JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Je Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu kľúčovo dôležitou celosvetovou organizáciou?

Get the Flash Player to see this player.

Ak sú štáty a medzinárodné organizácie hodné dôvery týkajúcej sa neporušovania predpisov o mierovom využívaní jadrovej energie, je k tomu potrebný medzinárodný dozorca. A tým dozorcom je Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Sú potrebné peniaze a nezávislosť pre riadne plnenie tejto úlohy?

 Titulky: On / Off

Al-Káida a medzinárodné

spoločenstvá majú rovnaký záujem:

obidva subjekty chcú zistiť, kde

sa nachádza stratený jadrový materiál.

Snažili sme sa odhadnúť,

o aké množstvo ide.

Zamedzenie prístupu k nemu záleží

na miere znalosti miesta výskytu.

Na akej úrovni sú tieto znalosti?

Nie sú tak dobré,

ako by sme si priali,

pretože je dlhodobou tradíciou

odmietať transparentnosť tejto otázky

zo strany štátov, ktoré považujú tieto

údaje za vysoko citlivý aspekt bezpečnosti

a nie sú ochotné o nich otvorene jednať, a to

ani v rámci medzinárodných organizácií, ako je MAAE.

Achillovou pätou je fyzická

ochrana, kontrola a evidencia,

účtovnícka evidencia.

Mnoho krajín odviedlo zlú prácu.

Existuje totiž veľké množstvo

neevidovaného materiálu.

Spýtal som sa riaditeľa MAAE,

aký je jeho názor

na rozsah znalostí

čo sa týka lokalizácie.

Máme dostatok znalostí o tom,

kde sa tento materiál nachádza,

v akom je stave

a ako je chránený?

Od roku 1995 máme k dispozícii databázu

týkajúcu sa nezákonného obchodu s týmto materiálom.

V posledných rokoch dostávame

každoročne

približne 150 informačných údajov

do tejto databáze.

V rokoch 2002 až 2009

sme spracovali 1 400 informačných údajov.

Tieto informácie sú veľmi užitočné

pre analýzy a vypracovanie evaluacie.

Nie je prehnané konštatovať,

že činnosť MAAE

by sa mohla stať stredom akcií

vedúcich k tzv. nulovej variante.

Overovanie bude veľmi dôležité

pre poskytovanie poznatkov

a presvedčivých argumentov.

Overovanie a presadzovanie budú

rozhodujúcimi faktormi pre dosiahnutie nulovej varianty.

A budú stále viac dôležitejšími

k tomu, aby sa stohy

jadrových zbraní zmenšovali.

A to je dnes akútne relevantné,

pokiaľ chceme všetky štáty

presvedčiť o nulovej variante.

Žiadny štát sa neangažuje bez toho,

aby bol uistený o tom,

že v prípade podvádzania

bude

medzinárodné spoločenstvo

riešiť tento problém.

Bez vynucovacích prostriedkov

sa efekt procesu overovaní nezmení.

Myslím si, že proces overovania je precenený.

Overovanie je síce veľmi dôležité,

ale musíme sa sami seba opýtať:

Čo sa stane, ak odhalíme,

že niekto podvádza?

Problémom je otázka donucovania

a či sú hlavné veľmoce

ochotné podvody riešiť.

Ďalšou otázkou je, kto bude

vynucovateľom? MAAE zrejme nie.

Môže byť vaša organizácia vynucovacím

orgánom, o ktorom prezident Obama hovoril?

Nie sme poverení týmto mandátom.

Zodpovednosť zaväzuje

členské štáty, ktoré

zaisťujú jadrovú bezpečnosť,

a my im pomáhame.

Bez ohľadu na vyššie uvedené fakty je MAAE

považovaná za nedostatočne financovanú

čo sa týka plnených úloh v rámci

dosiahnutia nulovej varianty.

Úloha samotnej MAAE,

poradenská a podporná úloha,

ktorú môže plniť na úseku

popularizácie strategických koncepcií

za účelom zoznamovania obyvateľstva

s činnosťou jednotlivých štátov,

je mimoriadne dôležitá.

Potrebuje evidentne viac prostriedkov,

viac kontrol,

a experimentálnych zdrojov,

viac prostriedkov pre vytváranie politických koncepcií

a implementácií politických orientácií.

To je našou povinnosťou.

Nemôžeme sa naďalej tomu vyhýbať.

MAAE je síce zďaleka

najprofesionálnejšou organizáciou, s najlepším

a najadekvátnejším vybavením, ktorým

disponujeme.

Potrebuje však nové,

modernejšie laboratória pre analýzy,

ktoré tvoria veľmi dôležitú sféru

činnosti celej organizácie.

A je potrebných viac pracovníkov.

Zároveň je potrebné, aby títo mali k dispozícii

výsledky spravodajskej práce členských štátov.

To je však citlivá stránka veci.

Nedostatok prostriedkov je

problémom vedenia MAAE,

ktoré naň s veľkou radosťou upozorňuje.

Naša prevádzka je zaistená na základe riadneho

rozpočtu a dobrovoľných príspevkov.

Bežný rozpočet činí

3,2 milliony US $.

To je iba 20% nášho vlastného rozpočtu.

A to je málo.

Nový protokol poskytol

nové predpisy pre kontroly,

ktoré ich činí omnoho rozsiahlejšími,

ale prekážky však zostávajú.

Naším veľkým handicapom v dobách

predpisov, ktoré platili v roku 1990, v Iraku,

bolo, že sme mohli navštíviť, v podstate,

iba označené jadrové zariadenia,

a to ešte v strategických miestach.

Bolo to veľmi obmedzené.

Myslím si, že je možné učiniť viac.

Spomínam si, že vízum bolo stále potrebné

pre inšpektorov MAAE,

ale nie pre inšpektorov chemických zbraní.

Myslím si, že je to absurdné.

Nie je možné zabudnúť na to, že umožniť

inšpektorom vstup do niektorej krajiny

niekedy nie je jednoduchým procesom.

Je však vždy v prospech veci.

Kontroly v suverénnych štátoch,

priamo v jadrových zariadeniach,

nie sú ešte príliš dlho

praktikované.

Boli zavedené veľkou mierou MAAE.

Pred tým, než to v niektorých štátoch vyvolá

pobúrenie, ich predstavitelia prehlásia:

Zahraniční inšpektori?

My sme suverénny štát.

A to učiní veľký dojem.

Mám vo zvyku uisťovať ich: nechápte to

ako vmešovanie sa, ale ako službu.

Ak vašu krajinu navštívia inšpektori,

a budú mať voľný pohyb,

vrátia sa a prehlásia, že je všetko v poriadku,

a tým vám udelia dôveryhodnosť,

ktorú vy nemôžete získať

ak budete činiť takéto prehlásenia.

Al-Káida a medzinárodné

spoločenstvá majú rovnaký záujem:

obidva subjekty chcú zistiť, kde

sa nachádza stratený jadrový materiál.

Snažili sme sa odhadnúť,

o aké množstvo ide.

Zamedzenie prístupu k nemu záleží

na miere znalosti miesta výskytu.

Na akej úrovni sú tieto znalosti?

Nie sú tak dobré,

ako by sme si priali,

pretože je dlhodobou tradíciou

odmietať transparentnosť tejto otázky

zo strany štátov, ktoré považujú tieto

údaje za vysoko citlivý aspekt bezpečnosti

a nie sú ochotné o nich otvorene jednať, a to

ani v rámci medzinárodných organizácií, ako je MAAE.

Achillovou pätou je fyzická

ochrana, kontrola a evidencia,

účtovnícka evidencia.

Mnoho krajín odviedlo zlú prácu.

Existuje totiž veľké množstvo

neevidovaného materiálu.

Spýtal som sa riaditeľa MAAE,

aký je jeho názor

na rozsah znalostí

čo sa týka lokalizácie.

Máme dostatok znalostí o tom,

kde sa tento materiál nachádza,

v akom je stave

a ako je chránený?

Od roku 1995 máme k dispozícii databázu

týkajúcu sa nezákonného obchodu s týmto materiálom.

V posledných rokoch dostávame

každoročne

približne 150 informačných údajov

do tejto databáze.

V rokoch 2002 až 2009

sme spracovali 1 400 informačných údajov.

Tieto informácie sú veľmi užitočné

pre analýzy a vypracovanie evaluacie.

Nie je prehnané konštatovať,

že činnosť MAAE

by sa mohla stať stredom akcií

vedúcich k tzv. nulovej variante.

Overovanie bude veľmi dôležité

pre poskytovanie poznatkov

a presvedčivých argumentov.

Overovanie a presadzovanie budú

rozhodujúcimi faktormi pre dosiahnutie nulovej varianty.

A budú stále viac dôležitejšími

k tomu, aby sa stohy

jadrových zbraní zmenšovali.

A to je dnes akútne relevantné,

pokiaľ chceme všetky štáty

presvedčiť o nulovej variante.

Žiadny štát sa neangažuje bez toho,

aby bol uistený o tom,

že v prípade podvádzania

bude

medzinárodné spoločenstvo

riešiť tento problém.

Bez vynucovacích prostriedkov

sa efekt procesu overovaní nezmení.

Myslím si, že proces overovania je precenený.

Overovanie je síce veľmi dôležité,

ale musíme sa sami seba opýtať:

Čo sa stane, ak odhalíme,

že niekto podvádza?

Problémom je otázka donucovania

a či sú hlavné veľmoce

ochotné podvody riešiť.

Ďalšou otázkou je, kto bude

vynucovateľom? MAAE zrejme nie.

Môže byť vaša organizácia vynucovacím

orgánom, o ktorom prezident Obama hovoril?

Nie sme poverení týmto mandátom.

Zodpovednosť zaväzuje

členské štáty, ktoré

zaisťujú jadrovú bezpečnosť,

a my im pomáhame.

Bez ohľadu na vyššie uvedené fakty je MAAE

považovaná za nedostatočne financovanú

čo sa týka plnených úloh v rámci

dosiahnutia nulovej varianty.

Úloha samotnej MAAE,

poradenská a podporná úloha,

ktorú môže plniť na úseku

popularizácie strategických koncepcií

za účelom zoznamovania obyvateľstva

s činnosťou jednotlivých štátov,

je mimoriadne dôležitá.

Potrebuje evidentne viac prostriedkov,

viac kontrol,

a experimentálnych zdrojov,

viac prostriedkov pre vytváranie politických koncepcií

a implementácií politických orientácií.

To je našou povinnosťou.

Nemôžeme sa naďalej tomu vyhýbať.

MAAE je síce zďaleka

najprofesionálnejšou organizáciou, s najlepším

a najadekvátnejším vybavením, ktorým

disponujeme.

Potrebuje však nové,

modernejšie laboratória pre analýzy,

ktoré tvoria veľmi dôležitú sféru

činnosti celej organizácie.

A je potrebných viac pracovníkov.

Zároveň je potrebné, aby títo mali k dispozícii

výsledky spravodajskej práce členských štátov.

To je však citlivá stránka veci.

Nedostatok prostriedkov je

problémom vedenia MAAE,

ktoré naň s veľkou radosťou upozorňuje.

Naša prevádzka je zaistená na základe riadneho

rozpočtu a dobrovoľných príspevkov.

Bežný rozpočet činí

3,2 milliony US $.

To je iba 20% nášho vlastného rozpočtu.

A to je málo.

Nový protokol poskytol

nové predpisy pre kontroly,

ktoré ich činí omnoho rozsiahlejšími,

ale prekážky však zostávajú.

Naším veľkým handicapom v dobách

predpisov, ktoré platili v roku 1990, v Iraku,

bolo, že sme mohli navštíviť, v podstate,

iba označené jadrové zariadenia,

a to ešte v strategických miestach.

Bolo to veľmi obmedzené.

Myslím si, že je možné učiniť viac.

Spomínam si, že vízum bolo stále potrebné

pre inšpektorov MAAE,

ale nie pre inšpektorov chemických zbraní.

Myslím si, že je to absurdné.

Nie je možné zabudnúť na to, že umožniť

inšpektorom vstup do niektorej krajiny

niekedy nie je jednoduchým procesom.

Je však vždy v prospech veci.

Kontroly v suverénnych štátoch,

priamo v jadrových zariadeniach,

nie sú ešte príliš dlho

praktikované.

Boli zavedené veľkou mierou MAAE.

Pred tým, než to v niektorých štátoch vyvolá

pobúrenie, ich predstavitelia prehlásia:

Zahraniční inšpektori?

My sme suverénny štát.

A to učiní veľký dojem.

Mám vo zvyku uisťovať ich: nechápte to

ako vmešovanie sa, ale ako službu.

Ak vašu krajinu navštívia inšpektori,

a budú mať voľný pohyb,

vrátia sa a prehlásia, že je všetko v poriadku,

a tým vám udelia dôveryhodnosť,

ktorú vy nemôžete získať

ak budete činiť takéto prehlásenia.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink