Хайде заедно: защо трябва да се заловим със сложните въппроси

Get the Flash Player to see this player.

Една от целите на срещата на върха на НАТО в Лисабон бе да се подобри координацията между военните и гражданските организации. Защо? Защото е от полза за всички.

 Субтитри: On / Off

Една от целите на срещата на най-високо равнище в Лисабон бе да потърси възможности

за по-добра координация между военните и гражданските организации.

Защо? Защото това е от полза за всички.

Какви са предимствата?

Медицинското обслужване.

- Чиста вода и ток.

Финансова помощ за изграждането на материалната инфраструктура.

Основни медицински грижи.

Може ли детето ми да ходи на училище?

Стефан де Мистура е специален представител

на ООН в Афганистан.

През последните десетилетия е наблюдавал редица конфликти по света.

В коя област Афганистан ще извлече най-голяма полза

от по-координиран подход?

Управлението безспорно, това е най-важното.

Когато в една провинция или област се извършва преход

от военно присъствие, провинциалните възстановителни екипи например, към гражданска дейност,

неизвестното в случая е

ще успее ли областният управител да овладее процеса?

На нашия жаргон наричаме координацията всеобхватен подход.

Какво означава това?

Всеобхватният подход предполага НАТО да се стикова

с другите организации като в конструкция на Лего. Например с ЕС,

ООН, Световната банка и неправителствените организации.

Норвегия бе една от първите страни,

които заговориха за всеобхватен подход, но с годините

все повече държави

осъзнават нуждата от подобно съгласуване.

Как се прилага всеобхватният подход в Афганистан

и какви трудности среща?

Координирането на такава операция

от цивилна и военна страна е голямо предизвикателство.

Координацията може и трябва да се подобри.

Как да се осъществи това с над 50 суверенни държави участнички,

десетки международни и стотици неправителствени организации...

Сложна задача.

НАТО се ангажира да прилага всеобхватен подход

в новата си декларация по отношение на мисията. Мисията в Афганистан

преминава към етап на преход.

Какво е значението на всеобхватния подход

по време на прехода в Афганистан?

Ключово. Изключително важна е координацията

между чуждестранните участници и афганистанците.

В крайна сметка обучението е за афганистанците.

Натрупаният опит ни доведе до идеята

за всеобхватен подход и това е отразено в стратегическата концепция.

Някои организации разполагат с много повече ноу хау и интереси

в дадени области.

Например в организирането на изборите определено това е ООН и все повече и ЕС.

За подготовката на полицията разчитаме на НАТО и ЕС.

За обучението на военните, предимно АЙСАФ.

Но да не забравяме, че всеобхватният подход

не е нова идея, просто назря време за нея.

Бил съм в центъра на 18 конфликта

и си спомням кога за първи път видях да се съчетава

потенциалът на военните и на цивилните, беше по време на глада в Етиопия през 1984 г.,

тогава аз самият организирах пускането на храни от самолети,

което се извършваше съвместно от НАТО и Варшавския договор.

Този подход създава различна нагласа

при планирането на бъдещите операции.

Преди да започнем една военна операция, трябва да помислим

как да въвлечем гражданските структури и организациите, предоставящи помощ за развитието

и да действаме съвместно,

не отделно военните и отделно цивилните, а заедно.

Всеобхватният подход -

логична идея, носеща много предимства и помощ.

Остава да се реши кой какво и кого координира.

И тук може да възникне проблем.

Никой не обича да го кооординират.

Една от целите на срещата на най-високо равнище в Лисабон бе да потърси възможности

за по-добра координация между военните и гражданските организации.

Защо? Защото това е от полза за всички.

Какви са предимствата?

Медицинското обслужване.

- Чиста вода и ток.

Финансова помощ за изграждането на материалната инфраструктура.

Основни медицински грижи.

Може ли детето ми да ходи на училище?

Стефан де Мистура е специален представител

на ООН в Афганистан.

През последните десетилетия е наблюдавал редица конфликти по света.

В коя област Афганистан ще извлече най-голяма полза

от по-координиран подход?

Управлението безспорно, това е най-важното.

Когато в една провинция или област се извършва преход

от военно присъствие, провинциалните възстановителни екипи например, към гражданска дейност,

неизвестното в случая е

ще успее ли областният управител да овладее процеса?

На нашия жаргон наричаме координацията всеобхватен подход.

Какво означава това?

Всеобхватният подход предполага НАТО да се стикова

с другите организации като в конструкция на Лего. Например с ЕС,

ООН, Световната банка и неправителствените организации.

Норвегия бе една от първите страни,

които заговориха за всеобхватен подход, но с годините

все повече държави

осъзнават нуждата от подобно съгласуване.

Как се прилага всеобхватният подход в Афганистан

и какви трудности среща?

Координирането на такава операция

от цивилна и военна страна е голямо предизвикателство.

Координацията може и трябва да се подобри.

Как да се осъществи това с над 50 суверенни държави участнички,

десетки международни и стотици неправителствени организации...

Сложна задача.

НАТО се ангажира да прилага всеобхватен подход

в новата си декларация по отношение на мисията. Мисията в Афганистан

преминава към етап на преход.

Какво е значението на всеобхватния подход

по време на прехода в Афганистан?

Ключово. Изключително важна е координацията

между чуждестранните участници и афганистанците.

В крайна сметка обучението е за афганистанците.

Натрупаният опит ни доведе до идеята

за всеобхватен подход и това е отразено в стратегическата концепция.

Някои организации разполагат с много повече ноу хау и интереси

в дадени области.

Например в организирането на изборите определено това е ООН и все повече и ЕС.

За подготовката на полицията разчитаме на НАТО и ЕС.

За обучението на военните, предимно АЙСАФ.

Но да не забравяме, че всеобхватният подход

не е нова идея, просто назря време за нея.

Бил съм в центъра на 18 конфликта

и си спомням кога за първи път видях да се съчетава

потенциалът на военните и на цивилните, беше по време на глада в Етиопия през 1984 г.,

тогава аз самият организирах пускането на храни от самолети,

което се извършваше съвместно от НАТО и Варшавския договор.

Този подход създава различна нагласа

при планирането на бъдещите операции.

Преди да започнем една военна операция, трябва да помислим

как да въвлечем гражданските структури и организациите, предоставящи помощ за развитието

и да действаме съвместно,

не отделно военните и отделно цивилните, а заедно.

Всеобхватният подход -

логична идея, носеща много предимства и помощ.

Остава да се реши кой какво и кого координира.

И тук може да възникне проблем.

Никой не обича да го кооординират.

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink