JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Bezpečnosť a dopad rozpočtových obmedzení

Z ekonomickej oblasti je len málo dobrých správ. Rozpočtové obmedzenia majú rastúcu tendenciu vo všetkých 28 členských štátoch NATO. Pokiaľ však vlády a parlamenty týchto krajín majú v úmysle šetriť, mali by mať na vedomí predovšetkým zásady ekonomiky voľného trhu, význam zdieľania spoločného bremena bezpečnosti v rámci NATO a zároveň mnoho alternatív inteligentného spôsobu vydávania financií, zvlášť čo sa týka užšej spolupráce NATO s Európskou úniou.

Anders Fogh Rasmussen, generálny tajomník NATO

“Svet sa zmenil. Hrozby sa zmenili. Zmenilo sa NATO. Potrebujeme a chceme Strategický koncept, ktorý bude brať zreteľ na súčasnú realitu vo svete a na budúce problémy.”

Za súčasnej krízy existuje reálne nebezpečenstvo, že sa jednotlivé štáty uzavrú do seba a zavedú obchodné bariéry.

Skúsenosti dokazujú, že podobný postup je protiproduktívny. Protekcionistické opatrenia nezachránia obchod, ktorý stráca svoj konkurenčný elán. Okrem toho, dôsledky týchto opatrení často tvrdo dopadli na labilné krajiny a regióny. Navyše sa môžu šíriť niektoré najvážnejšie bezpečnostné hrozby, s ktorými sme už boli konfrontovaní v nedávnych rokoch, ako sú terorizmus, pirátstvo a ohrozovanie nášho zásobovania energetickými zdrojmi.

Súčasne naša prosperita a blahobyt nie sú otázkou racionálnych ekonomických alternatív; vyžadujú taktiež racionálne bezpečnostné alternatívy. Akým spôsobom, napríklad, sme schopní chrániť naše obyvateľstvo a vitálne dôležité infraštruktúry pred teroristami? Alebo naše územie pred riadenými raketami? Alebo loďstvo pred pirátmi? Akým spôsobom sme schopní chrániť nie len našu ekonomiku, ale zároveň ľudské životy, ak nemáme k tomu zodpovedajúce schopnosti?

Vzájomnou spoluprácou na týchto úlohách v rámci NATO môžu jednotliví spojenci dosiahnuť podstatne vyššej úrovne bezpečnosti, než individuálnym úsilím - pri nižších nákladoch. Táto kolektívna bezpečnostná politika však vyžaduje pravidelné finančné príspevky. Všetci spojenci na oboch stranách Atlantiku musia demonštrovať politickú vôľu naďalej pokračovať v investíciách do obrany a plne sa vložiť do vyrovnanej spolupráce v rámci NATO.

Musíme zaistiť súdržnosť našich rozhodovacích procesov v oblasti obrany na oboch stranách Atlantiku. Našou filozofiou by malo byť "menej tuku, viac svalov"

V súčasnej dobe sú spojenecké krajiny vystavené vážnemu dopadu hospodárskej krízy. To je prostá realita a úsporné opatrenia sú teda nevyhnutné. Napriek tomu si musíme byť vedomí potenciálnych dlhodobých negatívnych účinkov, ak budeme praktikovať príliš rozsiahle a neprimerané úsporné opatrenia. Zvlášť Európski spojenci musia odolať pokušeniu nadmieru znižovať obranné investície a tým zvyšovať medzeru v transatlantickej obrane.

Musíme zaistiť súdržnosť našich rozhodovacích procesov v oblasti obrany na oboch stranách Atlantiku. Našou filozofiou musí byť "menej tuku, viac svalov". Mali by sme preorientovať naše investície na vybudovanie pružnejších, mobilnejších a modernejších ozbrojených síl, skôr než investovať do pevnej infraštruktúry a konvenčného vojska v kasárniach - na vybudovaní ozbrojených síl, ktoré skutočne potrebujeme pre konfrontáciu so skutočnými hrozbami.

Spojenci NATO musia zároveň získať väčšiu návratnosť ich eur a dolárov vložených do obrany. Kombináciou kolektívnych prístupov a mnohonárodných koncepcií môžeme zaistiť väčší a lepší prospech. Prostredníctvom špecializácie a prioritacie sa môžu členské štáty sústrediť na ich vlastné špecifické domény, skôr než ich nedôsledne rozvíjať v celej rade rôznych operačných kapacít. Reorganizácia a racionalizácia môže pomôcť znížiť nákladný rozpočet spojený s nákladmi na infraštruktúru a personál

NATO a Európska únia sú dve z najdôležitejších inštitúcií na svete. Členmi oboch organizácií je 21 štátov. Disponujú doplňujúcimi kompetenciami a prostriedkami. Žiadne iné partnerstvo neposkytuje toľko výhod, zvlášť výhod operačných a finančných.

Existuje však ešte iný spôsob, ako poskytnúť viac za menej: vytvorenie skutočného strategického partnerstva medzi NATO a Európskou úniou. NATO a Európska únia sú dve z najdôležitejších inštitúcií na svete. Členmi oboch organizácií je 21 štátov. Disponujú doplňujúcimi kompetenciami a prostriedkami. Žiadne iné partnerstvo neposkytuje toľko výhod, zvlášť výhod operačných a finančných.

V mnohých prípadoch NATO a Európska únia zdieľajú rovnaké potreby a požiadavky čo sa týka vojenských schopností. Preto je potrebné nám prenechať zistenie prioritných oblastí a následne schváliť, kdekoľvek je to možné, návrh, aby všetka činnosť na poli zdokonaľovania schopností v jednej organizácii bola prístupná všetkým členom druhej organizácie. Vzájomná spolupráca by sa mala stať štandardným pravidlom a nie výnimkou.

V tejto dobe nepriaznivých rozpočtových opatrení musíme mať na vedomí nebezpečenstvo vyvierajúce z mylných rozhodnutí na úseku nákladov na obranu.

Musíme si však zároveň uvedomiť, že sa nám naskytuje mimoriadna príležitosť. Orientáciou na ekonomické zásady otvoreného trhu, vyrovnanejšou spoluprácou v oblasti nákladov na obranu a racionálnejším prístupom k výdajom môžeme zaistiť reálnu bezpečnosť a podstatne účinnejšie NATO a to za nižšiu cenu.

A to je dobrou zvesťou pre vlády spojeneckých štátov. A ešte lepšou zvesťou pre našich daňových poplatníkov.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink