JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Pracovať spoločne - prečo nemať spoločný prospech?

Get the Flash Player to see this player.

Jedným z cieľov summitu NATO v Lisabone bolo zlepšenie spolupráce medzi vojenskými a civilnými organizáciami. Prečo? Pretože je to pre všetky strany prospešné.

 Titulky: On / Off

Jedným z cieľov

lisabonského summitu bolo zaistiť

lepšiu koordináciu medzi

vojenskými a civilnými organizáciami.

Prečo? Pretože z výsledku

majú prospech všetci.

O aké výhody ide?

Zdravotná starostlivosť.

- Čistá voda a elektrická energia.

Finančná podpora

pre budovanie fyzickej infraštruktúry.

Základná zdravotná starostlivosť.

Vzdelanie detí a mládeže.

Zvláštnym vyslancom OSN

pre Afganistan

je Staffan de Mestura.

V posledných desaťročiach bol svedkom

mnohých konfliktov po celom svete.

V akej oblasti

by Afganistanu spoločný prístup

prospel najviac?

Bezpochyby pri vedení krajiny,

o to tu v podstate ide.

Inými slovami, keď vidíte, že kontrola

nad provinciou či oblasťou

prechádza z rúk vojakov, napríklad provinčného prechádza z rúk vojakov, napríklad provinčného rekonštrukčného tímu,

do rúk civilov

a z rúk civilov do rúk Afgancov,

otázkou zostáv+a,

či vedenie bude schopné

proces zvládnuť.

V politickom žargóne sa tejto koordinácii hovorí

„komplexný prístup“.

Ale čo to vlastne znamená?

Komplexný prístup

je spôsob, akým NATO

splynie, ako kocka stavebnice Lego,

s inými organizáciami, ako sú EU

alebo OSN alebo taktiež

Svetová banka či veľké nevládne organizácie.

Myslím, že v priebehu rokov,

od doby, kedy Nórsko medzi prvými

na komplexný prístup upozornilo,

sa začali vynárať

ďalšie a ďalšie krajiny,

ktoré si uvedomujú nevyhnutnosť tejto koncepcie.

Ako sa komplexný prístup

osvedčuje v Afganistane

a aké problémy

sa tam vyskytujú?

Úspešne koordinovať

podobnú operáciu,

po civilnej i vojenskej stránke

je obrovská úloha.

Spolupráca nie je zďaleka dokonalá

a malo by dôjsť k zlepšeniu.

Ako toho dosiahnuť, keď je do operácie zapojených

viac než 50 zvrchovaných štátov,

desiatky medzinárodných organizácií,

stovky nevládnych organizácií ...

Je to komplikovaná úloha.

NATO sa rozhodlo pre

komplexný prístup

vo svojom novom programovom prehlásení.

Misia v Afganistane sa dostala

do fáze predania správy krajiny Afgancom.

Do akej miery bude dôležitý

komplexný prístup

v tejto dôležitej fáze?

Bude mať rozhodujúcu úlohu.

Rovnako dôležitá však bude aj

spolupráca medzi

cudzincami a Afgancami.

Výcvik sa koniec koncov

týka samotných Afgancov.

Misia v Afganistane nás

naučila aplikovať

komplexný prístup,

uvedený v Strategickom koncepte.

Niektoré organizácie sú o mnoho

skúsenejšie, motivovanejšie

alebo schopnejšie v určitých oblastiach.

Čo sa týka volieb je to jednoznačne OSN,

ale stále viac v spolupráci s EU.

Pri výcviku policajných jednotiek

je to NATO a EU.

Pri výcviku príslušníkov armády

je to skôr ISAF.

Ale nezabudnime, že

komplexný prístup

nie je novou koncepciou;

nastala iba vhodná doba pre jeho aplikáciu.

Pôsobil som v 18 konfliktných oblastiach

a pamätám si, že po prvýkrát som

bol svedkom úzkej spolupráce

vojenských a civilných zložiek v dobe

hladomoru v Etiópii, v roku 1984,

kedy som osobne organizoval

leteckú výsadku humanitárnej pomoci

v rámci spoločnej operácie

NATO a Varšavskej zmluvy.

Tento prístup možno povedie

k novému spôsobu myslenia

pri plánovaní nasledujúcich operácií.

Než zahájime nasledujúcu vojenskú misiu,

je potrebné zamyslieť sa nad tým,

ako by sme mohli zároveň zapojiť

organizácie civilnej a rozvojovej pomoci

a realizovať operáciu spoločnú,

ktorá nie je výhradne vojenskou,

alebo výhradne civilnou, ale skutočne kolektívnou.

Komplexný prístup je

logickou ideou s mnohými výhodami

a všeobecnou podporou.

Ostáva iba rozhodnúť,

kto bude koordinovať čo a koho.

A v tom je problém:

Nikto nemá rád

byť niekým koordinovaný.

Jedným z cieľov

lisabonského summitu bolo zaistiť

lepšiu koordináciu medzi

vojenskými a civilnými organizáciami.

Prečo? Pretože z výsledku

majú prospech všetci.

O aké výhody ide?

Zdravotná starostlivosť.

- Čistá voda a elektrická energia.

Finančná podpora

pre budovanie fyzickej infraštruktúry.

Základná zdravotná starostlivosť.

Vzdelanie detí a mládeže.

Zvláštnym vyslancom OSN

pre Afganistan

je Staffan de Mestura.

V posledných desaťročiach bol svedkom

mnohých konfliktov po celom svete.

V akej oblasti

by Afganistanu spoločný prístup

prospel najviac?

Bezpochyby pri vedení krajiny,

o to tu v podstate ide.

Inými slovami, keď vidíte, že kontrola

nad provinciou či oblasťou

prechádza z rúk vojakov, napríklad provinčného prechádza z rúk vojakov, napríklad provinčného rekonštrukčného tímu,

do rúk civilov

a z rúk civilov do rúk Afgancov,

otázkou zostáv+a,

či vedenie bude schopné

proces zvládnuť.

V politickom žargóne sa tejto koordinácii hovorí

„komplexný prístup“.

Ale čo to vlastne znamená?

Komplexný prístup

je spôsob, akým NATO

splynie, ako kocka stavebnice Lego,

s inými organizáciami, ako sú EU

alebo OSN alebo taktiež

Svetová banka či veľké nevládne organizácie.

Myslím, že v priebehu rokov,

od doby, kedy Nórsko medzi prvými

na komplexný prístup upozornilo,

sa začali vynárať

ďalšie a ďalšie krajiny,

ktoré si uvedomujú nevyhnutnosť tejto koncepcie.

Ako sa komplexný prístup

osvedčuje v Afganistane

a aké problémy

sa tam vyskytujú?

Úspešne koordinovať

podobnú operáciu,

po civilnej i vojenskej stránke

je obrovská úloha.

Spolupráca nie je zďaleka dokonalá

a malo by dôjsť k zlepšeniu.

Ako toho dosiahnuť, keď je do operácie zapojených

viac než 50 zvrchovaných štátov,

desiatky medzinárodných organizácií,

stovky nevládnych organizácií ...

Je to komplikovaná úloha.

NATO sa rozhodlo pre

komplexný prístup

vo svojom novom programovom prehlásení.

Misia v Afganistane sa dostala

do fáze predania správy krajiny Afgancom.

Do akej miery bude dôležitý

komplexný prístup

v tejto dôležitej fáze?

Bude mať rozhodujúcu úlohu.

Rovnako dôležitá však bude aj

spolupráca medzi

cudzincami a Afgancami.

Výcvik sa koniec koncov

týka samotných Afgancov.

Misia v Afganistane nás

naučila aplikovať

komplexný prístup,

uvedený v Strategickom koncepte.

Niektoré organizácie sú o mnoho

skúsenejšie, motivovanejšie

alebo schopnejšie v určitých oblastiach.

Čo sa týka volieb je to jednoznačne OSN,

ale stále viac v spolupráci s EU.

Pri výcviku policajných jednotiek

je to NATO a EU.

Pri výcviku príslušníkov armády

je to skôr ISAF.

Ale nezabudnime, že

komplexný prístup

nie je novou koncepciou;

nastala iba vhodná doba pre jeho aplikáciu.

Pôsobil som v 18 konfliktných oblastiach

a pamätám si, že po prvýkrát som

bol svedkom úzkej spolupráce

vojenských a civilných zložiek v dobe

hladomoru v Etiópii, v roku 1984,

kedy som osobne organizoval

leteckú výsadku humanitárnej pomoci

v rámci spoločnej operácie

NATO a Varšavskej zmluvy.

Tento prístup možno povedie

k novému spôsobu myslenia

pri plánovaní nasledujúcich operácií.

Než zahájime nasledujúcu vojenskú misiu,

je potrebné zamyslieť sa nad tým,

ako by sme mohli zároveň zapojiť

organizácie civilnej a rozvojovej pomoci

a realizovať operáciu spoločnú,

ktorá nie je výhradne vojenskou,

alebo výhradne civilnou, ale skutočne kolektívnou.

Komplexný prístup je

logickou ideou s mnohými výhodami

a všeobecnou podporou.

Ostáva iba rozhodnúť,

kto bude koordinovať čo a koho.

A v tom je problém:

Nikto nemá rád

byť niekým koordinovaný.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink