JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Nie sú inštruktori? Nebude predanie.

Generálporučík William Caldwell vo svojom príspevku vysvetľuje, prečo sa domnieva, že inštruktori bezpečnostných síl sú kardinálnym faktorom budúcnosti Afganistanu.

Nedávno som navštívil, spoločne s náčelníkom generálneho štábu afganskej armády, Vojenskú nemocnicu v Kábule. Cestou bol náš voz zablokovaný sprievodom civilov a miestnych vojakov. Bol to smútočný sprievod na pamiatku padlého afganského vojaka.

Sledovať tento sprievod a po chvíli vidieť vo Vojenskej nemocnici príslušníkov afganskej armády, zranených pri obrane svojej vlasti, je silne dojímajúce. Obete z radov afganských ozbrojených síl nie sú na Západe príliš medializované; ja som však zblízka videl, ako si vojna vyžiadala životy mnohých z najstatočnejších Afgancov.

Títo udatní muži nie sú sami. Medzinárodné pomocné bezpečnostné sily (vojsko a civili) sa usilujú každý deň o posilu schopností domácej armády, podporných a zdržovacích systémov a partnerov v bojovom teréne. Naše úsilie nebolo a nie je márne.

V uplynulých desiatich mesiacoch došlo v afganských ozbrojených silách k určitému pokroku, po stránke kvality i kvantity. Od zahájenia svojej činnosti v minulom novembri, Výcviková misia NATO v Afganistane (NTM-A) podporuje Ministerstvo vnútra a Ministerstvo obrany Afganistanu pri nábore, výcviku a nasadení 100 000 príslušníkov armády a polície, čo bude neuveriteľný výkon.

K dosiahnutiu tohto cieľa bola zvýšená výcviková kapacita z 10 000 výcvikových miest iba pre políciu na takmer 15 000.

Ale taktiež zlepšená kvalita. Pomer inštruktor : regrút klesol z 1:76 na 1:29 podstatne zvyšuje možnosť inštruktora venovať sa regrútom viac individuálne. Podobné zdokonalenie úrovne viedlo zároveň k zdokonaleniu základnej miery streleckej zdatnosti z úbohých 35% na 97%.

V záujme rozvoja štruktúr a inštitúcií, nutných pre pokračovanie profesionalizácie a rastu afganských národných ozbrojených síl, je nutný špeciálny výcvik

V rámci skutočnej profesionalizácie armády, tvorené mužmi a ženami spôsobilými chrániť svoju vlasť a bezpečnosť, bude vyžadované venovať viac pozornosti čo sa týka ich kvality. K tomu je však potrebné viac medzinárodných inštruktorov pre špeciálny výcvik.

V záujme rozvoja štruktúr a inštitúcií, potrebných pre pokračovanie profesionalizácie a rastu afganských národných ozbrojených síl, je nutný špeciálny výcvik. Školiace zariadenia, ktoré vyučujú špecifické obory, ako akvizícia materiálov, logistika, technické zabezpečovanie, spravodajstvo a dokonca delostrelectvo, musia vyvážiť kontingent súčasných centrálnych pechotných síl.

Ďalej sú potrebné vzdelávacie zariadenia pre vedúce kádre, ako policajné školy, prípravné kurzy pre uchádzačov o členstvo v armáde a v polícii, rôzne odborné semináre pre poddôstojníkov. Táto celková odborná príprava vyžaduje náležite kvalifikovaných inštruktorov, ktoré je možné nájsť iba v rámci medzinárodného spoločenstva.

V priebehu nastávajúcich desiatich mesiacov sa potreba inštruktorov zdvojnásobí; rozsah ich špecializácie je od pilotov vrtuľníkov Mi-17 a zbrojných technikov cez lekárov, policajtov až po lektorov vojenských škôl.

Ak sa nám nepodarí vyriešiť tento problém Výcvikovej mise, nebudeme schopní splniť naše vytýčené ciele v oblasti vyššej kvantity a zdokonalenej kvality

Operácia NTM-A bez kompetentných inštruktorov znamená, že rozšírenie výcvikovej základne v záujme zvýšenia kapacít bude prerušené, zriaďovanie špeciálnych škôl bude zdržané, tempo pacifikácie sa spomalí a profesionalizácia afganských národných bezpečnostných síl bude vážne komplikovaná.

Proces predania zodpovednosti za bezpečnosť krajiny afganským národným bezpečnostným silám sa oneskorí, a to v zmysle prehlásenia generálneho tajomníka NATO, Andersa Fogha Rasmussena: “Nie sú inštruktori? Nebude predanie..”

Ešte smutnejšie je, že nedostatok inštruktorov bráni statočným Afgancom a to aj tým zraneným z Vojenskej nemocnice v Kábule, aby sa im dostalo potrebných schopností k tomu, aby mohli sami obranovať svoj ľud.

Ak sa nám nepodarí vyriešiť tento problém Výcvikovej misie, nebudeme schopní splniť naše vytýčené ciele v oblasti vyššej kvantity a zdokonalenej kvality.

Nesmieme dopustiť, aby k tomu došlo.

K vybudovaniu trvalej a udržateľnej kapacity afganských bezpečnostných síl musíme profesionalizovať políciu a pozemné a letecké vojsko, vytvoriť spoľahlivé logistické a zdravotnícke štruktúry a zdokonaliť infraštruktúry a inštitúcie výcvikom a vzdelávaním.

Musíme však k tomu najskôr disponovať inštruktormi, ktorí tento výcvikový proces povedú, a ktorí môžu našim afganským partnerom predať schopnosť obetovať sa pre svojich bratov a sestry.

.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink