JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Lisabon - ideálne miesto zrodenia nového Strategického konceptu?

Get the Flash Player to see this player.

S príležitosti summitu NATO v Lisabone, počas ktorého najvyšší svetoví politickí predstavitelia prijali nový Strategický koncept, sa NATO Review zamýšľa nad dôvodom, prečo je tento summit ideálnym miestom pre inauguráciu tohto významného dokumentu.

 Titulky: On / Off

Do Lisabonu sa zišli najvýznamnejší

svetoví politickí činitelia

k schváleniu nového

Strategického konceptu.

NATO Review sa zoberá otázkou, do akej miery

je tento summit ideálnym miestom

pre schválenie tohto dokumentu.

Lisabon je mesto, ktoré, rovnako

ako nový Strategický koncept,

spojuje staré s novým.

Rovnako ako NATO koncipuje

svoje dokumenty,

tak Lisabon koncipuje

svoju architektúru.

A nejde iba o budovy.

Je taktiež miestom, kde boli

podpísané dve dôležité zmluvy EU.

Dnes je však na rade NATO. A pretože mnoho

spojeneckých lídrov sa do Lisabonu vracajú,

toto mesto im taktiež pripomína

niektoré bezpečnostné problémy,

ktoré boli vyriešené,

ale aj tie, ktoré zostali.

Mesto z vlastnej skúsenosti pozná

dôležitosť bezpečnosti.

V minulosti

bolo niekoľkokrát napadnuté

mnohými národmi,

zvlášť Rimanmi a Maurmi.

Aby sa mohlo brániť,

vybudovalo si vlastný systém obrany,

vrátane známeho hradu Castelo di São Jorge.

Časy sa však zmenili.

Toto bolo, napríklad, dokonalé

miesto obrany v minulosti:

blízkosť mora pre obchod a účinná

obrana vďaka širokému výhľadu do diaľky.

V 21. storočí majú však tieto atribúty

omnoho menší význam.

Dnes sú vaše protipožiarne priehradky

dôležitejšie než vaše mestské hradby.

Všetky niekdajšie bezpečnostné hrozby

však úplne nevymizli

ani v tomto modernom,

globalizovanom svete.

Nie je lepšie miesto pre

ilustráciu globalizovaného,

prepojeného sveta ako je prístav.

Tu v Lisabone, plavidlá

z celého sveta tvoria

90 % námorného svetového obchodu.

Percento, ktoré enormne vzrástlo

od otvorenia nových trhov.

Avšak, rovnako ako prinášajú

obraz rozvoja globalizácie,

prístavy taktiež pripomínajú,

že niektoré hrozby nezmizli,

ale sa iba prispôsobili

dnešnej modernej dobe.

Jedným z príkladov je skutočnosť, že pred storočiami,

posádky lodí, opúšťajúce prístav v Lisabone,

museli byť pripravené

na prípadné napadnutie pirátmi.

A dnes, plavidlá opúšťajúce lisabonský

prístav musia byť rovnako pripravené

na nový spôsob pirátskych útokov,

omnoho modernejších a vzdialenejších.

Toto nebezpečenstvo v dnešnej dobe stále existuje.

Lisabon je taktiež miestom

riadenia krízových situácií,

pretože prekonal mnohé zemetrasenia.

Najväčšie v roku 1755.

Lisabon je najzápadnejším

hlavným mestom Európy.

A pretože Ježiš hľadí zo svojho

piedestálu cez Atlantický oceán,

na svoj protiklad na druhom brehu,

mnoho ľudí bude považovať za správne,

že ďalšia etapa činnosti Aliancie bola podpísaná

práve na atlantickom brehu Lisabonu.

Do Lisabonu sa zišli najvýznamnejší

svetoví politickí činitelia

k schváleniu nového

Strategického konceptu.

NATO Review sa zoberá otázkou, do akej miery

je tento summit ideálnym miestom

pre schválenie tohto dokumentu.

Lisabon je mesto, ktoré, rovnako

ako nový Strategický koncept,

spojuje staré s novým.

Rovnako ako NATO koncipuje

svoje dokumenty,

tak Lisabon koncipuje

svoju architektúru.

A nejde iba o budovy.

Je taktiež miestom, kde boli

podpísané dve dôležité zmluvy EU.

Dnes je však na rade NATO. A pretože mnoho

spojeneckých lídrov sa do Lisabonu vracajú,

toto mesto im taktiež pripomína

niektoré bezpečnostné problémy,

ktoré boli vyriešené,

ale aj tie, ktoré zostali.

Mesto z vlastnej skúsenosti pozná

dôležitosť bezpečnosti.

V minulosti

bolo niekoľkokrát napadnuté

mnohými národmi,

zvlášť Rimanmi a Maurmi.

Aby sa mohlo brániť,

vybudovalo si vlastný systém obrany,

vrátane známeho hradu Castelo di São Jorge.

Časy sa však zmenili.

Toto bolo, napríklad, dokonalé

miesto obrany v minulosti:

blízkosť mora pre obchod a účinná

obrana vďaka širokému výhľadu do diaľky.

V 21. storočí majú však tieto atribúty

omnoho menší význam.

Dnes sú vaše protipožiarne priehradky

dôležitejšie než vaše mestské hradby.

Všetky niekdajšie bezpečnostné hrozby

však úplne nevymizli

ani v tomto modernom,

globalizovanom svete.

Nie je lepšie miesto pre

ilustráciu globalizovaného,

prepojeného sveta ako je prístav.

Tu v Lisabone, plavidlá

z celého sveta tvoria

90 % námorného svetového obchodu.

Percento, ktoré enormne vzrástlo

od otvorenia nových trhov.

Avšak, rovnako ako prinášajú

obraz rozvoja globalizácie,

prístavy taktiež pripomínajú,

že niektoré hrozby nezmizli,

ale sa iba prispôsobili

dnešnej modernej dobe.

Jedným z príkladov je skutočnosť, že pred storočiami,

posádky lodí, opúšťajúce prístav v Lisabone,

museli byť pripravené

na prípadné napadnutie pirátmi.

A dnes, plavidlá opúšťajúce lisabonský

prístav musia byť rovnako pripravené

na nový spôsob pirátskych útokov,

omnoho modernejších a vzdialenejších.

Toto nebezpečenstvo v dnešnej dobe stále existuje.

Lisabon je taktiež miestom

riadenia krízových situácií,

pretože prekonal mnohé zemetrasenia.

Najväčšie v roku 1755.

Lisabon je najzápadnejším

hlavným mestom Európy.

A pretože Ježiš hľadí zo svojho

piedestálu cez Atlantický oceán,

na svoj protiklad na druhom brehu,

mnoho ľudí bude považovať za správne,

že ďalšia etapa činnosti Aliancie bola podpísaná

práve na atlantickom brehu Lisabonu.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink