JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Západná Afrika - Eldorádo pašerákov?

Západnú Afriku sužuje veľké množstvo nelegálnych obchodných činností. Niektoré, ako napríklad obchod s odcudzenou ropou, zahraniční robotníci pracujúci načierno alebo prostitúcia sú regionálneho charakteru. Ďalšie aktivity, ako obchod s toxickým odpadom, zbraňami alebo s falzifikovanými liekmi, do tejto oblasti smerujú. Iné operácie, ako napr. obchod s omamnými látkami, tadiaľ len tranzituje. Všetky tieto zlá však v západnej Afrike zanechávajú hlboké stopy.

Francis Maertens a Amado Philip de Andrés z Úradu OSN pre boj s omamnými látkami a zločinnosti (UNODC) sa v tomto príspevku zaoberajú touto situáciou. (Pre ďalšie informácie kliknite na tabuľku.)

© Reuters/Borja Suarez

Rozsiahle využívanie západnej Afriky ako tranzitného kanálu do Európy je relatívne novým fenoménom, ktorý bol urýchlený odklonom smeru pašeráckych tras z upadajúceho severoamerického trhu na vzmáhajúci sa trh v Európe.

Veľké množstvo kokaínu regiónom iba tranzituje a cez Atlantický oceán je zrejme dopravované na veľkých "materských lodiach," ktoré sú špeciálne upravené pre prepravu mnohotonových zásielok tejto drogy. Na západoafrickom pobreží je potom náklad prekladaný na menšie plavidlá. Bolo zaznamenaných aj niekoľko prípadov, kedy malé letúne, špeciálne upravené k zaoceánskym letom a štartujúce prevažne z Venezuely, boli zadržané s takmer tonovými nákladmi narkotik.

Z charakteru omamných látok, zabavených na otvorenom mori a na letiskách, vyplýva, že v západnej Afrike existujú aspoň dve samostatné centrá obchodu s kokaínom. Južná centrála zabezpečuje tranzit kokaínu cez Beninský záliv a ďalej cez Togo, Benin a Nigériu. Vstupnou námornou bránou severnej centrály sú obe Guiney (Guinea a Guinea-Bissau), do Sierry Leone a Mauretánie sú narkotiká dopravované zrejme letecky. Môžu byť transportované aj do Senegalu, Gambie a Mali a odtiaľ ďalej letecky. Počas najrušnejšieho obdobia pašovania drog bolo Bamako stredom leteckých kuriérov aj napriek tomu, že leží približne 1 000 kilometrov od pobrežných štátov miesta určenia. Dôvod pre túto vnútrozemskú zachádzku bol zrejme obchodného charakteru: v Mali sa totiž výhodne nakupuje konope a obchodníci sa tu mohli tešiť výhodnému "zmenárenskému kurzu" za ich kokaín.

V súčasnej dobe, prevažnú časť zásielok kontrolujú juhoamerické kartely. Kolumbia má na svedomí polovicu celosvetovej produkcie kokaínu a kolumbijské kartely už dlhé roky dominujú celosvetovému trhu s narkotikami. V roku 2007, viac než 40 % zahraničných pašerákov zatknutých v Španielsku, ktoré sa stalo hlavnou vstupnou bránou narkotik na Európsky trh, bolo kolumbijskými občanmi.

Západoafričania však nepochybne hrajú dôležitú úlohu v pašovaní drog do Európy a jej tamojšiu distribúciu. Možno je to tým, že miestni ľudia angažovaní v pašovaní narkotik po mori sú platení v naturáliách a do Európy ich dovážajú pomocou globálne zdokonaľovaných metód, za použitia kuriérov, nazývaných tiež mulovia, cestujúcich na bežných leteckých trasách. Z približne 1 400 týchto mulov, zatknutých od roku 2004 na letoch zo západnej Afriky do Európy, bola väčšina západoafrického pôvodu. Ako náhle je droga na území Európy, je distribuovaná Západoafričanmi s legálnym pobytom v niektorej Európskej krajine a to hlavne Nigérijcami. Švajčiarsko a Portugalsko sú výnimkami, pretože v týchto krajinách žije mnoho západoafrických národností. Celkom však 10 % - 31 % zahraničných pašerákov drog, zadržaných v posledných rokoch v Európe, pochádza z Nigérie.

Od roku 2008 však tento trend klesá, čo je možné pripísať zvýšenej medzinárodnej pozornosti, ktorej sa tejto oblasti dostáva. V roku 2007 bolo v západnej Afrike, alebo blízko jej pobrežia, zabavené veľké množstvo kokaínu celkom 11 x, zatiaľ čo o rok neskôr len štyrikrát a tento rok doposiaľ ani raz. Napriek tomuto pokroku je však veľmi pravdepodobné, že cez tento región je naďalej pašovaný kokaín v hodnote najmenej jednej miliardy dolárov a západoafrická distribučná sieť v Európe zostává stále aktívna.

Cena odcudzenej ropy v západnej Afrike je zrovnateľná s cenou kokaínu, ktorý je týmto regiónom tranzitovaný. Táto cena však priamo závisí na celkovej nestabilite štátu, ktorým je v danom prípade Nigéria, kde zisk ide priamo do vreciek najvyšších armádnych a vládnych predstaviteľov tejto ekonomicky rozvinutej krajiny, ktorá je domovom poloviny všetkých obyvateľov tejto oblasti. Pôvodom konfliktu v delte rieky Niger je nespokojnosť pobúrených obyvateľov, žijúcich v nesmiernej chudobe, a to aj napriek nesmiernemu bohatstvu ich území. Sú presvedčení, že škody na životnom prostredí, spôsobené rôznymi priemyslovými metódami, narušujú tradičné spôsoby ich obživy. Krádeže a pašovanie ropy (miestny termín “bunkering” znamená krádež ropy vo veľkom) sa stali nadnárodnou trestnou činnosťou v rámci vlastných právnych noriem a brutálny politický boj vhodnou dymovou clonu pre obohatenie niektorých predstaviteľov štátnej a armádnej moci.

© Reuters/Chaiwat Subprasom

Napriek obmedzenej schopnosti západoafrických vlád vymáhať dane je pašovanie cigariet do západnej Afriky a ďalej do severnej Afriky, významným strojom na peniaze. Hodnota pašovaného tovaru je odhadovaná na trištvrte miliardy dolárov.

V roku 2007 vyfajčili Afričania celkom približne 400 miliárd cigariet. Za predpokladu, že nezákonný obchod sa podieľa 15 % na tomto objeme, to znamená, že v Afrike bolo konzumovaných 60 miliárd nelegálne zakúpených cigariet (30 miliónov balíčkov, čiže 6 000 kontejnerov). Západná Afrika, tvoriaca 30 % populácie celého kontinentu, sa podieľala na celkovej africkej konzumácii cigariet necelými 17 %. Dopyt je o mnoho vyšší v severnej Afrike, zvlášť v Alžírsku, Egypte, Líbyi, Maroku a Tunisku. Západná Afrika má hlavne tranzitnú úlohu. Vyše 80 % cigariet na trhu niektorých západo- a severoafrických krajín je nezákonne dovezených. Táto situácia potvrdzuje skutočnosť, že najväčšie zisky z nikotínu idú do vreciek organizovaných zločincov. Štandardizácia licenčných a daňových režimov v rámci Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) a riadne preclenie cigariet pred vykládkou v prístave by tento nezákonný obchod čiastočne odstránilo, aj keď nie úplne.

Falšované, lacné cigarety sú vyrábané hlavne v Číne, Vietname a v niektorých ďalších krajinách Ďalekého východu, rovnako ako vo východnej a južnej Európe. Obe oblasti sú dôležitými zdrojmi tohto druhu nelegálneho obchodu v západnej a severnej Afrike. Cigarety však nie sú dovážané priamo, ale cez zóny voľného obchodu, ako je napríklad Dubaj.

Nákladné prístavy v Lomé, Cotone a v Teme sú hlavnými vstupnými bránami nelegálne vyrobených cigariet smerujúcich nie len do západnej, ale prevažné do severnej Afriky. Dovezené cigarety sú označené ako tranzitný tovar smerujúci do Mali, Nigeru či Burkiny Faso, a tým sa vyhnú nežiaducemu precleniu. V skutočnosti je podstatne väčšia časť určená na trhy severnej Afriky, hlavne Líbye.

Ak zhrnieme všetky uvedené číselné údaje, je možné konštatovať, že cez západnú Afriku boli prepašované cigarety v celkovej maloobchodnej cene najmenej US$ 638 miliónov, predstavujúcej necelých 60 % celého severoafrického trhu. Ak činí zisk ľstivých obchodníkov a pašerákov v západnej Afrike polovinu, rozdeľujú si približne US$ 319 miliónov. Ak k tomu pripočítame zisky z nezákonného predaja priamo v západnej Afrike (±US$ 455 miliónov ročne), zistíme, že tento druh čierneho obchodu produkuje každý rok celkom približne US$ 774 miliónov.

Pašovanie falšovaných alebo neštandardných liekov do západnej Afriky nie je všeobecne považované za mimoriadne dôležitú oblasť organizovaného zločinu. Dôsledky sú však veľmi vážne a ďaleko presahujú hranice tohto regiónu. Neexistuje síce žiadna systematická odborná štúdia týkajúca sa kvantity neštandardných liekov na tamojšom farmaceutickom trhu, ale niekoľko čiastočných prieskumov uvádza, že ide až o 50 % všetkých liekov. Napríklad, pri liečbe malárie sa tento údaj týka približne 83 miliónov prípadov, liečených v súkromnom zdravotníckom sektore.

Jedna odborná štúdia, ktorej námetom bol vplyv zákonodarstva v určitých obchodných sektoroch na zločinnosť, dospela k záveru, že “niekoľko skupín organizovaného zločinu sa preorientovalo z pašovania narkotik a zbraní na pašovanie liekov. INTERPOL zistil nové dôkazy o tom, že falšovanie liekov je spojené s organizovaným zločinom a teroristickými organizáciami, vrátane Al-Kájdy."

© Reuters/STR New

V roku 2006, v 11 európskych krajinách (Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Grécko, Španielsko, Švajčiarsko a Veľká Británia) bolo objavených celkom 570 západoafrických obetí sexuálneho vykorisťovania. Postup je nasledujúci: člen gangu požičia obeti 40 až 55 tisíc dolárov na pokrytie výdavkov spojených s nelegálnou migráciou a zároveň vyhotoví zmluvu, podľa ktorej má byť dlh do určitého termínu splatený. Obeť je sprevádzaná strážcom, ktorému sa hovorí "vagon." Na mieste určenia, miestna pobočka toho istého gangu (naverbovači a vykorisťovatelia sú často členmi tej istej rodiny) prijme obeť a núti ju k prostitúcii až do úplného zaplatenia dlhu.

Ak predpokladáme, že je odhalený jeden z 30 prípadov obchodu s ľuďmi, môžeme sa domnievať, že sa v Európe nachádza - permanentne, v ktorúkoľvek dobu - približne 17 000 obetí tohto druhu vykorisťovania. Navyše, každý rok pribudne v Európe 5 700 nových obetí. Ak vynásobíme toto číslo priemernou výškou povinne splatného dlhu, zistíme hodnotu tohto trhu presahujúcu 300 miliónov dolárov.

© Reuters/STR New

Pašovanie iba jedného jediného druhu tovaru - zbraní - je priamo spojené s destabilizáciou štátu. Politické násilie je bez nich nemysliteľné, rovnako ako väčšina foriem organizovaného zločinu. Je všeobecne známe, že gangy v delte rieky Niger používajú zisky z odcudzenej ropy, bunkeringu, na nákup pašovaných zbraní, a že do podobných obchodov je zapojených mnoho povstaleckých skupín celého regiónu. Jediným problémom je, že v týchto oblastiach je v obehu príliš mnoho zbraní (podľa odhadov 7-10 miliónov), a na rozdiel od drog a ropy majú zbrane určitú životnosť. V rokoch 1998 až 2004 bolo zabavených alebo dobrovoľne odovzdaných vyše 200 000 ručných palných zbraní, z ktorých najmenej 70 000 bolo zničených. Existujú rozsiahle dôkazy, že zločinci i povstalci kupujú alebo prenajímajú zbrane od národných bezpečnostných alebo armádnych síl. Čo sa týka skromnejších zákazníkov v západnej Afrike, je možné konštatovať silne rastúci záujem o remeselne, "po domácky" vyrábané zbrane, najmä v Ghane.

What are the policy options?

Systém hospodárskej monokultúry môže mať taktiež dopad na nepriaznivý výkon štátnej moci. Tento problém je často vysvetľovaný ako "prekliatie prírodných zdrojov." Paul Collier ako aj ďalší politickí analytici sú presvedčení, že závislosť na exporte surovín zvyšuje riziko občianskej vojny.

Západná Afrika trpí organizovaným zločinom z dôvodu svoje nedostatočnej imunity, ale patogény sú väčšinu zahraničného pôvodu. Oblasť je zapojená do nezákonnej obchodnej činnosti, ktorá je organizovaná miestnymi kriminálnymi živlami. V každom prípade však aspoň jeden článok celého zločineckého reťazca leží mimo západnej Afriky. Ide o nadnárodné problémy, k riešeniu ktorých sa ponúkajú dve rozsiahle koncepcie v forme politických alternatív.

Ide o nadnárodné problémy, k riešeniu ktorých sa ponúkajú dve rozsiahle koncepcie vo forme politických alternatív.

Prvou koncepciou je konfrontácia s aspektmi problémov ležiacich mimo tohto regiónu. V mnohých prípadoch ide o jednoduchšie riešenie, pretože uplatňovanie zákonov patrí v západnej Afrike k najpomalšiemu na svete. Odstránenie dopytu po odcudzenej rope a ponuky neštandardných liekov, zosilnenie kontroly nezákonne dovezeného tovaru v zónach voľného obchodu, regulácia celosvetového obchodu s použitou elektronikou, regularizacia nelegálne pracujúcich imigrantov, zlepšenie prehľadnosti finančných prevodov - skrátka poriadok v týchto celosvetových obchodných trendoch by podstatným spôsobom pomohlo neutešenej situácii západnej Afriky.

Druhou koncepciou je dlhodobý program zvýšenia odolnosti západnej Afriky proti zločinnosti budovaním právnych noriem, ktorý sa UNODC, spoločne s dôležitými partnermi, ako ECOWAS, Odbor OSN pre mierové operácie (DPKO), INTERPOL, Úrad OSN pre západnú Afriku (UNOWA) a ďalšie, snažil v priebehu posledných piatich rokov presadiť. Toto poslanie nemusí byť mimoriadne zložité, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Pašovanie cigariet napríklad prestane byť výnosné ak sa zladia licenčné a daňové režimy. Regulácia odpadu a zdravotníckeho materiálu je výhradne administrativne-technickou záležitosťou. Finálnym cieľom všetkých je vybudovanie prosperujúcich štátov v tomto regióne. Existujú však zároveň početné koncepcie, ktoré môžu byť uplatnené ihneď, a ktoré môžu taktiež ihneď priniesť pozitívne výsledky, zvlášť čo sa týka zníženia úrovne nezákonnosti a bezprávia.

Zapojenie medzinárodného spoločenstva je pre obe koncepcie - nadnárodnú i miestnu - najdôležitejším faktorom dosiahnutia udržateľných výsledkov. Jednostranná snaha ktoréhokoľvek západoafrického štátu o zlepšenie situácie bude nepochybne sabotovaná menej progresívnymi praktikami v susedných štátoch, hlavne vzhľadom na pórovitosť hraníc.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink