ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

МААЕ - най-важната световна агенция?

Get the Flash Player to see this player.

За да сме сигурни, че държавите и организациите спазват ядрените правила, е необходимо куче пазач. Тази роля играе Международната агенция за атомна енергия. Но разполага ли МААЕ с необходимите пари и свобода да изпълнява функциите си?

 Субтитри: On / Off

Ал Кайда и международната общност имат един общ интерес -

да открият къде има изтичане на ядрени вещества.

Само можем да предполагаме какво е тяхното количество.

За да се предотврати достъпът до тях, трябва да се знае къде се намират.

Има ли надеждна информация?

Не толкова, колкото бихме желали,

защото има дълга традиция на отказ от прозрачност

в държавите, които смятат тези данни за крайно чувствителни за сигурността

и не искат да ги предоставят дори и на организации като МААЕ.

В областта на физическата защита и контрола ахилесовата пета е отчетността.

Редица страни правят твърде малко в това отношение.

Има много недокладвани ядрени материали.

Попитах ръководителя на МААЕ какво мисли

за равнището на осведоменост за местоположението им.

Разполагаме ли с достатъчна информация къде са тези материали,

в кои държави се намират и добре ли са защитени?

Имаме база данни за незаконния тафик от 1995 г.

През последните години вкарваме в нея, грубо казано,

по 150 нови данни годишно.

От 2002 г. до 2009 г. сме събрали 1400 данни.

Тази информация е много полезна за анализа и разработването на реакция.

Не е преувеличено да се каже, че дейността на МААЕ

може да бъде в центъра на усилията за постигане на глобална нула.

Проверките ще имат решаващо значение

за потвърждаване на информацията и предоставяне на убедителни аргументи.

Проверките и прилагането ще имат огромно значение за постигане на глобална нула.

Значението им ще нараства с намаляване на оръжейните запаси.

Те ще допринесат да убедим държавите

да стигнат до ядрена нула.

Никой не би направил това, ако няма доверие,

че измамите ще се откриват

и с помощта на глобалните международни ресурси проблемът ще бъде решен.

Но беззъбите проверки няма да променят поведението.

Мисля, че ролята им се надценява.

Проверките са много важни, но трябва да се запитате

какво се случва, когато установим, че някой лъже?

Проблемът е в прилагането на мерките и

готовността на великите сили да се борят срещу измамите.

Въпросът е кой ще гарантира прилагането. Изглежда не МААЕ.

Можете ли да се превърнете в правоприлагащата агенция, за която говори президентът Обама?

Нямаме такъв мандат.

Отговорността пада върху държавите-членки.

Те трябва да гарантират ядрената сигурност, ние само им помагаме.

Но независимо от това се смята, че МААЕ не разполага с достатъчно ресурси

за изпълнение на задачите си за постигане на глобална нула.

Ролята на МААЕ - консултативна и поддържаща роля

за предлагане на стратгегии

и обясняване на това, което правят държавите,

ще бъде изключително важна. Определено са нужни повече ресурси

за инспекции и лабораторни изследвания,

за разработване и прилагане на политиката, ако щеге.

Това е задължение, от което повече не можем да се измъкваме.

МААЕ е най-професионалната и най-добре

екипираната структура, с която разполагаме.

Тя се нуждае от по-добре оборудвана лаборатория за анализ,

която е важна част от дейността й.

Нужен е и по-голям персонал.

Необходима е разузнавателна информация от държавите-членки.

А тя е чувствителна.

Ръководителят на МААЕ е доволен, че може

да повдигне проблемите с ресурсите.

Имаме редовен бюджет и доброволни вноски.

Редовният бюджет е само 3,2 милиона щатски долара.

Това е 20 % от нашия бюджет. Пропорцията не е добра.

С нов протокол се въвеждат нови правила за инспекциите,

които се разширяват, но някои препятствия остават.

Основната пречка с правилата, които важаха още през 1990 г. в Ирак,

е, че можем да правим само предварително обявени инспекции,

дори и на стратегически места. Това силно стеснява полето на действие.

Мисля, че може да се направи повече.

Спомних си, че все още се искат визи за инспекциите на МААЕ,

а за химическите не. Това е нелепо.

Не забравяйте, че да се разреши инспекция в дадена страна

често не е лесно. Макар че това може да е в найна полза.

Инспекциите на място в суверенна държава

не съществуват от много отдавна.

Те започнаха със създаването на МААЕ.

Преди това скандализираше държавите, те казваха:

"Чуждестранни инспекции? Та ние сме суверенна държава!"

Това доста се промени.

Обикновено казвам: "Не трябва да възприемате това като намеса, а като услуга.

Ако на инспекторите се предостави свобода на движение

и те се върнат и заявят, че всичко е наред, те вдъхват доверие във вас,

каквото не можете да си изградите със собствените си декларации."

Ал Кайда и международната общност имат един общ интерес -

да открият къде има изтичане на ядрени вещества.

Само можем да предполагаме какво е тяхното количество.

За да се предотврати достъпът до тях, трябва да се знае къде се намират.

Има ли надеждна информация?

Не толкова, колкото бихме желали,

защото има дълга традиция на отказ от прозрачност

в държавите, които смятат тези данни за крайно чувствителни за сигурността

и не искат да ги предоставят дори и на организации като МААЕ.

В областта на физическата защита и контрола ахилесовата пета е отчетността.

Редица страни правят твърде малко в това отношение.

Има много недокладвани ядрени материали.

Попитах ръководителя на МААЕ какво мисли

за равнището на осведоменост за местоположението им.

Разполагаме ли с достатъчна информация къде са тези материали,

в кои държави се намират и добре ли са защитени?

Имаме база данни за незаконния тафик от 1995 г.

През последните години вкарваме в нея, грубо казано,

по 150 нови данни годишно.

От 2002 г. до 2009 г. сме събрали 1400 данни.

Тази информация е много полезна за анализа и разработването на реакция.

Не е преувеличено да се каже, че дейността на МААЕ

може да бъде в центъра на усилията за постигане на глобална нула.

Проверките ще имат решаващо значение

за потвърждаване на информацията и предоставяне на убедителни аргументи.

Проверките и прилагането ще имат огромно значение за постигане на глобална нула.

Значението им ще нараства с намаляване на оръжейните запаси.

Те ще допринесат да убедим държавите

да стигнат до ядрена нула.

Никой не би направил това, ако няма доверие,

че измамите ще се откриват

и с помощта на глобалните международни ресурси проблемът ще бъде решен.

Но беззъбите проверки няма да променят поведението.

Мисля, че ролята им се надценява.

Проверките са много важни, но трябва да се запитате

какво се случва, когато установим, че някой лъже?

Проблемът е в прилагането на мерките и

готовността на великите сили да се борят срещу измамите.

Въпросът е кой ще гарантира прилагането. Изглежда не МААЕ.

Можете ли да се превърнете в правоприлагащата агенция, за която говори президентът Обама?

Нямаме такъв мандат.

Отговорността пада върху държавите-членки.

Те трябва да гарантират ядрената сигурност, ние само им помагаме.

Но независимо от това се смята, че МААЕ не разполага с достатъчно ресурси

за изпълнение на задачите си за постигане на глобална нула.

Ролята на МААЕ - консултативна и поддържаща роля

за предлагане на стратгегии

и обясняване на това, което правят държавите,

ще бъде изключително важна. Определено са нужни повече ресурси

за инспекции и лабораторни изследвания,

за разработване и прилагане на политиката, ако щеге.

Това е задължение, от което повече не можем да се измъкваме.

МААЕ е най-професионалната и най-добре

екипираната структура, с която разполагаме.

Тя се нуждае от по-добре оборудвана лаборатория за анализ,

която е важна част от дейността й.

Нужен е и по-голям персонал.

Необходима е разузнавателна информация от държавите-членки.

А тя е чувствителна.

Ръководителят на МААЕ е доволен, че може

да повдигне проблемите с ресурсите.

Имаме редовен бюджет и доброволни вноски.

Редовният бюджет е само 3,2 милиона щатски долара.

Това е 20 % от нашия бюджет. Пропорцията не е добра.

С нов протокол се въвеждат нови правила за инспекциите,

които се разширяват, но някои препятствия остават.

Основната пречка с правилата, които важаха още през 1990 г. в Ирак,

е, че можем да правим само предварително обявени инспекции,

дори и на стратегически места. Това силно стеснява полето на действие.

Мисля, че може да се направи повече.

Спомних си, че все още се искат визи за инспекциите на МААЕ,

а за химическите не. Това е нелепо.

Не забравяйте, че да се разреши инспекция в дадена страна

често не е лесно. Макар че това може да е в найна полза.

Инспекциите на място в суверенна държава

не съществуват от много отдавна.

Те започнаха със създаването на МААЕ.

Преди това скандализираше държавите, те казваха:

"Чуждестранни инспекции? Та ние сме суверенна държава!"

Това доста се промени.

Обикновено казвам: "Не трябва да възприемате това като намеса, а като услуга.

Ако на инспекторите се предостави свобода на движение

и те се върнат и заявят, че всичко е наред, те вдъхват доверие във вас,

каквото не можете да си изградите със собствените си декларации."

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink