JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Jadrový sen prezidenta Obamu - splní sa?

Get the Flash Player to see this player.

Jedným z hlavných záväzkov prezidenta Baracka Obamu je svet bez jadrových zbraní. NATO Review sa zaoberá významom tohto záväzku, s nim súvisiacimi prekážkami, s ktorými je Obama konfrontovaný a potencionálnosťou úspešného dosiahnutia vytýčeného cieľa.

 Titulky: On / Off

Mám taký sen,

že moje štyri malé deti

budú jedného dňa súčasťou národa,

ktorý ich nebude posudzovať

podľa farby ich kože,

ale podľa charakteru ich osobnosti.

Mám taký sen!

Či by bola celá Amerika

bez takéhoto sna?

Bola pri tom, keď Martin

Luther King vyslovil svoj sen.

Určitým spôsobom

je zvolenie Baracka Obamu

realizáciou tohto sna,

po štyridsiatich rokoch.

Prezident Obama mal taktiež iný sen.

Sen o svete bez jadrových zbraní.

Dnes konštatujem,

jasne a presvedčivo,

americký záväzok usilovať sa

o mier a bezpečnosť vo svete

bez jadrových zbraní.

Do akej miery je záväzok realistický

a koľko času je k realizácii potrebné?

Nemáme presný cieľový dátum

k dosiahnutiu nulovej varianty;

musíme svedomite pokračovať

v našej práci.

Pokiaľ niektoré krajiny budú vlastniť jadrové

zbrane, iné krajiny ich budú taktiež chcieť .

Južná hemisféra je bez

jadrových zbraní.

Nie však more, iba pevnina.

Nikdy si nebudeme istí,

či sme v tejto otázke prehrali,

ale domnievam sa, že Obamovi

je úprimné blahopriané

k pozdvihnutiu tohto problému

a jeho intenzívne sledovanie.

Či chce dokonale uspieť,

neviem. Ale dúfam.

Po prvé, neboli investované

dostatočné financie.

V súčasnosti bude investované

viac. To je veľmi múdre.

Jedným z priekopníckych elementov

jeho koncepcie

bolo upozornenie na

nedostatky štátov vlastniacich jadrové zbrane,

a zároveň tých štátov,

ktoré o jadrové zbrane usilujú.

Priznal, že jedinou spoľahlivou politickou

koncepciou je riadenie sa príkladmi.

Podľa môjho názoru, Obama povedal

niečo veľmi inteligentného v Káhire.

Prehlásil, že štát nemá právo

rozhodovať o tom,

kto má právo

na jadrové zbrane.

Obama povedal: Nie, podľa mojej koncepcie,

nikto nemá vlastniť jadrovú zbraň.

Keď hovorím so Severnou Kóreou,

opakujem: nikto nemá vlastniť jadrovú zbraň.

Rozchádza sa s teóriou dvojakého

metra. Veľký krok vpred.

Vysvetlím ...

Iným elementom je fakt,

že takmer desať rokov nedošlo

k pokroku v tejto otázke.

Až Obamova vláda ukončila

toto obdobia spánku.

V minulosti ...

... po dobu ôsmich rokov,

po celú dobu Bushovej vlády,

bolo pre mnoho jadrových štátov

veľmi jednoduché

schovávať sa za sukňu Washingtonu,

nechať americkú vládu povedať "nie",

a nemusieť

čeliť nespokojnosti

nejadrových štátov.

Dnes je úloha obrátená.

Potrebujeme získať

niektoré orientácie,

ak chceme udržať rytmus

na vytýčenej ceste

do sveta bez jadrových zbraní,

ktorú inauguroval

prezident Obama

v minulom roku.

Po desaťročia

medzinárodnej námesačnosti.

Niektorí pozorovatelia sa obávajú, že nulová varianta

sa skôr stane idealistickou víziou

vzdialenej budúcnosti, než

realistickým krátkodobým cieľom.

Existuje nulová varianta,

ktorá je zameraná na túto víziu.

Bolo by však poľutovaniahodné,

keby viedol k diskusii

o orientácii na víziu,

ktorá je na desaťročia pred nami.

Dnes ide o Zmluvu o všeobecnom

zákaze jadrových skúšok, START.

Prezident Obama zaistil

podporu vyše štyridsiatich štátov

počas summitu o jadrovej bezpečnosti.

Prisľúbil zachovanie kontroly

nad strateným jadrovým materiálom

a uistil, že nepadne

do rúk teroristov.

V minulých týždňoch ubezpečil

o podpore zo strany Ruska

čo sa týka spoločného zníženia

jadrových arzenálov.

Iné miesto, kde si Obama

zaistil podporu na ceste vpred

je tu - Senát.

Bez ratifikácie zmluvy START

alebo inej, ako

Zmluvy o všeobecnom zákaze

jadrových skúšok, nemôže nastať pokrok.

Je veľkým otáznikom,

či bude alebo nebude

skutočne ratifikovaná veľmi

dôležitá zmluva medzi USA a Ruskom.

V minulom roku, po prejavoch Obamu

v Prahe, Londýne a Káhire,

sme dúfali, že Senát

bude ratifikovať

Zmluvu o všeobecnom zákaze

jadrových skúšok.

Teraz je už jasné, že ani zmluva START

nebude tohto roku ratifikovaná.

A Zmluva o všeobecnom zákaze

jadrových skúšok je ešte viac vzdialená.

Obama nebol podporovaný

dostatočným počtom hlasov.

Prezident Obama strávil veľkú časť svojho

prvého roku v úrade prezidenta riešením domácich problémov.

Z dôvodu intenzívnej orientácie na

reformu zdravotného zabezpečenia.

Po schválení tejto reformy

sa zameral na problémy zahraničnej politiky.

ako Irán,

ako jadrové látky a materiál.

Čo to však znamená

pre amerických voličov?

Prajú si to? Má to vôbec cenu

čo sa týka financií, času a vynaloženého úsilia?

Obama a jeho strana túto reakciu odhalí

v polovine volebného obdobia.

A s hlučnou opozíciou

na krku,

si je Obama vedomý, že získať podporu

a priestor k voľnému manévrovaniu

nie je jednoduché.

Chápem, že pre Obamu nie je jednoduché

predstúpiť pred Kongres

a prehlásiť: Dáme im

bezpečnostné záruky

a ponúkneme diplomatické vzťahy.

Nie je to jednoduché, pretože je potrebné

zdolať silné konzervatívne názory.

Ak sa Irán niečoho dopustí,

bude volaný k zodpovednosti,

ako každý iný štát.

A stavím sa, že

Irán chce učiniť všetko

pre 20/12.

Niektorí pozorovatelia vidia

v Obamových postupoch

úsilie o vytvorenie lepších podmienok

pre pokrok aj v ostatných oblastiach.

Ak sa niekomu podarí dosiahnutie

určitého zníženia jadrových zbraní,

môže sa zaradiť do kategórie

čestných ľudí.

Ale v podstate je

potrebná dobrá vôľa na oboch stranách

k vytvoreniu sveta

so zníženým počtom zbraní.

Mám taký sen,

že moje štyri malé deti

budú jedného dňa súčasťou národa,

ktorý ich nebude posudzovať

podľa farby ich kože,

ale podľa charakteru ich osobnosti.

Mám taký sen!

Či by bola celá Amerika

bez takéhoto sna?

Bola pri tom, keď Martin

Luther King vyslovil svoj sen.

Určitým spôsobom

je zvolenie Baracka Obamu

realizáciou tohto sna,

po štyridsiatich rokoch.

Prezident Obama mal taktiež iný sen.

Sen o svete bez jadrových zbraní.

Dnes konštatujem,

jasne a presvedčivo,

americký záväzok usilovať sa

o mier a bezpečnosť vo svete

bez jadrových zbraní.

Do akej miery je záväzok realistický

a koľko času je k realizácii potrebné?

Nemáme presný cieľový dátum

k dosiahnutiu nulovej varianty;

musíme svedomite pokračovať

v našej práci.

Pokiaľ niektoré krajiny budú vlastniť jadrové

zbrane, iné krajiny ich budú taktiež chcieť .

Južná hemisféra je bez

jadrových zbraní.

Nie však more, iba pevnina.

Nikdy si nebudeme istí,

či sme v tejto otázke prehrali,

ale domnievam sa, že Obamovi

je úprimné blahopriané

k pozdvihnutiu tohto problému

a jeho intenzívne sledovanie.

Či chce dokonale uspieť,

neviem. Ale dúfam.

Po prvé, neboli investované

dostatočné financie.

V súčasnosti bude investované

viac. To je veľmi múdre.

Jedným z priekopníckych elementov

jeho koncepcie

bolo upozornenie na

nedostatky štátov vlastniacich jadrové zbrane,

a zároveň tých štátov,

ktoré o jadrové zbrane usilujú.

Priznal, že jedinou spoľahlivou politickou

koncepciou je riadenie sa príkladmi.

Podľa môjho názoru, Obama povedal

niečo veľmi inteligentného v Káhire.

Prehlásil, že štát nemá právo

rozhodovať o tom,

kto má právo

na jadrové zbrane.

Obama povedal: Nie, podľa mojej koncepcie,

nikto nemá vlastniť jadrovú zbraň.

Keď hovorím so Severnou Kóreou,

opakujem: nikto nemá vlastniť jadrovú zbraň.

Rozchádza sa s teóriou dvojakého

metra. Veľký krok vpred.

Vysvetlím ...

Iným elementom je fakt,

že takmer desať rokov nedošlo

k pokroku v tejto otázke.

Až Obamova vláda ukončila

toto obdobia spánku.

V minulosti ...

... po dobu ôsmich rokov,

po celú dobu Bushovej vlády,

bolo pre mnoho jadrových štátov

veľmi jednoduché

schovávať sa za sukňu Washingtonu,

nechať americkú vládu povedať "nie",

a nemusieť

čeliť nespokojnosti

nejadrových štátov.

Dnes je úloha obrátená.

Potrebujeme získať

niektoré orientácie,

ak chceme udržať rytmus

na vytýčenej ceste

do sveta bez jadrových zbraní,

ktorú inauguroval

prezident Obama

v minulom roku.

Po desaťročia

medzinárodnej námesačnosti.

Niektorí pozorovatelia sa obávajú, že nulová varianta

sa skôr stane idealistickou víziou

vzdialenej budúcnosti, než

realistickým krátkodobým cieľom.

Existuje nulová varianta,

ktorá je zameraná na túto víziu.

Bolo by však poľutovaniahodné,

keby viedol k diskusii

o orientácii na víziu,

ktorá je na desaťročia pred nami.

Dnes ide o Zmluvu o všeobecnom

zákaze jadrových skúšok, START.

Prezident Obama zaistil

podporu vyše štyridsiatich štátov

počas summitu o jadrovej bezpečnosti.

Prisľúbil zachovanie kontroly

nad strateným jadrovým materiálom

a uistil, že nepadne

do rúk teroristov.

V minulých týždňoch ubezpečil

o podpore zo strany Ruska

čo sa týka spoločného zníženia

jadrových arzenálov.

Iné miesto, kde si Obama

zaistil podporu na ceste vpred

je tu - Senát.

Bez ratifikácie zmluvy START

alebo inej, ako

Zmluvy o všeobecnom zákaze

jadrových skúšok, nemôže nastať pokrok.

Je veľkým otáznikom,

či bude alebo nebude

skutočne ratifikovaná veľmi

dôležitá zmluva medzi USA a Ruskom.

V minulom roku, po prejavoch Obamu

v Prahe, Londýne a Káhire,

sme dúfali, že Senát

bude ratifikovať

Zmluvu o všeobecnom zákaze

jadrových skúšok.

Teraz je už jasné, že ani zmluva START

nebude tohto roku ratifikovaná.

A Zmluva o všeobecnom zákaze

jadrových skúšok je ešte viac vzdialená.

Obama nebol podporovaný

dostatočným počtom hlasov.

Prezident Obama strávil veľkú časť svojho

prvého roku v úrade prezidenta riešením domácich problémov.

Z dôvodu intenzívnej orientácie na

reformu zdravotného zabezpečenia.

Po schválení tejto reformy

sa zameral na problémy zahraničnej politiky.

ako Irán,

ako jadrové látky a materiál.

Čo to však znamená

pre amerických voličov?

Prajú si to? Má to vôbec cenu

čo sa týka financií, času a vynaloženého úsilia?

Obama a jeho strana túto reakciu odhalí

v polovine volebného obdobia.

A s hlučnou opozíciou

na krku,

si je Obama vedomý, že získať podporu

a priestor k voľnému manévrovaniu

nie je jednoduché.

Chápem, že pre Obamu nie je jednoduché

predstúpiť pred Kongres

a prehlásiť: Dáme im

bezpečnostné záruky

a ponúkneme diplomatické vzťahy.

Nie je to jednoduché, pretože je potrebné

zdolať silné konzervatívne názory.

Ak sa Irán niečoho dopustí,

bude volaný k zodpovednosti,

ako každý iný štát.

A stavím sa, že

Irán chce učiniť všetko

pre 20/12.

Niektorí pozorovatelia vidia

v Obamových postupoch

úsilie o vytvorenie lepších podmienok

pre pokrok aj v ostatných oblastiach.

Ak sa niekomu podarí dosiahnutie

určitého zníženia jadrových zbraní,

môže sa zaradiť do kategórie

čestných ľudí.

Ale v podstate je

potrebná dobrá vôľa na oboch stranách

k vytvoreniu sveta

so zníženým počtom zbraní.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink