NATO REVIEW 2010
Utgave 5: Kvinner og konflikt: et frontlinjeproblem?
Utgave 6: Sett fra Amerika: nye valg, nye retninger?
Denne utgaven:
NATOs toppmøte i Lisboa-utgave
I neste utgave Et tilbakeblikk
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
 Abonner
NATOs toppmøte i Lisboa-utgave
NATOs toppmøte i Lisboa har blitt beskrevet som det viktigste på årtier. Hvorfor? Fordi det er det første der vi får et strategisk konsept som reflekterer en verden etter 11. september, i løpet av en massiv finanskrise, med nye trusler slike som internettangrep, i løpet av en viktig utenfor området-krig i Afghanistan i en globalisert verden med både nye trusler og nye partnere. Vi vil spørre både eksperter og de på gaten hva som egentlig utgjør det "nye NATO".
NATOs første strategiske konsept på 11 år ble ofte beskrevet som en balanseakt. For eksempel hvordan balansere nye trusler med gamle? Hvordan håndtere interessene til små land og store? Nå når det har blitt underskrevet, hvordan så man på konseptet?
Et av målene på NATOs toppmøte i Lisboa var å få til bedre koordinering mellom de militære og sivile organisasjonene. Hvorfor? Fordi alle drar nytte av resultatet.
Etterhvert som noen av verdens viktigste ledere ankommer Lisboa for å sementere NATOs nye strategiske konsept, ser NATO Nytt på hvordan byen kan være det perfekte stedet for å underskrive konseptet.
Den største bekymringen til folk i NATO-landene dreier seg om økonomi. Og det er ikke noe annerledes i NATOs hjerte. Budsjettene er stramme. Det må være klare prioriteringer. Det er imidlertid noe positivt som kan komme ut av det. Mer felles forsvar er en av dem.
Ettersom verdens ufordringer og trusler har utviklet seg, så har også NATO. En ny NATO-avdeling i organisasjonen er sjelden nyhetsstoff. Men denne gang viser den en reell hensikt for å gjøre det slik at NATO matcher den endrede verden rundt den.
I april 2010 gjennomførte Atlanterhavsinitiativet en ekspertundersøkelse i Russland for å måle veien i forholdet mellom NATO og Russland. Her presenterer vi resultatene, hvorav noen kan være overraskende.
Overgang er det neste stadium i Afghanistan. Så trenere har nøkkelen til suksess. Sjefen for treningsmisjonen i landet, generalløytnant Bill Caldwell, skisserer grunnen til at han ser på trenere som fundamentale til Afghanistans fremtid.
Til tross for å konkurrere med millioner budskap, nyter NATO fortsatt stor, offentlig støtte, hevder Stefanie Babst, NATOs viseassisterende generalsekretær for offentlig diplomati.
Mantraet “sammen er vi sterkere” høres ofte i disse skattetider. Men to viktige sikkerhetsorganisasjoner opplever også, selv om frasen er en klisjé, så er den også sann.

Last

Utarbeidelsen av et nytt strategisk konsept for NATO minner om å lage en skulptur. Det er bare det at det er mange forskjellige billedhoggere. Og trolig aldri tidligere i samme grad som dette siste konseptet.

Skulpturen begynner med en ide, som kan endres, men de fleste har en mening i det minste om hvilke materialer som er tilgjengelige. Ettersom designprosessen går fremover, får man flere ideer og tanker om finarbeidet. Og så utvikler skulpturen seg litt etter litt, mer enn raskt og dramatisk.

Jeg husker jeg spurte

Madeleine Albright om hun hadde følt at det hadde vært et "eureka"-øyeblikk mens hun (og hennes ekspertgruppe) skisserte sine forslag til det nye konseptet. Hun sa nei, det var mye mer gradvis.

Mens jeg tenkte på dette, leste jeg et sitat fra en av verdens mest kjente billedhoggere, Anish Kapoor. Han bekreftet nok en gang denne prosessen for å skulpturere noe nytt. "Arbeidet bygger på annet arbeid - det er veldig få eureka-øyeblikk," sa han.

Og sånn har det på en måte vært med det nye strategiske konseptet. Det bygger på mye ny utvikling. Og vil måtte fortsette å gjøre det, ettersom det vil være en levende skulptur, for dagens - og morgendagens - sikkerhet.

Paul King

Last