НАТО и Европейската агенция по отбраната- играта не е с нулев резултат

Мантрата "Заедно сме по-силни" често се чува в тези трудни времена. Но две големи организации за сигурност вече установяват на практика, че макар и клише, това е вярно.

© Ройтерс/Дейвид Луис

През май 2010 г. експертната група, която направи предложения за новата стратегическа концепция на НАТО, заяви, че трансформацията на Алианса в организация с по-динамични военни и политически структури изисква нов ангажимент за по-ефикасно финансиране.

Подобно на другите международни организации НАТО се сблъсква с бюджетните ограничения в държавите-членки. Сътрудничеството в проектите в областта на отбраната и усилията за удвояване на бойните способности имат ключово значение за успеха на организацията в бъдеще. Една от основните цели може да бъде подобряване на сътрудничеството с Европейския съюз (ЕС).

75 процента от държавите-членки на Алианса са обвързани и от Договора от Лисабон и са мнозинство в ЕС. Всички държави-членки на ЕС с изключение на Дания, включително и Норвегия чрез административни механизми, активно сътрудничат и подкрепят проекти на Европейската агенция по отбраната (ЕАО).

Макар че е основана едва през юли 2004 г., агенцията вече е наясно, че сътрудничеството с НАТО в развитието на способностите има жизненоважно значение за участващите в нея държави-членки. В крайна сметка тъкмо тези държави отделят от бюджетите си за агенцията, редом със задълженията си към трансатлантическата коалиция.

Съществува негласно разбирателство между НАТО и ЕАО развитието на отбранителните способности да не се разглежда като игра с нулев резултат.

Разпокъсването на военните бюджети за агенциите и програмите може опасно да компрометира целите на страните в областта на сигурността. За щастие съществува негласно разбирателство между НАТО и ЕАО развитието на отбранителните способности да не се разглежда като игра с нулев резултат. Те осъзнават, че сътрудничеството ще увеличи възвръщаемостта на инвестициите за всяка една от тях.

В приетата рамка за сътрудничество между НАТО и ЕС бе договорен механизъм за последователно развитие на способностите, който цели засилване на сътрудничеството между тях. При това положение дори и най-злъчните критици трябва да признаят, че двете организации най-малкото търсят възможности заедно да използват най-изгодно парите.

Сравняване на ябълките с круши

Една от основните цели на двете организации е засилването на оперативната съвместимост. Интересите им в изграждането на авангардни способности в областта на военновъздушния транспорт, обезвреждането на самоделни взривни устройства или средства за борба с химически, биологически, радиологични и ядрени оръжия често съвпадат.

ЕАО не се опитва да открива колелото при положение, че НАТО разполага с приложими военни стандарти и понятия, които могат да се прехвърлят. Например по отношение на стандартизацията на военна техника агенцията препоръчва да се използват Съюзните условия и процедури за тест на НАТО за проучване на въздействието върху околната среда.

Въпреки това ЕАО и НАТО трябва да внимават да не подценят риска от прекалена съвместна стандартизация. Макар че обществените поръчки в отбраната носят икономии, увеличават конкурентноспособността на военния пазар и позволяват да се намалят цените, те могат да бъдат и контрапродуктивни. Защо? Защото, ако се остави без контрол, този процес може да доведе до олигопол и дори до монопол на пазара вместо до конкуренция и съответно да повиши цените.

© Ройтерс/Дейвид Луис

Освен това прекомерната стандартизация и уеднаквяване може да попречи на новаторството и да увеличи вероятността от "общо слабо място". Затова в сферата на отбраната и сигурността намирането на точния баланс е много по-важно, отколкото в която и да е друга област.

За щастие в развитието на отбранителните способности НАТО и Европейската агенция по отбраната често се допълват.

Например за да решат общия проблем с недостига на хеликоптери, двете организации хармонизират усилията си с държавите-членки в разработването на нови летателни апарти за бъдещите мисии.

ЕАО подпомогна чешките екипажи на хеликоптери Mi да се подготвят за операции на по-труден терен чрез тактически учения. Многонационалното учение в планински условия Gap 09, проведено от агенцията, в което участваха експерти от Съвместния център за усъвършенстване на ВВС на НАТО допълни инициативата на Алианса бойни групи с херикоптери HIP.

Очаква се ръководеният от Чешката република многонационален проект на НАТО да увеличи способностите на военновъздушния транспорт при разгръщане на театъра на операциите чрез предоставяне на хеликоптери на страни, които не притежават такива.

НАТО и ЕАО често се допълват в развитието на способностите

Заедно сме по-добри

Когато се основаваше ЕАО, някои се чудеха за какво е необходима още една бюрократична структура в областта на сигурността и защо не се използва НАТО за реализиране на стратегическите цели на ЕС.

Но НАТО и ЕАО успяха да разработят съвместен подход в някои области. Например в защитата от химически, биологически, радиологични и ядрени оръжия - агенцията работи повече върху биологичните заплахи, а НАТО - върху химическите.

Ако двете организации успеят да постигнат дългосрочна синергия, това ще бъде отличен пример на конструктивно съвместно ползване на обществени ресурси.

Макар че това може да се дължи най-вече на финансовата криза, днес способностите в отбраната и сигурността се възприемат като колективно благо и основната стратегия е играта да не е с нулев резултат.

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink