NATO REVIEW 2010
Denne utgaven:
Maritim sikkerhet: synk eller svøm
I neste utgave Kjernefysisk spredning - i ferd med å vokse?
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
 Abonner
Maritim sikkerhet: synk eller svøm
Hvordan holdes havområdene trygge? Hvor mye koster piratvirksomhet skip og forsikringsselskaper? Og vil anti-terroroperasjoner til sjøs spre seg? I denne utgaven forsøker NATO Nytt å se på hvordan det som skjer til sjøs berører livet på land. Vi spør militære og forretningsledere om hvor viktig piratvirksomhet virkelig er, og blir med på en live NATO-operasjon for å se med egne øye hva som skjer til sjøs.
NATO Nytt tilbringer en dag med Operation Active Endeavour for å se hvordan den holder nøye øye med Middelhavet - og hvordan den brukes.
Lord Levene, formann for Lloyd's i London, skisserer hvordan han ser på de største truslene mot shipping og innflytelsen som piratvirksomhet har på skip som bærer verdens handel.
Hvordan mener en kontreadmiral som har vært i sjøforsvaret i mer enn 30 år at situasjonen til sjøs er i endring? Jørgen Berggrav besvarer spørsmål om trusler, hvordan man skal håndtere dem og de endringer det er behov for for å møte dem.
Er dette virkelig slutten på den sjømilitære æra? Kan det bli flere lovløse områder på havet i fremtiden? Og hvordan vil klimaendringene påvirke den maritime situasjonen. Diego Ruiz Palmer ser på disse spørsmålene.
Det har ikke vært en eneste terroristarrestasjon I Middelhavet etter at operasjonene mot terrorisme begynte der i 2001. Her forklarer et medlem av operasjonen hvordan havet holdes trygt.

Det er lett, med de sikkerhetsutfordringene som er rundt oss, å glemme at rundt 70 % av vår planet er vann. Det som skjer på de 30 % landområdene (hvorav mye er ubeboelig) dominerer vår oppmerksomhet.

Men ting kan endres.

Grunnen er at en ny verden som er knyttet sammen på alle felt ikke bare dreier som om høyteknologiske kommunikasjoner. Det dreier seg også om det uhåndgripelige. Og når det gjelder å flytte reelle ting rundt, er det fortsatt bare ett valg – til sjøs.

Oljen i bilen din, kaffen i koppen din og PCen som du leser dette på vil trolig ha tilbrakt tid til sjøs. Så en mer sammenknyttet verden er ikke bare sårbar for datavirus eller internettilgang – den er også sårbar til sjøs.

Til nylig har fokuset vært på å frata terrorister lett tilgang til sjøen. Men nå er den århundre gamle sjørøvertrusselen tilbake igjen.

I denne utgaven ser vi på hvordan det å beskytte havet har utviklet seg, hva det har betydd for næringlivet og hvor de fremtidige utfordringer vil komme fra.

Paul King