NATO Nytt 2009
Utgave 4: Finanskrisen: hva er kostnaden for sikkerhet?
Utgave 5: Terrorister og organisert kriminalitet: bare forretninger?
Denne utgaven:
Plan 2009
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
FORELØPIG UTGIVELSESPLAN FOR NATO NYTT I 2009

February

Arktis: for hett til å ignorere?

March

NATO ved 60 år

April

Lov, orden og valgene i Afghanistan

May

Verdens finanskrise: hva betyr den for sikkerheten

June

Terrorister og organisert kriminalitet: bare forretninger?

Summer

Organisert kriminalitet: en universell sikkerhetstrussel?

September

Asias kommende rolle

October

Statenes fremtid

November

Maritim sikkerhet: synke eller svømme?

December

NATO, EU og sikkerhetens fremtid

Selv om man vil forsøke så godt som mulig å holde denne planen, kan den bli forandret i løpet av året.