JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Organizovaní zločinci a teroristické skupiny - kamaráti alebo chameleóny?

Get the Flash Player to see this player.

NATO Review sa v tomto videozázname zaoberá spôsobmi spolupráce medzi organizovanými skupinami teroristov a zločincov, ako sa tieto skupiny a spolupráce menia a rozvíjajú, kto je väčšou bezpečnostnou hrozbou a snažia sa zistiť, či sa v skutočnosti vôbec od seba líšia.

Dĺžka videozáznamu: 11min.

 Titulky: On / Off

Bolo by naivné – a pohodlné – domnievať sa, že celková činnosť organizovaného zločinu

a teroristických skupín sú vzdialenými problémami vo vzdialených krajinách.

Mohli by sme sa taktiež domnievať, že ich akcie

majú iba bezvýznamný dopad na našu spoločnosť.

Tieto dve zlá - organizovaní zločinci a teroristické skupiny – sú však úzko spojené,

a to nie len v pozadí alebo v nezákonnom obchodovaní a pašovaní.

Ich prítomnosť je možné konštatovať v každodennom živote.

Žiletky, batérie, hodinky, čokoľvek si môžete predstaviť, sú dnes falšované

vo veľkom, vo východnej Ázii.

A dovezené do štátov Európskej únie

za asistencie tradične organizovaných zločineckých gangov.

Každodenného života občanov sa napríklad týka predaj pašovaných cigariet.

Rovnako ako pašovaný alkohol. A podvody s úverovými kartami a iné peňažné machinácie.

Misha Glenny je dopisovateľom BBC a významným publicistom.

Jeho nedávna publikácia "McMafia" poskytuje hlboký pohľad

na organizovaný zločin v rôznych krajinách sveta.

Najviac osôb je zapojených do krádeží a neoprávneného

používania úverových kariet ("carding"),

do podvodných machinácií s elektronickou bankovkou korešpondenciou ("phishing") a s úverovými kartami.

Boli zistené prípady, kedy príslušníci Al-Kajdy, či už vo Veľkej Británii,

alebo aj inde vo svete, sa zaoberali týmito operáciami za účelom financovania tejto organizácie.

Vezmite si napríklad čierny obchod s úverovými kartami,

ktorý je v podstate obyčajnou kriminalitou nižšej úrovne.

Zrazu zistíte, že sieť IRC ("botnet"), zapletená do malých podvodov s úverovými kartami,

je zároveň zapletená do kybernetického útoku na Estónsko,

alebo do iných podobných akcií. Poviete si, čo sa vlastne deje?

Na prvý pohľad, skupiny organizovaných zločincov a teroristické organizácie

sa javia ako nepravdepodobní partneri.

Skupiny organizovaných zločincov obvykle zachovávajú skromný profil

a snažia sa vyvarovať pozornosti, zvlášť zo strany policajných orgánov;

zatiaľ čo teroristické akcie sú zamerané na rozsiahle upútanie pozornosti.

Skupiny organizovaných zločincov pracujú výhradne pre zisk,

zatiaľ čo teroristi, údajne, pre presadzovanie ideológií.

Skupiny organizovaných zločincov si neprajú nadobúdať presvedčenie cestou finančných ziskov,

zatiaľ čo teroristické organizácie odôvodňujú svoje akcie politickými alebo náboženskými princípmi.

Táto charakteristika je však príliš kontrastným obrazom.

Realita je de facto šedá.

Pohliadnime na povahu organizovaného zločinu

a rozdeľme ho na zóny formovania zločinu

- napríklad Kolumbia a Afganistan,

- zóny šírenia zločinu - severné Mexiko a Balkán,

- zóny cieľa zločinu - USA, západná Európa.

V zónach formovania a v zónach šírenia organizovaného zločinu nie je možné zostávať v pozadí.

Mnohí bezpečnostní experti sú toho názoru, že prekrývanie aktivít medzi organizovanými zločincami a skupinami teroristov

môže niekedy činiť ťažkým jednať s nimi oddelene.

V nedávnych a súčasných rokoch sme svedkami vynárania sa hybridných organizácií, ktoré sa klonia k jednej alebo druhej orientácii,

ale v podstate, v relatívnej, ak nie aj v rovnakej miere;

obe tendencie o mnoho viac splývajú čo sa týka cieľov, stratégie operácií a koncepcie náboru.

Mal som predložiť Juanovi Pablovi z kartelu kolumbijského Cali myšlienku,

že ide o určitý druh rozdelenia organizovaného zločinu na spôsob Hezbollah? To ale nie je možné.

Prekrývanie oboch orientácií zahŕňa činnosť, záujmy, personál a potenciál.

Ak disponujete dostatočnou rezervou personálu, je úplne jedno, či jedna osoba pracuje

na polovicu úväzku pre zločinecký gang a na polovicu úväzku pre teroristickou skupinu,

pretože uplatnenie potrebných schopností je rovnaké.

Teroristické skupiny sa spravidla venujú kriminálnej činnosti, aby mohli financovať svoje podvratné akcie.

Ide predovšetkým o únosy, obchod s ľuďmi a pašovanie drog.

V súčasnej dobe je to takmer vlastný “zmysel existencie” mnohých teroristických skupín

a tak sa stávajú skupinami organizovaného zločinu.

Tesné vzájomné spojenie viedlo dokonca k zmenám ich štruktúry za účelom uniknutia pozornosti policajných orgánov.

Prechádzajú z hierarchickej štruktúry na štruktúru sieťovú.

Teroristické skupiny a skupiny organizovaného zločinu si vzájomne vymieňajú skúseností.

V tomto prípade je možné konštatovať, že gangsteri sú o krok pozadu za teroristami.

Teroristi sa držia organizačnej štruktúry buniek a podarilo sa im postupovať takým spôsobom, že unikli dohľadu policajných orgánov.

Táto časť Londýna sa nachádza na okraji známej štvrti East End,

ktorá bola pred niekoľkými desiatkami rokov obývaná výlučne domorodými obyvateľmi,

žijúcimi v homogénnom spoločenstve.

Dnes je tento obvod plný zahraničných obchodov, cudzincov a finančných zdrojov z celého sveta.

S touto celkovou zmenou v dôsledku globalizácie

sa postupne zmenili taktiež ľudia a praktiky v rámci organizovaného zločinu a teroru.

Možnosť voľného pohybu kapitálu medzi jednotlivými štátmi,

do určitej miery simplifikovala vzťahy medzi organizovaným zločinom a terorizmom.

Veľký pokrok v technologických postupoch, hlavne na úseku komunikácie, znamená pre skupiny organizovaných zločincov,

že môžu v súčasnosti rýchlo komunikovať so svojimi spoločníkmi v akejkoľvek krajine,

na ktoromkoľvek kontinente a zároveň byť rýchlo v styku s novými klientmi alebo potenciálnymi spolupracovníkmi.

Pád berlínskeho múru v roku 1989, rozpad Sovietskeho zväzu v roku 1991

a ďalšie udalosti deväťdesiatych rokov poskytli mimoriadne výhodné podmienky pre rozmach organizovaného zločinu.

V tej istej dobe nastala liberalizácia medzinárodných finančných trhov.

V dôsledku tejto situácie, vo veľmi krátkej dobe, objem transakcií na finančných trhoch bol,

hlavne vďaka aplikácii novoobjavených špičkových

technológií, skutočne ohromujúci,

a nikto, skutočne nikto, dnes nie je schopný odhaliť najmenšiu stopu po týchto operáciách.

Rovnako ako 90. roky umožnili obdobie prúdenia financií a neistoty,

tak súčasná finančná kríza trvajúca od roku 2008 umožňuje

zločineckým a teroristickým gangom pripraviť sa na využitie tejto situácie.

Tu je srdce svetových financií – slávna londýnska banková štvrť "City".

Jedným z problémov, na ktorý bezpečnostní experti poukazujú, je,

že finančná kríza by dnes mohla poskytnúť veľmi dobré podmienky organizovaným zločincom

a teroristických skupinám investovať na svetových trhoch,

ktoré sú dnes v neutešenej situácii, a ktoré by mohli klásť menej otázok čo sa týka pôvodu peňazí.

Dá sa povedať, že organizovaný zločin je jedným z mála sektorov, ktorý prosperuje

v dobe finančnej krízy, a síce z jednoduchého dôvodu: má totiž príležitosť kupovať

spoločnosti v konkurze, alebo ich súčasti prostredníctvom trhu s nehnuteľnosťami.

Organizovaný zločin sa zameriava taktiež na malé a stredne veľké podniky, zvlášť za účelom využitia rôznych ekonomických výhod

udelených mnohými národnými vládami v rámci podpory tohto druhu podnikania.

Sezamom k tejto realite je fakt, že my sme konfrontovaní s obrovským nedostatkom hotovosti,

zatiaľ čo organizovaní zločinci pôsobia v ekonomických sférach založených na platbách v hotovosti.

Organizovaný zločin má teda obrovské príležitosti.

Vzťahy medzi teroristickými skupinami a organizovanými zločincami sú sobášom z rozumu,

ktorý však môže taktiež naraziť.

Začíname konštatovať príznaky miestnych konfliktov medzi niektorými skupinami,

zvlášť v Rusku a v strednej Ázii,

kde sú až príliš dobré podmienky.

Pokúšajú sa zmocniť niektorého miestneho územia a potom ho rozdeliť,

čo pochopiteľne vedie k miestnej vojne gangov.

Myslím si, že podobnú situáciu je možné nájsť vo všetkých sférach trestnej činnosti, ako je napríklad obchod s narkotikami;

ľudia, prichádzajúci ako prisťahovalci, musia počúvať slová skúsenejších a múdrejších.

Chcem povedať, že ak to chcete skúsiť a vziať si na starosť gangy dovážajúce drogy do tejto krajiny,

nech sa vám páči, ale ja, aj kedy by som bol sám Usama bin Ladin, by som si to dvakrát rozmyslel.

by som si to dvakrát rozmyslel.

Jedna vec je jasná, a síce, že väzby medzi organizovaným zločinom a teroristickými

organizáciami nie sú ničím novým.

V roku 1981, skupina El-Džihád, ktorá zavraždila egyptského prezidenta Anwara Sadata,

financovala tento atentát ziskami z niekoľkých lúpeží v klenotníckych obchodoch vlastnených kresťanmi.

O niečo neskôr, v roku 1993, prvé útoky na World Trade Center boli čiastočne financované

predajom falšovaných značkových tričiek.

V rýchlo plynúcom 21. storočí, ani organizovaný zločin,

ani teroristické skupiny nejavia žiadne symptómy oslabenia.

Ako sa zdá, Hezbollah sa stal o mnoho modernejšou organizáciou, než ľudia chápu.

Dospel som k názoru, že jeho činnosť v oblasti kybernetiky je skutočne veľmi pozoruhodná,

zvlášť čo sa týka rozvoja ofenzívnych prostriedkov a kybernetického potenciálu;

dôkazom je vybudovanie jeho vlastnej siete prenosu údajov po optických vláknach v Libanone.

S modernými problémami, ako sú klimatické zmeny, prichádzajú zároveň moderné prostriedky k ich využitiu.

Podrobnosti sa vynorili po prvýkrát až po prvých rozsiahlych emisiách kysličníku uhličitého -

podvodné podnikanie - trestný čin, ktorý vyšiel najavo, a ktorý stál nesmierne množstvo peňazí.

Jedným z najefektívnejších spôsobov boja s týmito skupinami je úzka koordinácia

medzi jednotlivými štátmi a medzinárodnými organizáciami. Každé zlyhanie zanechá trhlinu, ktorá je nemilosrdne využitá.

Je o mnoho namáhavejším spolupracovať v rámci kombinovanej operácie,

ak je jedna strana neochotná zdieľať väčšiu časť informácií so stranou druhou.

Povedal by som, že v súčasnosti je to zrejme jedna z hlavných prekážok pre dostatočnú spoluprácu.

Zavedenie internetového bankovníctva bolo neuveriteľne užitočné pre odčerpávanie finančných zdrojov,

pre veľmi rýchle peňažné transfery po celom svete a pre zakrytie všetkých stôp.

V skutočnosti jednou zo zmien bolo, že dnes je o mnoho rýchlejšie vyvarovať sa

súdnej právomoci a policajným orgánom, a to z jednoduchého dôvodu,

že pri akomkoľvek náznaku pátrania môžete dať peniaze do pohybu prakticky okamžite.

Čo sa týka podvodov na úrovni najväčšej koncentrácie kapitálu sú pre organizovaný zločin v Európe najvýnosnejšie

rozsiahle machinácie s daňami z pridanej hodnoty čiže daňové "kolotoče",

ktoré využívajú nezrovnalostí v režimoch D.P.H. medzi rôznymi krajinami.

Tieto podvody prinášajú miliardy eur každý rok.

Avšak zrejme najdôležitejšou otázkou je, ktorá trestná činnosť je škodlivejšia

a hrozivejšia pre bezpečnosť: organizovaný zločin alebo terorizmus?

Osobne sa domnievam, že nebezpečenstvo terorizmu je často zveličované

v pomere k spoločenskému nebezpečenstvu, ktorým je v celom svete organizovaný zločin.

Myslím si, že ľudské životy sú ďaleko viac zasiahnuté, keď si napríklad uvedomíme,

že počas vojenského konfliktu vo východnej časti Demokratickej republiky Kongo,

ktorý je v podstate dôsledkom rozsiahlej trestnej činnosti,

bolo zavraždených už viac než päť miliónov osôb.

Popravde povedané, teroristom sa môže o takomto počte obetí iba snívať.

Bolo by naivné – a pohodlné – domnievať sa, že celková činnosť organizovaného zločinu

a teroristických skupín sú vzdialenými problémami vo vzdialených krajinách.

Mohli by sme sa taktiež domnievať, že ich akcie

majú iba bezvýznamný dopad na našu spoločnosť.

Tieto dve zlá - organizovaní zločinci a teroristické skupiny – sú však úzko spojené,

a to nie len v pozadí alebo v nezákonnom obchodovaní a pašovaní.

Ich prítomnosť je možné konštatovať v každodennom živote.

Žiletky, batérie, hodinky, čokoľvek si môžete predstaviť, sú dnes falšované

vo veľkom, vo východnej Ázii.

A dovezené do štátov Európskej únie

za asistencie tradične organizovaných zločineckých gangov.

Každodenného života občanov sa napríklad týka predaj pašovaných cigariet.

Rovnako ako pašovaný alkohol. A podvody s úverovými kartami a iné peňažné machinácie.

Misha Glenny je dopisovateľom BBC a významným publicistom.

Jeho nedávna publikácia "McMafia" poskytuje hlboký pohľad

na organizovaný zločin v rôznych krajinách sveta.

Najviac osôb je zapojených do krádeží a neoprávneného

používania úverových kariet ("carding"),

do podvodných machinácií s elektronickou bankovkou korešpondenciou ("phishing") a s úverovými kartami.

Boli zistené prípady, kedy príslušníci Al-Kajdy, či už vo Veľkej Británii,

alebo aj inde vo svete, sa zaoberali týmito operáciami za účelom financovania tejto organizácie.

Vezmite si napríklad čierny obchod s úverovými kartami,

ktorý je v podstate obyčajnou kriminalitou nižšej úrovne.

Zrazu zistíte, že sieť IRC ("botnet"), zapletená do malých podvodov s úverovými kartami,

je zároveň zapletená do kybernetického útoku na Estónsko,

alebo do iných podobných akcií. Poviete si, čo sa vlastne deje?

Na prvý pohľad, skupiny organizovaných zločincov a teroristické organizácie

sa javia ako nepravdepodobní partneri.

Skupiny organizovaných zločincov obvykle zachovávajú skromný profil

a snažia sa vyvarovať pozornosti, zvlášť zo strany policajných orgánov;

zatiaľ čo teroristické akcie sú zamerané na rozsiahle upútanie pozornosti.

Skupiny organizovaných zločincov pracujú výhradne pre zisk,

zatiaľ čo teroristi, údajne, pre presadzovanie ideológií.

Skupiny organizovaných zločincov si neprajú nadobúdať presvedčenie cestou finančných ziskov,

zatiaľ čo teroristické organizácie odôvodňujú svoje akcie politickými alebo náboženskými princípmi.

Táto charakteristika je však príliš kontrastným obrazom.

Realita je de facto šedá.

Pohliadnime na povahu organizovaného zločinu

a rozdeľme ho na zóny formovania zločinu

- napríklad Kolumbia a Afganistan,

- zóny šírenia zločinu - severné Mexiko a Balkán,

- zóny cieľa zločinu - USA, západná Európa.

V zónach formovania a v zónach šírenia organizovaného zločinu nie je možné zostávať v pozadí.

Mnohí bezpečnostní experti sú toho názoru, že prekrývanie aktivít medzi organizovanými zločincami a skupinami teroristov

môže niekedy činiť ťažkým jednať s nimi oddelene.

V nedávnych a súčasných rokoch sme svedkami vynárania sa hybridných organizácií, ktoré sa klonia k jednej alebo druhej orientácii,

ale v podstate, v relatívnej, ak nie aj v rovnakej miere;

obe tendencie o mnoho viac splývajú čo sa týka cieľov, stratégie operácií a koncepcie náboru.

Mal som predložiť Juanovi Pablovi z kartelu kolumbijského Cali myšlienku,

že ide o určitý druh rozdelenia organizovaného zločinu na spôsob Hezbollah? To ale nie je možné.

Prekrývanie oboch orientácií zahŕňa činnosť, záujmy, personál a potenciál.

Ak disponujete dostatočnou rezervou personálu, je úplne jedno, či jedna osoba pracuje

na polovicu úväzku pre zločinecký gang a na polovicu úväzku pre teroristickou skupinu,

pretože uplatnenie potrebných schopností je rovnaké.

Teroristické skupiny sa spravidla venujú kriminálnej činnosti, aby mohli financovať svoje podvratné akcie.

Ide predovšetkým o únosy, obchod s ľuďmi a pašovanie drog.

V súčasnej dobe je to takmer vlastný “zmysel existencie” mnohých teroristických skupín

a tak sa stávajú skupinami organizovaného zločinu.

Tesné vzájomné spojenie viedlo dokonca k zmenám ich štruktúry za účelom uniknutia pozornosti policajných orgánov.

Prechádzajú z hierarchickej štruktúry na štruktúru sieťovú.

Teroristické skupiny a skupiny organizovaného zločinu si vzájomne vymieňajú skúseností.

V tomto prípade je možné konštatovať, že gangsteri sú o krok pozadu za teroristami.

Teroristi sa držia organizačnej štruktúry buniek a podarilo sa im postupovať takým spôsobom, že unikli dohľadu policajných orgánov.

Táto časť Londýna sa nachádza na okraji známej štvrti East End,

ktorá bola pred niekoľkými desiatkami rokov obývaná výlučne domorodými obyvateľmi,

žijúcimi v homogénnom spoločenstve.

Dnes je tento obvod plný zahraničných obchodov, cudzincov a finančných zdrojov z celého sveta.

S touto celkovou zmenou v dôsledku globalizácie

sa postupne zmenili taktiež ľudia a praktiky v rámci organizovaného zločinu a teroru.

Možnosť voľného pohybu kapitálu medzi jednotlivými štátmi,

do určitej miery simplifikovala vzťahy medzi organizovaným zločinom a terorizmom.

Veľký pokrok v technologických postupoch, hlavne na úseku komunikácie, znamená pre skupiny organizovaných zločincov,

že môžu v súčasnosti rýchlo komunikovať so svojimi spoločníkmi v akejkoľvek krajine,

na ktoromkoľvek kontinente a zároveň byť rýchlo v styku s novými klientmi alebo potenciálnymi spolupracovníkmi.

Pád berlínskeho múru v roku 1989, rozpad Sovietskeho zväzu v roku 1991

a ďalšie udalosti deväťdesiatych rokov poskytli mimoriadne výhodné podmienky pre rozmach organizovaného zločinu.

V tej istej dobe nastala liberalizácia medzinárodných finančných trhov.

V dôsledku tejto situácie, vo veľmi krátkej dobe, objem transakcií na finančných trhoch bol,

hlavne vďaka aplikácii novoobjavených špičkových

technológií, skutočne ohromujúci,

a nikto, skutočne nikto, dnes nie je schopný odhaliť najmenšiu stopu po týchto operáciách.

Rovnako ako 90. roky umožnili obdobie prúdenia financií a neistoty,

tak súčasná finančná kríza trvajúca od roku 2008 umožňuje

zločineckým a teroristickým gangom pripraviť sa na využitie tejto situácie.

Tu je srdce svetových financií – slávna londýnska banková štvrť "City".

Jedným z problémov, na ktorý bezpečnostní experti poukazujú, je,

že finančná kríza by dnes mohla poskytnúť veľmi dobré podmienky organizovaným zločincom

a teroristických skupinám investovať na svetových trhoch,

ktoré sú dnes v neutešenej situácii, a ktoré by mohli klásť menej otázok čo sa týka pôvodu peňazí.

Dá sa povedať, že organizovaný zločin je jedným z mála sektorov, ktorý prosperuje

v dobe finančnej krízy, a síce z jednoduchého dôvodu: má totiž príležitosť kupovať

spoločnosti v konkurze, alebo ich súčasti prostredníctvom trhu s nehnuteľnosťami.

Organizovaný zločin sa zameriava taktiež na malé a stredne veľké podniky, zvlášť za účelom využitia rôznych ekonomických výhod

udelených mnohými národnými vládami v rámci podpory tohto druhu podnikania.

Sezamom k tejto realite je fakt, že my sme konfrontovaní s obrovským nedostatkom hotovosti,

zatiaľ čo organizovaní zločinci pôsobia v ekonomických sférach založených na platbách v hotovosti.

Organizovaný zločin má teda obrovské príležitosti.

Vzťahy medzi teroristickými skupinami a organizovanými zločincami sú sobášom z rozumu,

ktorý však môže taktiež naraziť.

Začíname konštatovať príznaky miestnych konfliktov medzi niektorými skupinami,

zvlášť v Rusku a v strednej Ázii,

kde sú až príliš dobré podmienky.

Pokúšajú sa zmocniť niektorého miestneho územia a potom ho rozdeliť,

čo pochopiteľne vedie k miestnej vojne gangov.

Myslím si, že podobnú situáciu je možné nájsť vo všetkých sférach trestnej činnosti, ako je napríklad obchod s narkotikami;

ľudia, prichádzajúci ako prisťahovalci, musia počúvať slová skúsenejších a múdrejších.

Chcem povedať, že ak to chcete skúsiť a vziať si na starosť gangy dovážajúce drogy do tejto krajiny,

nech sa vám páči, ale ja, aj kedy by som bol sám Usama bin Ladin, by som si to dvakrát rozmyslel.

by som si to dvakrát rozmyslel.

Jedna vec je jasná, a síce, že väzby medzi organizovaným zločinom a teroristickými

organizáciami nie sú ničím novým.

V roku 1981, skupina El-Džihád, ktorá zavraždila egyptského prezidenta Anwara Sadata,

financovala tento atentát ziskami z niekoľkých lúpeží v klenotníckych obchodoch vlastnených kresťanmi.

O niečo neskôr, v roku 1993, prvé útoky na World Trade Center boli čiastočne financované

predajom falšovaných značkových tričiek.

V rýchlo plynúcom 21. storočí, ani organizovaný zločin,

ani teroristické skupiny nejavia žiadne symptómy oslabenia.

Ako sa zdá, Hezbollah sa stal o mnoho modernejšou organizáciou, než ľudia chápu.

Dospel som k názoru, že jeho činnosť v oblasti kybernetiky je skutočne veľmi pozoruhodná,

zvlášť čo sa týka rozvoja ofenzívnych prostriedkov a kybernetického potenciálu;

dôkazom je vybudovanie jeho vlastnej siete prenosu údajov po optických vláknach v Libanone.

S modernými problémami, ako sú klimatické zmeny, prichádzajú zároveň moderné prostriedky k ich využitiu.

Podrobnosti sa vynorili po prvýkrát až po prvých rozsiahlych emisiách kysličníku uhličitého -

podvodné podnikanie - trestný čin, ktorý vyšiel najavo, a ktorý stál nesmierne množstvo peňazí.

Jedným z najefektívnejších spôsobov boja s týmito skupinami je úzka koordinácia

medzi jednotlivými štátmi a medzinárodnými organizáciami. Každé zlyhanie zanechá trhlinu, ktorá je nemilosrdne využitá.

Je o mnoho namáhavejším spolupracovať v rámci kombinovanej operácie,

ak je jedna strana neochotná zdieľať väčšiu časť informácií so stranou druhou.

Povedal by som, že v súčasnosti je to zrejme jedna z hlavných prekážok pre dostatočnú spoluprácu.

Zavedenie internetového bankovníctva bolo neuveriteľne užitočné pre odčerpávanie finančných zdrojov,

pre veľmi rýchle peňažné transfery po celom svete a pre zakrytie všetkých stôp.

V skutočnosti jednou zo zmien bolo, že dnes je o mnoho rýchlejšie vyvarovať sa

súdnej právomoci a policajným orgánom, a to z jednoduchého dôvodu,

že pri akomkoľvek náznaku pátrania môžete dať peniaze do pohybu prakticky okamžite.

Čo sa týka podvodov na úrovni najväčšej koncentrácie kapitálu sú pre organizovaný zločin v Európe najvýnosnejšie

rozsiahle machinácie s daňami z pridanej hodnoty čiže daňové "kolotoče",

ktoré využívajú nezrovnalostí v režimoch D.P.H. medzi rôznymi krajinami.

Tieto podvody prinášajú miliardy eur každý rok.

Avšak zrejme najdôležitejšou otázkou je, ktorá trestná činnosť je škodlivejšia

a hrozivejšia pre bezpečnosť: organizovaný zločin alebo terorizmus?

Osobne sa domnievam, že nebezpečenstvo terorizmu je často zveličované

v pomere k spoločenskému nebezpečenstvu, ktorým je v celom svete organizovaný zločin.

Myslím si, že ľudské životy sú ďaleko viac zasiahnuté, keď si napríklad uvedomíme,

že počas vojenského konfliktu vo východnej časti Demokratickej republiky Kongo,

ktorý je v podstate dôsledkom rozsiahlej trestnej činnosti,

bolo zavraždených už viac než päť miliónov osôb.

Popravde povedané, teroristom sa môže o takomto počte obetí iba snívať.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink