JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Nový Strategický koncept NATO - úspešné vyváženie prístupu?

Get the Flash Player to see this player.

Prvý Strategický koncept NATO bol pred jedenástimi rokmi často považovaný za vyváženie prístupu. Napríklad, akým spôsobom vyvážiť prístup k novým hrozbám s prístupom k hrozbám predošlým? Akým spôsobom prispôsobiť záujmy malých štátov k záujmom veľkých štátov? Teraz, schválený a podpísaný, ako bude nový Strategický koncept posudzovaný?

 Titulky: On / Off

Prvý Strategický koncept NATO

pred jedenástimi rokmi,

bol často považovaný

za vyváženie prístupu.

Napríklad, akým spôsobom vyvážiť prístup

k novým hrozbám s prístupom k hrozbám starým?

Akým spôsobom prispôsobiť záujmy

malých štátov k záujmom veľkých štátov?

Teraz, schválený a podpísaný,

ako bude nový Strategický koncept ďalej posudzovaný?

Podľa názoru predstaviteľov mojej krajiny

boli všetky senzitívne aspekty

zobrané na zreteľ a konvergované.

My sme so Strategickým

konceptom v podstate spokojní.

So spôsobom, akým bol

pripravený a vypracovaný,

pod vedením

generálneho tajomníka;

v tomto dokumente boli

všetky komentáre, návrhy

a stanoviská našich orgánov

zobrané do úvahy.

Aký má byť prístup

k novým hrozbám,

od kybernetického ohrozenia,

až po stúpajúci počet zrútených štátov.

K novým hrozbám

je nutné pristupovať veľmi vážne.

Zvlášť k týmto novým hrozbám.

Nový Koncept na ne poukazuje.

Zrútené štáty nie je možné napraviť

vojenskou prítomnosťou.

Budovanie štátnych štruktúr

vyžaduje bezpečnostnú podporu,

a to je vojenská sféra.

Vyžaduje však ešte viac.

Musíme presadzovať rozvoj

nových technológií, nových stratégií

pre boj proti kybernetickej kriminalite

a ďalším novým hrozbám.

Uskutočnené rozhodnutia budú mat

vplyv nie len na členské štáty NATO.

Existuje mnoho nečlenských štátov

NATO bojujúcich v Afganistane.

Akým spôsobom ovplyvnia uskutočnené

rozhodnutia najväčšiu operáciu NATO?

Keď pozorne počúvame

debaty v médiách,

zdá sa, ako by ľudia

rezignovali. Tak tomu ale nie je.

Každý je dychtivý

zastávať určitý názor.

Ja sa domnievam, že každý podporuje,

rovnako ako my,

transformáciu

z bojovej, intervenčnej úlohy

na úlohu mentora a inštruktora

v oblasti výcviku a podpory.

Na niektorých miestach došlo k udalostiam,

ktoré ohrozili

bezpečnosť našich občanov,

vo všetkých štátoch NATO.

Armádu nie je možné zostaviť za týždeň.

To zaberie určitý čas.

A na to chcem položiť silný dôraz,

na kvalitu výcviku

viac než na kvantitu.

Minulý Strategický koncept NATO

bol schválený 19 členskými štátmi.

Tentokrát sa prijatia novej verzie

zúčastnilo 28 spojeneckých krajín.

Do akej miery tento počet

ovplyvnil rozhodovací proces?

Nemyslím si, že by bol tento

proces zložitejší.

Tu by som chcel zdôrazniť ochotu

nových členských štátov,

12 nových členských štátov NATO,

aktívne sa podieľať na celom procese.

Bol to veľmi sústredený, presne

cielený a dokonale splnený proces.

V novom Koncepte NATO je uvedené,

že je potrebné spolupracovať ...

s Európskou úniou,

s OSN,

s regionálnymi bezpečnostnými organizáciami,

s finančnými inštitúciami.

Myslím si, že tieto orgány sú vhodné na spoluprácu.

Summit NATO

v Lisabone bol ohlasovaný

ako najdôležitejší

v dejinách Aliancie.

Dnes, po jeho skončení, bol skutočne tým najdôležitejším?

V každej dobe máme

dôležitý summit.

Tento, posledný, bol veľmi dôležitý,

nasledujúci bude ešte dôležitejší.

Prvý Strategický koncept NATO

pred jedenástimi rokmi,

bol často považovaný

za vyváženie prístupu.

Napríklad, akým spôsobom vyvážiť prístup

k novým hrozbám s prístupom k hrozbám starým?

Akým spôsobom prispôsobiť záujmy

malých štátov k záujmom veľkých štátov?

Teraz, schválený a podpísaný,

ako bude nový Strategický koncept ďalej posudzovaný?

Podľa názoru predstaviteľov mojej krajiny

boli všetky senzitívne aspekty

zobrané na zreteľ a konvergované.

My sme so Strategickým

konceptom v podstate spokojní.

So spôsobom, akým bol

pripravený a vypracovaný,

pod vedením

generálneho tajomníka;

v tomto dokumente boli

všetky komentáre, návrhy

a stanoviská našich orgánov

zobrané do úvahy.

Aký má byť prístup

k novým hrozbám,

od kybernetického ohrozenia,

až po stúpajúci počet zrútených štátov.

K novým hrozbám

je nutné pristupovať veľmi vážne.

Zvlášť k týmto novým hrozbám.

Nový Koncept na ne poukazuje.

Zrútené štáty nie je možné napraviť

vojenskou prítomnosťou.

Budovanie štátnych štruktúr

vyžaduje bezpečnostnú podporu,

a to je vojenská sféra.

Vyžaduje však ešte viac.

Musíme presadzovať rozvoj

nových technológií, nových stratégií

pre boj proti kybernetickej kriminalite

a ďalším novým hrozbám.

Uskutočnené rozhodnutia budú mat

vplyv nie len na členské štáty NATO.

Existuje mnoho nečlenských štátov

NATO bojujúcich v Afganistane.

Akým spôsobom ovplyvnia uskutočnené

rozhodnutia najväčšiu operáciu NATO?

Keď pozorne počúvame

debaty v médiách,

zdá sa, ako by ľudia

rezignovali. Tak tomu ale nie je.

Každý je dychtivý

zastávať určitý názor.

Ja sa domnievam, že každý podporuje,

rovnako ako my,

transformáciu

z bojovej, intervenčnej úlohy

na úlohu mentora a inštruktora

v oblasti výcviku a podpory.

Na niektorých miestach došlo k udalostiam,

ktoré ohrozili

bezpečnosť našich občanov,

vo všetkých štátoch NATO.

Armádu nie je možné zostaviť za týždeň.

To zaberie určitý čas.

A na to chcem položiť silný dôraz,

na kvalitu výcviku

viac než na kvantitu.

Minulý Strategický koncept NATO

bol schválený 19 členskými štátmi.

Tentokrát sa prijatia novej verzie

zúčastnilo 28 spojeneckých krajín.

Do akej miery tento počet

ovplyvnil rozhodovací proces?

Nemyslím si, že by bol tento

proces zložitejší.

Tu by som chcel zdôrazniť ochotu

nových členských štátov,

12 nových členských štátov NATO,

aktívne sa podieľať na celom procese.

Bol to veľmi sústredený, presne

cielený a dokonale splnený proces.

V novom Koncepte NATO je uvedené,

že je potrebné spolupracovať ...

s Európskou úniou,

s OSN,

s regionálnymi bezpečnostnými organizáciami,

s finančnými inštitúciami.

Myslím si, že tieto orgány sú vhodné na spoluprácu.

Summit NATO

v Lisabone bol ohlasovaný

ako najdôležitejší

v dejinách Aliancie.

Dnes, po jeho skončení, bol skutočne tým najdôležitejším?

V každej dobe máme

dôležitý summit.

Tento, posledný, bol veľmi dôležitý,

nasledujúci bude ešte dôležitejší.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink