JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Diego A. Ruiz Palmer - riaditeľ odboru plánovania operačnej divízie NATO.

Názory vyjadrené v tomto článku sú vlastnými názormi autora a nemusia sa vždy zhodovať s názormi NATO alebo jeho členských štátov.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink