Следващият брой ще направи преглед на основните събития през 2010 г. и очакваните през 2011. Ше публикуваме коментари, прогнози и анализ на това, което се променя в областта на сигурността.

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink