NATOs nye strategiske konsept en vellykket balanseakt?

Get the Flash Player to see this player.

NATOs første strategiske konsept på 11 år ble ofte beskrevet som en balansekunst. For eksempel hvordan balansere nye trusler mot gamle? Hvordan håndtere interessene til små land og store? Nå når det har blitt underskrevet, hvordan så man på konseptet?

 Undertitler: / Av

NATOs første strategiske konsept på 11 år

ble ofte omtalt som en balansekunst.

For eksempel, hvordan skal man balansere nye trusler mot gamle,

hvordan ivareta interessene til små og store land.

Så nå som det har blitt underskrevet, hvordan ser man på konseptet?

Etter mitt lands syn

har man tatt hensyn til og tatt tak i alle vanskelige spørsmål.

Og i praksis er vi fornøyd med det strategiske konseptet.

Den måten som det strategiske konseptet har blitt utarbeidet og forberedt

under ledelse av generalsekretæren,

i dette arbeidet, kommentarene, forslagene,

våre myndigheters tilnærming, har blitt tatt hensyn til.

Og hvordan forholder konseptet seg til nye trusler,

som strekker seg fra internettsikkerhet til økende antall mislykkede stater.

Når det gjelder nye trusler dreier det seg om å ta dem alvorlig.

Særlig nye. Dette er tatt med i konseptet.

Man kan ikke reparere mislykkede stater ved å forbli der militært sett.

Statsbygging krever sikkerhetsstøtte,

det er det militære elementet. Men det krever mye mer.

Vi må være åpne for å utvikle nye teknologier, nye strategier

mot internettkriminalitet og nye trusler.

De beslutningene som ble tatt vil berøre flere enn bare NATOs medlemsland.

Det er mange ikke-NATO-land som kjemper i Afghanistan.

Hvordan vil de beslutningene som er tatt berøre NATOs største operasjon der?

Hvis du lytter til debatten i media

høres det ut som om folk flykter mann av huse. Det er ikke tilfelle.

Alle er på forskjellige måter ivrige etter å bli værende.

Det jeg mener er at alle gjør, også vi,

må gjøre deres overgang fra en kamprolle

til mer undervisning, trening og støtte.

Enkelte steder skjer det ting

som setter sikkerheten og tryggheten til våre borgere i

alle NATO-landene i fare.

Man kan ikke på en måte etablere en hær på en uke. Det tar litt tid.

Og jeg ville legge større vekt på kvaliteten

på treningen heller enn kvantiteten.

NATOs siste strategiske konsept var det bare 19 land som var enige om.

Denne gangen var det 28 rundt bordet.

Hvordan påvirket det beslutningsprosessen?

Jeg er ikke overbevist om at det var vanskeligere.

Jeg vil gjerne understreke viljen

til NATOs nye medlemsland, de 12 nye medlemslandene i NATO,

til virkelig å ta del i prosessen.

Den ble veldig konsentrert, fokusert og perfekt utført.

Det ligger i NATOs nye konsept

at man skal kunne "plug and play"..... med EU,

med FN, med regionale sikkerhetsorganisasjoner,

med finansinstitusjoner. Jeg tror at de passer godt sammen.

Til slutt, toppmøtet i Lisboa ble kalt

det viktigste toppmøte noen gang for NATO-alliansen.

Så nå når det er over, var det det?

Hver gang har vi viktige toppmøter.

Dette var veldig viktig, det neste kan bli enda viktigere.

NATOs første strategiske konsept på 11 år

ble ofte omtalt som en balansekunst.

For eksempel, hvordan skal man balansere nye trusler mot gamle,

hvordan ivareta interessene til små og store land.

Så nå som det har blitt underskrevet, hvordan ser man på konseptet?

Etter mitt lands syn

har man tatt hensyn til og tatt tak i alle vanskelige spørsmål.

Og i praksis er vi fornøyd med det strategiske konseptet.

Den måten som det strategiske konseptet har blitt utarbeidet og forberedt

under ledelse av generalsekretæren,

i dette arbeidet, kommentarene, forslagene,

våre myndigheters tilnærming, har blitt tatt hensyn til.

Og hvordan forholder konseptet seg til nye trusler,

som strekker seg fra internettsikkerhet til økende antall mislykkede stater.

Når det gjelder nye trusler dreier det seg om å ta dem alvorlig.

Særlig nye. Dette er tatt med i konseptet.

Man kan ikke reparere mislykkede stater ved å forbli der militært sett.

Statsbygging krever sikkerhetsstøtte,

det er det militære elementet. Men det krever mye mer.

Vi må være åpne for å utvikle nye teknologier, nye strategier

mot internettkriminalitet og nye trusler.

De beslutningene som ble tatt vil berøre flere enn bare NATOs medlemsland.

Det er mange ikke-NATO-land som kjemper i Afghanistan.

Hvordan vil de beslutningene som er tatt berøre NATOs største operasjon der?

Hvis du lytter til debatten i media

høres det ut som om folk flykter mann av huse. Det er ikke tilfelle.

Alle er på forskjellige måter ivrige etter å bli værende.

Det jeg mener er at alle gjør, også vi,

må gjøre deres overgang fra en kamprolle

til mer undervisning, trening og støtte.

Enkelte steder skjer det ting

som setter sikkerheten og tryggheten til våre borgere i

alle NATO-landene i fare.

Man kan ikke på en måte etablere en hær på en uke. Det tar litt tid.

Og jeg ville legge større vekt på kvaliteten

på treningen heller enn kvantiteten.

NATOs siste strategiske konsept var det bare 19 land som var enige om.

Denne gangen var det 28 rundt bordet.

Hvordan påvirket det beslutningsprosessen?

Jeg er ikke overbevist om at det var vanskeligere.

Jeg vil gjerne understreke viljen

til NATOs nye medlemsland, de 12 nye medlemslandene i NATO,

til virkelig å ta del i prosessen.

Den ble veldig konsentrert, fokusert og perfekt utført.

Det ligger i NATOs nye konsept

at man skal kunne "plug and play"..... med EU,

med FN, med regionale sikkerhetsorganisasjoner,

med finansinstitusjoner. Jeg tror at de passer godt sammen.

Til slutt, toppmøtet i Lisboa ble kalt

det viktigste toppmøte noen gang for NATO-alliansen.

Så nå når det er over, var det det?

Hver gang har vi viktige toppmøter.

Dette var veldig viktig, det neste kan bli enda viktigere.

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink