Igra, ponovni začetek niza in dobljena tekma?

Aprila 2010 je Atlantska pobuda v Rusiji izvedla strokovno raziskavo, da bi izmerila stanje odnosov med Natom in Rusijo. V nadaljevanju vam predstavljamo rezultate.

V raziskavo so bili vključeni anketiranci iz cele Rusije, strokovnjaki za analizo politik, ki jih zaposlujejo najbolj vplivni možganski trusti, univerze, akademske revije in časopisi v državi. V raziskavi, ki jo je financiral Nato, je sodelovalo kakih 47 strokovnjakov, med njimi prestižna imena, kot so dr. Panov z Diplomatske akademije Ministrstva za zunanje zadeve in prof. dr. Zapesotski z Univerze za humanistiko in družbene vede v St. Petersburgu.

Več kot polovica strokovnjakov meni, da bi bilo za dolgoročne strateške interese Rusije najbolje poskrbljeno skozi sodelovanje z Natom kot glavnim partnerjem na najvišji možni ravni.

Rezultati kažejo, da je ruska strateška javnost naklonjena boljšemu sodelovanju Nata in Rusije in da je večinoma optimistična glede možnosti poglobitve odnosov med Natom in Rusijo.

Več kot polovica strokovnjakov meni, da bi bilo za dolgoročne strateške interese Rusije najbolje poskrbljeno skozi sodelovanje z Natom kot glavnim partnerjem na najvišji možni ravni. Vsak peti strokovnjak celo zagovarja članstvo v Natu.

Dve tretjini vprašanih menita, da so boljše vezi med Natom in Rusijo odvisne od nadaljnje usode predloga predsednika Medvedeva za novo evropsko varnostno arhitekturo.

Štirje izmed desetih strokovnjakov menijo, da je izboljšanje dialoga znotraj Sveta Nato-Rusija najpomembnejši ukrep za izgradnjo zaupanja in izboljšanje odnosov.

Trije od štirih vprašanih pričakujejo, da bi skupna ocena skupnih groženj in izzivov Rusije in Nata privedla do izboljšanja odnosov. Le ena četrtina je glede tega skeptična.

Štirje izmed desetih strokovnjakov menijo, da je izboljšanje dialoga znotraj Sveta Nato-Rusija najpomembnejši ukrep za izgradnjo zaupanja in izboljšanje odnosov. Petina navaja kot glavno prioriteto sodelovanje pri nadzoru nad oboroževanjem.

Najpogostejši predlog, ki ga strokovnjaki navajajo za večjo učinkovitost Sveta Nato-Rusija, je skrčenje obsega dela Sveta in večja osredotočenost na praktične zadeve.

Med novimi izzivi so grožnje, ki jih predstavljajo mednarodni terorizem, islamski fundamentalizem, kibernetski napadi in trgovanje z mamili. Ti novi izzivi ponujajo skupno področje, kjer bi Nato lahko sodeloval z Rusijo.

Strokovnjaki se glede Natovega novega strateškega koncepta enakomerno delijo na tiste, ki menijo, da je Nato odprt za ruske pripombe, in tiste, ki menijo, da je zaprt. Večina vprašanih pa nima dokončnega mnenja ali pa pravijo, da o tem vprašanju nimajo dovolj informacij.

Ko smo vprašali, kaj bi moral Nato bolj upoštevati pri pripravi svojega novega strateškega koncepta, je več kot tretjina strokovnjakov poudarila, da bi moral bolj upoštevati interese Rusije. Enako število vprašanih pravi, da se mora Nato zavedati dejstva, da varnostne grožnje niso več take, kot so tradicionalno bile, ter temu ustrezno prilagoditi svoje strategije. Med novimi izzivi so grožnje, ki jih predstavljajo mednarodni terorizem, islamski fundamentalizem, kibernetski napadi in trgovanje z mamili. Ti novi izzivi ponujajo skupno področje, kjer bi Nato lahko sodeloval z Rusijo.

V odgovoru na vprašanje, kakšna zagotovila lahko dobi Rusija, da Nato ni več uperjen proti njej, se je skoraj polovica vprašanih zavzela za zaustavitev širitve Nata. Mnogi strokovnjaki so v svojih odgovorih na različna vprašanja izrazili nestrinjanje z Natovo širitvijo na vzhod, čeprav to ni bila tema raziskave.

Kako bi bilo najbolje poskrbljeno za dolgoročne interese Rusije?

Kateri je najpomembnejši ukrep za izgradnjo zaupanja, ki bi ga Nato in Rusija morala izvajati?

Ali pričakujete, da bo skupna ocena skupnih groženj in izzivov Rusije in Nata izboljšala odnose med njima?

Ali so boljši odnosi med Rusijo in Natom odvisni od nadaljnje usode predloga predsednika Medvedeva glede nove pogodbe o varnosti?

Nato je začel pripravljati nov strateški koncept na podlagi odprtega procesa, ki bo omogočil ruski strateški javnosti, da izrazi svoje mnenje. Koliko je bil po vašem mnenju Nato do sedaj dovzeten za pripombe Rusije?

Posreduj:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink