nebola

zrovnateľná s výbuchom jadrovej bomby.

Rozsiahle územia by sa

však stali neobývateľnými

a došlo by k neodvratnej

dekontaminácii.

Najvážnejším dopadom by však bolo to,

čo nazývame radiofóbia:

obyvateľstvo by nechápalo účinky

čo aj nízkej radiácie

a nastal by obrovský zmätok.

Napríklad, rôzne produkty

vyrábané v danej oblasti

by sa stali nepredajnými

nie len v danej krajine, ale aj v celom svete.

V akom rozsahu sú k dispozícii

tieto materiály?

A kde ich teroristické

skupiny hľadajú?

Špinavá bomba môže mať mnoho rôznych pôvodov,

môže to byť vyhoreté jadrové palivo.

V dôsledku toho,

čo nazývame jadrová renesancia,

sa dnes vyše štyridsať štátov

snaží isť s trendom v rámci

rozvoja svojich vlastných

národných infraštruktúr.

A preto v mnohých nových vyspelých krajinách

existujú obrovské sklady vyhoretého paliva,

pričom tieto krajiny

nemajú ani schopnosti, ani techniku

nutnú k jeho bezpečnému spracovaniu.

Mohli by sa pokúsiť odcudziť ...

mohli by sa pokúsiť odcudziť obohatený urán.

Sme konfrontovaní

s pašovaním a nekalým obchodovaním.

Tento materiál je možné ukradnúť

v nemocnici alebo na iných miestach.

Cesium a iné látky.

Existuje mnoho miest.

Nulové riziko neexistuje.

A to nie je fantázia. K haváriám

už bohužiaľ došlo;

sú dôkazom stupňa nedokonalosti

niektorých reštrikcií a nariadení.

Nasledujúca nehoda sa stala

pred vyše dvadsiatimi rokmi v Brazílii,

v meste Goiânia.

Išlo o zdroj radiácie, ktorý

bol zanechaný v opustenej nemocnici,

a ktorý objavili medzi odpadom

robotníci pri demontáži objektu.

Obyvatelia nemali ani predstavu

odkiaľ pochádza biely prach v uliciach.

Počas takmer troch dní

sa šíril po celom meste,

až pracovníci zdravotnej starostlivosti pochopili

akému druhu nebezpečenstva je mesto vystavené.

Taká situácia môže nastať kdekoľvek.

Je iróniou, že potenciálni obchodníci

s rádioaktívnym materiálom

sa už veľmi často sami stali

obeťami týchto podvodných machinácií.

Machinácií, ktoré sa udiali omnoho skôr,

v dobe, kedy v Rusku

došlo k pádu komunistického režimu

a polícia nebola dostatočne efektívna.

Vtedy bolo mnoho podvodníkov,

ktorí, napríklad, predávali cinabarit,

fiktívnu látku, ktorá nikdy neexistovala.

Naliehali: "Môžeme ju dodať vo veľkom množstve."

Alebo ponúkali niekoľko gramov

plutónia so slovmi:

"To je iba vzorka.

Zaplaťte 10 000 dolárov a požadované

množstvo dodáme neskôr."

Keď potenciálny kupec zaplatil, nikdy viac už týchto obchodníkov neuvidel.

Aj keď teroristi nadobudli

tento rádioaktívny materiál,

vyrobiť spoľahlivú bombu nie je

ešte úplne isté, ale nie je nemožné.

Nie je to však druh zbrane, s ktorou by

príslušník armády chcel manipulovať.

Nemá totiž

predvídateľný kaliber.

A nie je práve bezpečné s ňou zaobchádzať.

Nemôže byť ani

miniaturizovaná do formy,

ktorá môže byť vsadená

do hrotu riadenej strely.

Existuje však vážna obava,

že sa situácia môže zmeniť,

a táto zbraň dosiahne závažného kalibru.

Jednou z veľkých obáv v nukleárnych kruhoch

je obava z teroristických útokov

za použitia tzv. špinavej bomby, čo je

konvenčná bomba s explozívnou náplňou obsahujúcou rádioaktívny materiál.

Sú to zvlášť africké a juhoamerické štáty,

ktorých sa špinavá bomba

týka podstatne

viac než bežné výbušniny.

Teroristi už preukázali

schopnosť pripraviť

a realizovať zložitú

medzinárodnú operáciu.

Mali vždy prístup k veľkým

finančným a iným zdrojom.

Sú schopní angažovať dokonca

vedcov a špecialistov z rôznych oborov.

Tu je však nutné mať na vedomí

že nie vždy ide o zbrane

mimoriadne sofistikované.

Amatérsky, kutilsky vyrobený

jadrový prístroj je určite dostačujúci

pre deštruktívne účely teroristov.

A to je v rámci ich schopností.

Počas bezpečnostného summitu

bolo rozhodnuté

o prísnom udržovaní jadrových zbraní a látok

mimo dosahu teroristov.

Nie je pravdepodobné, že by sa

jadrová zbraň mohla dostať do ich rúk.

Získanie príslušných skúseností,

techniky a know-how

je veľmi zložité.

Teroristom sa hneď tak nepodarí

získať túto zbraň.

Rádioaktívny materiál

je však niečo iného.

Z neho môžu zostrojiť

špinavú bombu

a nechať ju explodovať

v niektorom veľkom meste.

Aké by boli následky

pre mesto ako Washington?

Existujú dva sťažujúce následky.

Vplyvom explózie

sú iradiované

stovky, tisíce osôb.

Je samozrejmé, že táto iradiácia by nebola

zrovnateľná s výbuchom jadrovej bomby.

Rozsiahle územia by sa

však stali neobývateľnými

a došlo by k neodvratnej

dekontaminácii.

Najvážnejším dopadom by však bolo to,

čo nazývame radiofóbia:

obyvateľstvo by nechápalo účinky

čo aj nízkej radiácie

a nastal by obrovský zmätok.

Napríklad, rôzne produkty

vyrábané v danej oblasti

by sa stali nepredajnými

nie len v danej krajine, ale aj v celom svete.

V akom rozsahu sú k dispozícii

tieto materiály?

A kde ich teroristické

skupiny hľadajú?

Špinavá bomba môže mať mnoho rôznych pôvodov,

môže to byť vyhoreté jadrové palivo.

V dôsledku toho,

čo nazývame jadrová renesancia,

sa dnes vyše štyridsať štátov

snaží isť s trendom v rámci

rozvoja svojich vlastných

národných infraštruktúr.

A preto v mnohých nových vyspelých krajinách

existujú obrovské sklady vyhoretého paliva,

pričom tieto krajiny

nemajú ani schopnosti, ani techniku

nutnú k jeho bezpečnému spracovaniu.

Mohli by sa pokúsiť odcudziť ...

mohli by sa pokúsiť odcudziť obohatený urán.

Sme konfrontovaní

s pašovaním a nekalým obchodovaním.

Tento materiál je možné ukradnúť

v nemocnici alebo na iných miestach.

Cesium a iné látky.

Existuje mnoho miest.

Nulové riziko neexistuje.

A to nie je fantázia. K haváriám

už bohužiaľ došlo;

sú dôkazom stupňa nedokonalosti

niektorých reštrikcií a nariadení.

Nasledujúca nehoda sa stala

pred vyše dvadsiatimi rokmi v Brazílii,

v meste Goiânia.

Išlo o zdroj radiácie, ktorý

bol zanechaný v opustenej nemocnici,

a ktorý objavili medzi odpadom

robotníci pri demontáži objektu.

Obyvatelia nemali ani predstavu

odkiaľ pochádza biely prach v uliciach.

Počas takmer troch dní

sa šíril po celom meste,

až pracovníci zdravotnej starostlivosti pochopili

akému druhu nebezpečenstva je mesto vystavené.

Taká situácia môže nastať kdekoľvek.

Je iróniou, že potenciálni obchodníci

s rádioaktívnym materiálom

sa už veľmi často sami stali

obeťami týchto podvodných machinácií.

Machinácií, ktoré sa udiali omnoho skôr,

v dobe, kedy v Rusku

došlo k pádu komunistického režimu

a polícia nebola dostatočne efektívna.

Vtedy bolo mnoho podvodníkov,

ktorí, napríklad, predávali cinabarit,

fiktívnu látku, ktorá nikdy neexistovala.

Naliehali: "Môžeme ju dodať vo veľkom množstve."

Alebo ponúkali niekoľko gramov

plutónia so slovmi:

"To je iba vzorka.

Zaplaťte 10 000 dolárov a požadované

množstvo dodáme neskôr."

Keď potenciálny kupec zaplatil, nikdy viac už týchto obchodníkov neuvidel.

Aj keď teroristi nadobudli

tento rádioaktívny materiál,

vyrobiť spoľahlivú bombu nie je

ešte úplne isté, ale nie je nemožné.

Nie je to však druh zbrane, s ktorou by

príslušník armády chcel manipulovať.

Nemá totiž

predvídateľný kaliber.

A nie je práve bezpečné s ňou zaobchádzať.

Nemôže byť ani

miniaturizovaná do formy,

ktorá môže byť vsadená

do hrotu riadenej strely.

Existuje však vážna obava,

že sa situácia môže zmeniť,

a táto zbraň dosiahne závažného kalibru.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink