Гейм, нов сет и добър мач?

През април 2010 г. Атлантическата инициатива организира проучване сред експертите в Русия във връзка с отношенията НАТО-Русия. Тук представяме резултатите.

В проучването, спонсорирано от НАТО, участват респонденти от цяла Русия, експерти по политически анализ, работещи за най-влиятелните мозъчни тръстове, за университети, научни издания и вестници - общо 47 експерти, сред които имена като д-р Панов от Дипломатическата академия към Министерството на външните работи или професор Запестоцки от Университета за хуманитарни и социални науки в Санкт Петерсбург.

Над половината експерти смятат, че дългосрочните стратегически интереси на Русия ще бъдат по-добре защитени, ако тя сътрудничи с НАТО на най-високо равнище като негов основен партньор

Резултатите показват, че общността на стратегическите експерти в Русия е за засилено сътрудничество с НАТО и гледа оптимистично на задълбочаването на отношенията между НАТО и Русия.

Над половината експерти смятат, че дългосрочните стратегически интереси на Русия ще бъдат по-добре защитени, ако тя сътрудничи с НАТО на най-високо равнище като негов основен партньор. Една пета дори пледират за членство в НАТО.

Две трети от респондентите считат, че подобряването на отношенията между НАТО и Русия е обвързано с по-нататъшното развитие на предложението на президента Медведев за нова архитектура на европейската сигурност.

Четири от десет експерти смятат, че засилването на диалога в рамките на Съвета НАТО-Русия е най-важната мярка за изграждане на доверие и подобряване на отношенията

Три четвърти от респондентите мислят, че една съвместна оценка на заплахите и предизвикателствата от страна на НАТО и Русия ще подобри отношенията. Само една четвърт са скептични в това отношение.

Четири от десет експерти смятат, че засилването на диалога в рамките на Съвета НАТО-Русия е най-важната мярка за изграждане на доверие и подобряване на отношенията. Една пета посочват сътрудничеството в контрола над въоръженията като най-важния приоритет.

Най-честото предложение за оптимизиране на работата на Съвета НАТО-Русия е да се облекчи програмата му и да се съсредоточи върху практически проблеми.

Новите предизвикателства включват заплахата от международния тероризъм, ислямския фундаментализъм, кибератаките и трафика на наркотици. Това са нови области, в които НАТО може да сътрудничи с Русия.

По отнтошение на новата Стратегическа концепция на НАТО експертите са разделени по равно на такива, които смятат, че НАТО е отворен за руските коментари, и такива, които твърдят обратното. Повечето от участниците обаче нямат определено мнение или казват, че не разполагат с достатъчно информация по този въпрос.

На въпроса какво трябва да има предвид НАТО при разработването на новата стратегическа концепция, над една трета от експертите отговарят, че интересите на Русия трябва да се отчитат в по-голяма степен. Същият брой експерти твърдят, че НАТО трябва да осъзнае, че заплахите за сигурността вече не са традиционните и да адаптира стратегията си съответно. Новите предизвикателства включват заплахата от международния тероризъм, ислямския фундаментализъм, кибератаките и трафика на наркотици. Това са нови области, в които НАТО може да сътрудничи с Русия.

На въпроса как Русия да се увери, че НАТО вече не е насочен срещу нея, около половината респонденти настояват НАТО да спре да се разширява. Мнозина от тях изразяват неодобрение към експанзията на Алианса на изток в отговорите на различни въпроси, макар че в анкетата такъв въпрос не фигурира.

Как най-добре се защищават дългосрочните стратегически интереси на Русия?

Коя е най-важната мярка за укрепване на доверието, която НАТО и Русия трябва да предприемат?

Смятате ли, че една съвместна оценка на общите заплахи и предизвикателства от страна на Русия и НАТО ще подобри отношенията между тях?

Подобряването на отношенията Русия-НАТО зависи ли от развитието на предложението на президента Медведев за нов Договор за сигурност?

НАТО започна разработването на стратегическата си концепция като отворен процес, в който може да се чуе гласът и на руската стратегическа общност. Според вас НАТО склонен ли е да се вслушва в руските коментари?

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink