JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Náš hlas možno stále počuť

© Ditte Capion, Magasinet IN

Aj v konkurencii miliónov ďalších správ sa NATO teší v Európe i v Spojených štátoch značnej podpore verejnosti, tvrdí Stefania Babstová, zástupkyňa námestníka generálneho tajomníka NATO pre verejnú diplomaciu.

Otázka: Koľko videofilmov si ľudia podľa vás každý deň prehliadnu na YouTube? Niekoľko miliónov? Pár stoviek miliónov?

Odpoveď znie 2 miliardy - a toto číslo stále rastie.

V roku 2007 Twitter zaznamenal 5 000 tweetov denne. Koľko ich je dnes? Vyše 90 miliónov.

Ako raz prehlásila baseballová legenda, Yogi Berra: "Budúcnosť nie je to, čo bývala".

Nikde nie je rýchle tempo zmien tak viditeľné ako v oblasti masovej komunikácie. Vďaka digitálnym kamerám a mobilným telefónom sa fotografia a videofilmy dostanú za niekoľko sekúnd z jedného konca sveta na druhý a z miliónov osôb sa takto stanú poskytovatelia informácií.

Vylepšiť svoj imidž nie je pre štáty jednoduché a pre mnohonárodné organizácie je to ešte zložitejšie

Pre vlády krajín a pre medzinárodné organizácie tento rýchly vývoj predstavuje niekoľko zatienených stránok. Jednoducho povedané, dnes je o mnoho zložitejšie vysvetliť, o čo nám ide. Model direktívnej komunikácie, známy z dôb studenej vojny, je stále častejšie nahradzovaný rovnocennými vzťahmi a komunitnymi sieťami.

Neprekvapí nás preto, že tradičné inštitucionálne komunikačné kanály sa netešia príliš veľkej dôvere. V dôsledku toho rastie potreba dobre naplánovanej verejnej diplomacie. Aby sme presvedčili verejnosť, že hodnoty krajiny alebo organizácie si zaslúžia podporu, musíme využiť nové formy, akými sú strategické komunikácie, propagácia miest či verejné záležitosti. Mnohé vlády si dokonca najali súkromné spoločnosti, ktoré majú na starosti styk s verejnosťou a zlepšenie imidžu krajiny.

Vylepšiť svoj imidž nie je pre štáty jednoduché a pre mnohonárodné organizácie je to ešte zložitejšie. Väčšina ľudí si myslí, že činnosť veľkých medzinárodných organizácií je príliš zložitá a vzdialená ich každodenným starostiam.

Čo z toho vyplýva pre NATO? Ako sa darí komunikovať Aliancii?

Napovedia nám výsledky nedávneho prieskumu pod názvom „Transatlantické trendy“, organizovaného nadáciou German Marshall Fund. Výsledky ukázali, že väčšina občanov v 11 európskych krajinách (59%) a USA (60%) sa domnieva, že pre zaistenie ich bezpečnosti je NATO nevyhnutne potrebné. Výnimku tvorí Turecko, kde je iba 30% obyvateľov presvedčených o nutnosti existencie Aliancie.

Zaujímavé je taktiež, že 62% opýtaných v 11 krajinách Európy je toho názoru, že by NATO malo hrať úlohu aj mimo Európy, zatiaľ čo 32% sa prikláňa k myšlienke, že Aliancia by sa mala sústrediť iba na európske záležitosti. V USA si myslí o mnoho viac občanov - 77%, že NATO by v prípade potreby malo zasiahnuť i mimo Európy.

Dokonca aj v Rusku sa názory na NATO menia k lepšiemu. V roku 2009 malo o Aliancii priaznivú mienku iba 24% obyvateľov, v súčasnej dobe je to 40%, zatiaľ čo 40% má na NATO ešte stále negatívny názor.

Spojenci by však nemali brať túto verejnú podporu NATO ako hotovú vec.

Rôzne národné i medzinárodné prieskumy verejnej mienky jasne dokazujú, že široká verejnosť a hlavne generácia po studenej vojne, má iba zahmlenú predstavu o nových misiách a politike Aliancie

Spornou otázkou zostáva operácia pod velením NATO v Afganistane (ISAF). Viac než polovina obyvateľov západnej Európy si praje, aby ich jednotky boli z Afganistanu stiahnuté alebo sa znížil ich počet. Najviac zástancov tejto myšlienky má Poľsko (77%), najmenej Turecko (47%). Taktiež v USA, kde 41% obyvateľov žiada odchod alebo podstatnú redukciu jednotiek, začal klesať počet priaznivcov operácie NATO v Afganistane.

Vzhľadom na túto situáciu by mali členské krajiny NATO zrozumiteľnejšie a premyslenejšie vysvetliť svoju stratégiu v Afganistane. Musíme presvedčiť poslancov v parlamentoch ako aj verejnosť, prečo je dôležité operáciu v tejto krajine doviesť k zdarnému koncu.

NATO sa však zároveň musí vysporiádat s ďalším dôležitým problémom. Rovno povedané, musíme dokázať lepšie vysvetliť, aké poslanie má Aliancia v 21. storočí.

Rôzne národné i medzinárodné prieskumy verejnej mienky jasne dokazujú, že široká verejnosť a hlavne generácia po studenej vojne, má iba zahmlenú predstavu o nových misiách a politike Aliancie. Existuje stále veľká miera dôvery v túto organizáciu, ale veľká časť obyvateľstva nevidí prístup Aliancie k novým celosvetovým bezpečnostným hrozbám. Iní zase spochybňujú potrebu investovať do obrany po skončení studenej vojny alebo vidia Alianciu predovšetkým ako ochranu pred Ruskom.

Podobné chápanie situácie a úsudky sú však chybné.

Smutnou skutočnosťou je, že od konca studenej vojny sa svet stal labilnejší.

Terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, regionálne konflikty a ohrozenie energetickej bezpečnosti, informačné infraštruktúry a obchodné dopravy predstavujú iba niektoré z naliehavých problémov v oblasti bezpečnosti, ktoré si vyžadujú okamžité riešenia. Dnes viac než kedykoľvek predtým je potrebné, aby jednotlivé vlády a ďalšie medzinárodné entity spoločne reagovali na tieto hrozby a vzájomne spolupracovali pri hľadaní vhodných koncepcií.

Žiadna vláda nebude schopná vyrovnať sa s týmito narastajúcimi problémami osamotene. Aliancia bude aj v budúcnosti najlepším a najúčinnejším transatlantickým fórom pre riešenie týchto problémov. Verejnosť však celkom nepochopila úlohu NATO ako poskytovateľa bezpečnosti.

.

Ako má Aliancia reagovať?

Spojenci už do svojej spoločnej komunikačnej stratégie zapracovali nemálo nových a moderných zmien. Transparentnosť, prístupnosť, presnosť informácií a povinnosti voči občanom na území spojeneckých štátov, i mimo nich, sa stali hlavnými piliermi verejnej diplomacie Aliancie.

Na chodbách sídla NATO alebo pri jednaniach s civilnými i vojenskými odborníkmi Aliancie sa môžete stále častejšie stretnúť s novinármi, expertmi, dôležitými osobnosťami a predstaviteľmi nevládnych organizácií.

NATO sa stalo prístupnejším aj pre radového občana. Každý rok zavítajú do budovy veliteľstva tisícky návštevníkov a diskutujú o programe transatlantickej bezpečnosti s predstaviteľmi jednotlivých krajín ako aj Aliancie a - pokiaľ je nablízku – dokonca i s generálnym tajomníkom.

NATO sa neskrýva za tajnými dokumentmi, ani sa nevyhýba kritickým otázkam. V posledných rokoch sme zvýšili úsilie v snahe osloviť hlavne mladú generáciu. Dali sme podnet k vytváraniu kontaktných sietí medzi študentmi a mladými politikmi, organizovali sme letné školy, odborné stáže a semináre v členských i partnerských krajinách Aliancie.

Previedli sme zároveň renováciu našich technických kapacít, aktualizovali sme webové stránky Aliancie i ďalšie audiovizuálne prostriedky a vybavenia. Vďaka prednáškam, videofilmom a diskusiám na internete je styčná plocha medzi Alianciou a vonkajším svetom transparentnejšia a interaktívnejšia. Neexistujú žiadne tabu, medzi diskutované témy patrí aj nový Strategický koncept a problematická misia v Afganistane.

Čo sa týka využívania nových médií, generálny tajomník NATO, Anders Fogh Rasmussen je príkladom

Čo sa týka využívania nových médií, generálny tajomník NATO, Anders Fogh Rasmussen je príkladom. Má svoju stránku na Facebooku aj na Twitteri a vo svojej digitálnej „Rubrike generálneho tajomníka“ odpovedá priamo na dotazy a pripomienky radových občanov.

NATO vzalo na vedomie, do akej miery je pre organizáciu dôležitá moderná a ústretová stratégia verejnej diplomacie. Vzali sme na vedomie, že imidž Aliancie je plne v našich vlastných rukách.

Slogany a emblémy dobré a spoľahlivé meno nikdy nevytvoria. Je potrebná presvedčivá strategická koncepcia a politické akcie - a to je to čoho sa 28 spojencov snaží každodennou činnosťou spoločne dosiahnuť.

Lisabonský summit bol pre spojencov jedinečnou príležitosťou preukázať odhodlanie pokračovať v budovaní účinného transatlantického partnerstva v oblasti bezpečnosti. Sme pripravení šíriť naše ciele jasne a zrozumiteľne - a to ako novými, tak starými komunikačnými metódami - medzi širokou verejnosťou. Veď je to práve široká verejnosť, o ktorú ide.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink