SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

Organisert kriminalitet og terroristgrupper: kamerater eller kameleoner?

Get the Flash Player to see this player.

NATO Nytt ser på hvordan terrorister og organiserte, kriminelle grupper arbeider sammen, hvordan de er i endring, hvilken som er den største sikkerhetstrusselen, og spør om gruppene fortsatt kan skilles fra hverandre.

Videolengde: 11min

 Undertitler: / Av

Det er lett - og beroligende - å tenke seg at aktivitetene innen organisert kriminalitet

og terrorgrupper er fjerne problemer i land langt unna.

Vi liker også å tenke at deres aktiviteter

bare berører yttergrensene av vårt samfunn.

Men disse to gruppene arbeider tett sammen,

og ikke bare i skyggene, og ikke bare med illegale varer og tjenester.

Deres aktiviteter kan finnes i midten av vårt dagligliv.

Barberblad, batterier, alt du kan tenke deg, forfalskes for tiden,

hovedsakelig i fabrikker i Øst-Asia.

Men blir importert til EU

med hjelp fra tradisjonelle, organiserte, kriminelle grupper.

Når det gjelder folks dagligliv er smugling av sigaretter bare en.

Også alkoholsmugling. Og også kredittkortsvindel og liknende.

Misha Glenny er prisvinnende forfatter og tidligere BBC-korrespondent.

Hans siste bok, "McMafia", har gitt oss en av de klareste innføringer

i hvordan organisert kriminalitet opererer på forskjellige måter rundt om i verden.

På det området der flest personer er involvert,

og det er "kortingen", det som kalles "korting",

"phishing" etter bankinformasjon og svindel med kredittkort og og så videre,

det har vært tilfeller der medlemmer av al-Qaida her i Storbritannia

og andre steder har vært involvert i kortsvindeloperasjoner for å tjene penger selv.

Du kan ta ting som for eksempel kortsvindelmarkedene,

som i det store og hele bare er kriminalitet på lavt nivå,

og så plutselig oppdager du et botnet som er involvert i en kortsvindel

som også er involvert i å angripe Estland eller noe slikt.

Og du sier, vent litt, hva gjør den fyren der?

Ved første øyekast kan organiserte, kriminelle grupper og terroristorganisajoner

synes å være merkelige partnere.

Organiserte, kriminelle grupper holder generelt en lav profil

og unngår oppmerksomhet, særlig fra politiet;

mens terroristaktiviteter dreier seg om å få masse oppmerksomhet.

Organiserte, kriminelle grupper jobber kun for profitt;

mens terrorister, i hvert fall tilsynelatende, jobber for ideologier.

Organiserte, kriminelle grupper vil ikke la prinsipper komme i veien for økonomisk gevinst;

mens terrororganisasjoner rettferdiggjør mange av sine handlinger ved hjelp av politiske eller religiøse prinsipper.

Men disse beskrivelsene maler et svært svart og hvitt bilde.

Virkeligheten er faktisk ganske grå.

La oss se på den organiserte kriminalitets natur,

og jeg deler den inn i produksjonssoner

- Colombia, Afghanistan, for eksempel

- distribusjonssoner - det nordlige Mexico, Balkan -

og forbrukssoner - USA, Vest-Europa.

I produksjons- og distribusjonssonene sitter ikke den organiserte kriminaliteten i baksetet.

Sikkerhetseksperter har funnet ut at overlappingen mellom organisert kriminalitet og terrorgrupper

noen ganger kan gjøre det vanskelig å skille dem fra hverandre.

Det vi har sett i de seneste år er at det har dukket opp hybride organisasjoner som enten heller mot den ene eller den andre side av spektrumet ,

men i det vesentlige ved å engasjere seg på begge sider, om enn ikke i like stor grad,

er de mye mer sammensmeltet når det gjelder mål, operasjoner og rekrutteringsstrategier.

Ideen om at det på en måte er Hisbolla-organisert kriminalitetsdeling her,

snakker jeg med Juan Pablo i Cali-kartellet? Det er ikke slik det virker.

De to gruppenes overlappinger inkluderer aktiviteter, interesser, personell og ferdigheter.

Hvis man har et nettverk av personer, gjør det ikke noe om en person jobber

halve tiden for en kriminell gruppe og halve tiden for en opprørsgruppe,

det er ganske enkelt en uveksling av ferdigheter.

Terrorgrupper har lenge brukt kriminelle aktiviteter for å finansiere sine organisasjoner.

Disse kan særlig være kidappinger for løsepenger, smugling av mennesker og narkotika .

Dette er faktisk en egen "raison d'être" for mange terrorgrupper,

slik at de blir organiserte, kriminelle grupper.

Tettere forbindelser har til og med ført til at grupper endrer sin struktur for å bidra til å unngå at politiet oppdager dem.

De vil gå fra en hierarkisk til en nettverkstruktur.

Det er noe som begge sider har lært av hverandre.

I dette tilfelle kan man si at de kriminelle har vært litt etter opprørerne.

De fulgte celle-typestrukturen og har nå greid å bruke den for å unngå at rettssystemet gransker dem.

Dette området i London er svært nært østsiden,

som inntil for noen få tiår siden var kjennetegnet av å være fullt av lokale personer

i et tett sammensveiset samfunn.

Nå er det imidlertid fullt av internasjonale butikker og folk og penger fra hele verden.

Akkurat som dette området har endret seg som følge av globaliseringsprosessen,

så har også folkene og praksisen til grupper av organsiert kriminalitet og terrorister.

Kapitalens evne til å flyte fritt mellom land, over grenser og folk,

til en viss grad, har åpenbart gjort forbindelsen mellom organisert kriminalitet og terrorisme lettere.

For organiserte, kriminelle grupper betyr fremskrittene innen teknologi, spesielt innen kommunikasjoner,

at de nå kan kommunisere raskt med personell i andre land,

andre kontinenter, og også komme i rask kontakt med nye klienter eller potensielle samarbeidspartnere.

Berlin-murens sammenbrudd, sammenbruddet av Sovjetunionen i 1991,

og andre hendelser i 1990-årene ga fantastiske betingelser for veksten av organisert kriminalitet.

Samtidig fikk vi liberaliseringen av internasjonale finansmarkeder.

Det betydde at i et svært kort tidsrom var transaksjonsvolulmet,

spesielt når man tar i betraktning de nye teknologier som dukket opp,

var transaksjonsvolument på finansmarkedet absolutt forbløffende,

og absolutt ingen kunne holde styr på dem.

Akkurat som 1990-årene førte til en ustabil og usikker periode,

ga den seneste finanskrisen i 2008 og 2009 betingelser som

kriminelle grupper og terroristgrupper er klare til å utnytte.

Dette er kjernen av finanssenteret i City i London.

En av bekymringene som sikkerhetsanalytikere har pekt på er at

med finanskrisen kan det være de rette forholdene nå for organisert kriminalitet og

at terroristgrupper investerer på slike steder som disse,

som nå er desperate etter kapital og kanskje stiller færre spørsmål om hver den kommer fra.

Man kan si at kriminelle grupper er en av de få sektorene som vil gjøre det

svært bra som følge av kredittklemmen, ganske enkelt fordi de nå har muligheten til å kjøpe

opp selskaper som holder på å bryte sammen, eller kjøpe seg inn i dem, for eksempel, gjennom eiendomsmarkedet.

De kan også gå inn i små og mellomstore selskaper, spesielt for å dra nytte

av at mange regjeringer har innført programmer for å støtte opp under disse selskapene.

Nøkkelen til dette er at vi står overfor denne enorme likviditetskrisen

og organisert kriminalitet som opererer i en økonomi med mye kontanter.

Så det er en gylden mulighet for organisert kriminalitet.

Forbindelsen mellom terrorgrupper og organisert kriminalitet er et fornuftsekteskap,

men det ekteskapet kan også gå på grunn.

Vi begynner å se tegn på økende rivalisering mellom noen grupper,

særlig i slike land som Russland og i Sentral-Asia

der det er nesten for mye av det gode for dem.

De prøver nå å gå inn for å prøve å dele det opp

og dette fører åpenbart til en rivalisering.

Jeg tror vi vil finne at på de fleste områder, som innen narkotika,

må folk som kommer inn som nykommere lytte til det som de som er eldre og vet bedre sier.

Jeg mener, hvis vi ønsker å prøve å ta de gjengene som fører heroin inn i landet

så vær så god, men som du vet, selv om jeg var Osama bin Laden

ville jeg tenkt meg om to ganger før jeg fikk med meg de folkene.

En ting som er klar er at båndene mellom organisert kriminalitet og terroristorganisasjoner

ikke er nye.

I 1981 finansierte El-Jihad-gruppen som myrdet Egypts president Anwar Sadat

de angrepene gjennom å rane flere gullsmedbutikker som ble eid av kristne.

Senere, i 1993, ble de første angrepene på World Trade Centre delvis finansiert

av salget av falske T-skjorter.

I det rasktgående 21. århundre viser hverken organisert kriminalitet

eller terrorgrupper noen tegn på å sakke akterut.

Hezbollah er en mye mer modernistisk organisasjon enn folk synes å forstå.

Jeg mener, deres virksomhet på cyberområdet er faktsik ganske imponerende,

når det gjelder å utvikle offensive evner, cyberevner;

det faktum at de har konstruert sitt eget fiberoptiske nettverk i Libanon.

Og med slike moderne utfordringer som klimaendring kommer moderne måter å utnytte dem.

Det har for første gang kommet frem detaljer om den første, store, falske karbonutslippshandelen .

- en forbrytelse som det har vist seg var verdt enorme pengesummer

En av de mest effektive måter å utfordre disse gruppene er tett koordinering

mellom land og organisasjoner. Å ikke gjøre det gir åpninger som utnyttes hensynsløst.

Det blir mye vanskeligere å utføre en kombinert operasjon sammen

hvis en side er uvillig til å dele det meste av den informasjonen den har med den andre siden.

Jeg ville si at det trolig er et av de viktigste hindrene for tilstrekkelig samarbeid for øyeblikket .

Banker på internett har blitt svært nyttige når det gjelder å tappe fond,

overføre penger raskt over hele verden, og gjemme sporene.

En av endringene har faktisk vært at det nå har blitt mye raskere

å unngå rettsmyndighet og etterforskning ganske enkelt fordi

ved første tegn på etterforskning er det mulig å flytte penger nesten på et øyeblikk.

Det er interessant, når det gjelder den mest konsentrerte verdi for organisert kriminalitet i Europa

omhandler de største operasjonene såkalte karusellsvindler, eller manglende næringsdrivendesvindler,

som egentlig utnytter manglene på samsvar innen momsbestemmelsene mellom forskjellige land.

Dette gir milliarder på milliarder av euro hvert år.

Nøkkelspørsmålet er kanskje hvilken aktivitet gjør mest skade

og er mer av en sikkerhetstrussel: organisert kriminalitet eller terrorisme?

Personlig tror jeg at trusselen fra terrorisme ofte er overdrevet i forhold til

den sosiale trusselen som organisert kriminalitet utgjør over hele verden.

Jeg mener, folks liv berøres mye, mye mer hvis, for eksempel,

slik jeg gjør, du ser på krigen øst i Den demokratiske republikken Kongo

som i hovedsak er konsekvensen av et stort, kriminelt foretagende

og du ser at fem millioner mennesker har blitt drept.

Terrorisme kan, ærlig talt, bare drømme om de antallene.

Det er lett - og beroligende - å tenke seg at aktivitetene innen organisert kriminalitet

og terrorgrupper er fjerne problemer i land langt unna.

Vi liker også å tenke at deres aktiviteter

bare berører yttergrensene av vårt samfunn.

Men disse to gruppene arbeider tett sammen,

og ikke bare i skyggene, og ikke bare med illegale varer og tjenester.

Deres aktiviteter kan finnes i midten av vårt dagligliv.

Barberblad, batterier, alt du kan tenke deg, forfalskes for tiden,

hovedsakelig i fabrikker i Øst-Asia.

Men blir importert til EU

med hjelp fra tradisjonelle, organiserte, kriminelle grupper.

Når det gjelder folks dagligliv er smugling av sigaretter bare en.

Også alkoholsmugling. Og også kredittkortsvindel og liknende.

Misha Glenny er prisvinnende forfatter og tidligere BBC-korrespondent.

Hans siste bok, "McMafia", har gitt oss en av de klareste innføringer

i hvordan organisert kriminalitet opererer på forskjellige måter rundt om i verden.

På det området der flest personer er involvert,

og det er "kortingen", det som kalles "korting",

"phishing" etter bankinformasjon og svindel med kredittkort og og så videre,

det har vært tilfeller der medlemmer av al-Qaida her i Storbritannia

og andre steder har vært involvert i kortsvindeloperasjoner for å tjene penger selv.

Du kan ta ting som for eksempel kortsvindelmarkedene,

som i det store og hele bare er kriminalitet på lavt nivå,

og så plutselig oppdager du et botnet som er involvert i en kortsvindel

som også er involvert i å angripe Estland eller noe slikt.

Og du sier, vent litt, hva gjør den fyren der?

Ved første øyekast kan organiserte, kriminelle grupper og terroristorganisajoner

synes å være merkelige partnere.

Organiserte, kriminelle grupper holder generelt en lav profil

og unngår oppmerksomhet, særlig fra politiet;

mens terroristaktiviteter dreier seg om å få masse oppmerksomhet.

Organiserte, kriminelle grupper jobber kun for profitt;

mens terrorister, i hvert fall tilsynelatende, jobber for ideologier.

Organiserte, kriminelle grupper vil ikke la prinsipper komme i veien for økonomisk gevinst;

mens terrororganisasjoner rettferdiggjør mange av sine handlinger ved hjelp av politiske eller religiøse prinsipper.

Men disse beskrivelsene maler et svært svart og hvitt bilde.

Virkeligheten er faktisk ganske grå.

La oss se på den organiserte kriminalitets natur,

og jeg deler den inn i produksjonssoner

- Colombia, Afghanistan, for eksempel

- distribusjonssoner - det nordlige Mexico, Balkan -

og forbrukssoner - USA, Vest-Europa.

I produksjons- og distribusjonssonene sitter ikke den organiserte kriminaliteten i baksetet.

Sikkerhetseksperter har funnet ut at overlappingen mellom organisert kriminalitet og terrorgrupper

noen ganger kan gjøre det vanskelig å skille dem fra hverandre.

Det vi har sett i de seneste år er at det har dukket opp hybride organisasjoner som enten heller mot den ene eller den andre side av spektrumet ,

men i det vesentlige ved å engasjere seg på begge sider, om enn ikke i like stor grad,

er de mye mer sammensmeltet når det gjelder mål, operasjoner og rekrutteringsstrategier.

Ideen om at det på en måte er Hisbolla-organisert kriminalitetsdeling her,

snakker jeg med Juan Pablo i Cali-kartellet? Det er ikke slik det virker.

De to gruppenes overlappinger inkluderer aktiviteter, interesser, personell og ferdigheter.

Hvis man har et nettverk av personer, gjør det ikke noe om en person jobber

halve tiden for en kriminell gruppe og halve tiden for en opprørsgruppe,

det er ganske enkelt en uveksling av ferdigheter.

Terrorgrupper har lenge brukt kriminelle aktiviteter for å finansiere sine organisasjoner.

Disse kan særlig være kidappinger for løsepenger, smugling av mennesker og narkotika .

Dette er faktisk en egen "raison d'être" for mange terrorgrupper,

slik at de blir organiserte, kriminelle grupper.

Tettere forbindelser har til og med ført til at grupper endrer sin struktur for å bidra til å unngå at politiet oppdager dem.

De vil gå fra en hierarkisk til en nettverkstruktur.

Det er noe som begge sider har lært av hverandre.

I dette tilfelle kan man si at de kriminelle har vært litt etter opprørerne.

De fulgte celle-typestrukturen og har nå greid å bruke den for å unngå at rettssystemet gransker dem.

Dette området i London er svært nært østsiden,

som inntil for noen få tiår siden var kjennetegnet av å være fullt av lokale personer

i et tett sammensveiset samfunn.

Nå er det imidlertid fullt av internasjonale butikker og folk og penger fra hele verden.

Akkurat som dette området har endret seg som følge av globaliseringsprosessen,

så har også folkene og praksisen til grupper av organsiert kriminalitet og terrorister.

Kapitalens evne til å flyte fritt mellom land, over grenser og folk,

til en viss grad, har åpenbart gjort forbindelsen mellom organisert kriminalitet og terrorisme lettere.

For organiserte, kriminelle grupper betyr fremskrittene innen teknologi, spesielt innen kommunikasjoner,

at de nå kan kommunisere raskt med personell i andre land,

andre kontinenter, og også komme i rask kontakt med nye klienter eller potensielle samarbeidspartnere.

Berlin-murens sammenbrudd, sammenbruddet av Sovjetunionen i 1991,

og andre hendelser i 1990-årene ga fantastiske betingelser for veksten av organisert kriminalitet.

Samtidig fikk vi liberaliseringen av internasjonale finansmarkeder.

Det betydde at i et svært kort tidsrom var transaksjonsvolulmet,

spesielt når man tar i betraktning de nye teknologier som dukket opp,

var transaksjonsvolument på finansmarkedet absolutt forbløffende,

og absolutt ingen kunne holde styr på dem.

Akkurat som 1990-årene førte til en ustabil og usikker periode,

ga den seneste finanskrisen i 2008 og 2009 betingelser som

kriminelle grupper og terroristgrupper er klare til å utnytte.

Dette er kjernen av finanssenteret i City i London.

En av bekymringene som sikkerhetsanalytikere har pekt på er at

med finanskrisen kan det være de rette forholdene nå for organisert kriminalitet og

at terroristgrupper investerer på slike steder som disse,

som nå er desperate etter kapital og kanskje stiller færre spørsmål om hver den kommer fra.

Man kan si at kriminelle grupper er en av de få sektorene som vil gjøre det

svært bra som følge av kredittklemmen, ganske enkelt fordi de nå har muligheten til å kjøpe

opp selskaper som holder på å bryte sammen, eller kjøpe seg inn i dem, for eksempel, gjennom eiendomsmarkedet.

De kan også gå inn i små og mellomstore selskaper, spesielt for å dra nytte

av at mange regjeringer har innført programmer for å støtte opp under disse selskapene.

Nøkkelen til dette er at vi står overfor denne enorme likviditetskrisen

og organisert kriminalitet som opererer i en økonomi med mye kontanter.

Så det er en gylden mulighet for organisert kriminalitet.

Forbindelsen mellom terrorgrupper og organisert kriminalitet er et fornuftsekteskap,

men det ekteskapet kan også gå på grunn.

Vi begynner å se tegn på økende rivalisering mellom noen grupper,

særlig i slike land som Russland og i Sentral-Asia

der det er nesten for mye av det gode for dem.

De prøver nå å gå inn for å prøve å dele det opp

og dette fører åpenbart til en rivalisering.

Jeg tror vi vil finne at på de fleste områder, som innen narkotika,

må folk som kommer inn som nykommere lytte til det som de som er eldre og vet bedre sier.

Jeg mener, hvis vi ønsker å prøve å ta de gjengene som fører heroin inn i landet

så vær så god, men som du vet, selv om jeg var Osama bin Laden

ville jeg tenkt meg om to ganger før jeg fikk med meg de folkene.

En ting som er klar er at båndene mellom organisert kriminalitet og terroristorganisasjoner

ikke er nye.

I 1981 finansierte El-Jihad-gruppen som myrdet Egypts president Anwar Sadat

de angrepene gjennom å rane flere gullsmedbutikker som ble eid av kristne.

Senere, i 1993, ble de første angrepene på World Trade Centre delvis finansiert

av salget av falske T-skjorter.

I det rasktgående 21. århundre viser hverken organisert kriminalitet

eller terrorgrupper noen tegn på å sakke akterut.

Hezbollah er en mye mer modernistisk organisasjon enn folk synes å forstå.

Jeg mener, deres virksomhet på cyberområdet er faktsik ganske imponerende,

når det gjelder å utvikle offensive evner, cyberevner;

det faktum at de har konstruert sitt eget fiberoptiske nettverk i Libanon.

Og med slike moderne utfordringer som klimaendring kommer moderne måter å utnytte dem.

Det har for første gang kommet frem detaljer om den første, store, falske karbonutslippshandelen .

- en forbrytelse som det har vist seg var verdt enorme pengesummer

En av de mest effektive måter å utfordre disse gruppene er tett koordinering

mellom land og organisasjoner. Å ikke gjøre det gir åpninger som utnyttes hensynsløst.

Det blir mye vanskeligere å utføre en kombinert operasjon sammen

hvis en side er uvillig til å dele det meste av den informasjonen den har med den andre siden.

Jeg ville si at det trolig er et av de viktigste hindrene for tilstrekkelig samarbeid for øyeblikket .

Banker på internett har blitt svært nyttige når det gjelder å tappe fond,

overføre penger raskt over hele verden, og gjemme sporene.

En av endringene har faktisk vært at det nå har blitt mye raskere

å unngå rettsmyndighet og etterforskning ganske enkelt fordi

ved første tegn på etterforskning er det mulig å flytte penger nesten på et øyeblikk.

Det er interessant, når det gjelder den mest konsentrerte verdi for organisert kriminalitet i Europa

omhandler de største operasjonene såkalte karusellsvindler, eller manglende næringsdrivendesvindler,

som egentlig utnytter manglene på samsvar innen momsbestemmelsene mellom forskjellige land.

Dette gir milliarder på milliarder av euro hvert år.

Nøkkelspørsmålet er kanskje hvilken aktivitet gjør mest skade

og er mer av en sikkerhetstrussel: organisert kriminalitet eller terrorisme?

Personlig tror jeg at trusselen fra terrorisme ofte er overdrevet i forhold til

den sosiale trusselen som organisert kriminalitet utgjør over hele verden.

Jeg mener, folks liv berøres mye, mye mer hvis, for eksempel,

slik jeg gjør, du ser på krigen øst i Den demokratiske republikken Kongo

som i hovedsak er konsekvensen av et stort, kriminelt foretagende

og du ser at fem millioner mennesker har blitt drept.

Terrorisme kan, ærlig talt, bare drømme om de antallene.

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink