JAZYK
Česká verze NATO Review přichází on-line přibližně dva týdny po verzi anglické z důvodu překladu původních textů.
STRUČNĚ O NATO REVIEW
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH
REDAKČNÍ TÝM
 RSS
ZAŠLETE TENTO ČLÁNEK PŘÁTELŮM
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NATO REVIEW
  

Organizovaní zločinci a teroristické skupiny - kamarádi nebo chameleoni?

Get the Flash Player to see this player.

NATO Review se v tomto video-záznamu zabývá způsoby spolupráce mezi organizovanými skupinami teroristů a zločinců, jak se tyto skupiny a spolupráce mění a rozvíjí, kdo je větší bezpečnostní hrozbou, a snaží se zjistit, zda se ve skutečnosti vůbec od sebe liší.

Délka video-záznamu: 11min.

 Titulky: On / Off

Bylo by naivní – a pohodlné – se domnívat, že veškerá činnost organizovaného zločinu

a teroristických skupin jsou vzdálenými problémy ve vzdálených zemích.

Mohli bychom se také domnívat, že jejich akce

mají jen bezvýznamný dopad na naší společnost.

Tato dvě zla - organizovaní zločinci a teroristické skupiny – jsou však úzce spjata,

a to nejen v pozadí, nebo v nezákonném obchodování a pašování.

Jejich přítomnost lze konstatovat v každodenním životě.

Žiletky, baterie, hodinky, cokoliv si můžete představit, je dnes falšováno

ve velkém, ve východní Asii.

A dovezeno do států Evropské unie za

asistence tradičně organizovaných zločineckých gangů.

Každodenního života občanů se například týká prodej pašovaných cigaret.

Stejně tak pašovaný alkohol. A podvody s úvěrovými kartami a jiné peněžní machinace.

Misha Glenny je dopisovatelem BBC a významným publicistou.

Jeho nedávná publikace "McMafia" poskytuje hluboký pohled

na organizovaný zločin v různých zemích světa.

Nejvíce osob je zapojeno do krádeží a neoprávněného

používání úvěrových karet ("carding"),

do podvodných machinací s elektronickou bankovní korespondencí ("phishing") a s úvěrovými kartami.

Byly zjištěny případy, kdy příslušníci Al-Kájdy, zde ve Velké Británii,

ale i jinde ve světě, se zabývali těmito operacemi za účelem financování této organizace.

Vezměme, například, černý obchod s úvěrovými kartami,

který je, v podstatě, obyčejnou kriminalitou nižší úrovně.

Najednou zjistíte, že síť IRC ("botnet"), zapletená do malých podvodů s úvěrovými kartami,

je rovněž zapletena do kybernetického útoku na Estonsko nebo do jiných podobných akcí.

Řeknete si, co se vlastně děje?

Na první pohled, skupiny organizovaných zločinců a teroristické organizace

se jeví jako nepravděpodobní partneři.

Skupiny organizovaných zločinců obvykle zachovávají skromný profil

a snaží se vyvarovat pozornosti, zvláště ze strany policejních orgánů;

zatímco teroristické akce jsou zaměřeny na rozsáhlé upoutání pozornosti.

Skupiny organizovaných zločinců pracují výhradně pro zisk,

zatímco teroristé, údajně, pro prosazování ideologií.

Skupiny organizovaných zločinců si nepřejí nabývat přesvědčení cestou finančních zisků,

zatímco teroristické organizace odůvodňují své akce politickými nebo náboženskými principy.

Tato charakteristika je však příliš kontrastním obrazem.

Realita je de facto šedá.

Pohleďme na povahu organizovaného zločinu

a rozdělme jej na zóny formování zločinu

- například, Kolumbie a Afghánistán,

- zóny šíření zločinu - severní Mexiko a Balkán,

- zóny cíle zločinu - USA, západní Evropa.

V zónách formování a v zónách šíření organizovaného zločinu nelze zůstávat v pozadí.

Mnozí bezpečnostní experti jsou toho názoru, že překrývání aktivit mezi organizovanými zločinci a skupinami teroristů

může někdy činit obtížným jednat s nimi odděleně.

V nedávných a současných letech jsme svědky vynořování hybridních organizací, které se kloní k jedné nebo druhé orientaci,

ale v podstatě, v relativní, ne-li stejné míře;

obě tendence mnohem více splývají co se týká cílů, strategie operací a koncepce náboru.

Měl jsem předložit Juanu Pablovi z kartelu kolumbijského Cali myšlenku,

že se jedná o určitý druh rozdělení organizovaného zločinu na způsob Hezbolláhu? To ale není možné.

Překrývání obou orientací zahrnuje činnost, zájmy, personál a potenciál.

Disponujete-li dostatečnou rezervou personálu, je úplně jedno, zda jedna osoba pracuje

na půl úvazku pro zločinecký gang, a na půl úvazku pro teroristickou skupinu,

neboť uplatnění potřebných schopností je stejné.

Teroristické skupiny se zpravidla věnují kriminální činnosti, aby mohly financovat své podvratné akce.

Jedná se především o únosy, obchod s lidmi a pašování drog.

V současné době je to téměř vlastní “smysl existence” mnoha teroristických skupin,

a tak se stávají skupinami organizovaného zločinu.

Těsné vzájemné spojení vedlo dokonce ke změnám jejich struktury za účelem uniknutí pozornosti policejních orgánů.

Přecházejí z hierarchické struktury na strukturu síťovou.

Teroristické skupiny a skupiny organizovaného zločinu si vzájemně vyměňují zkušenosti.

V tomto případě lze konstatovat, že gangsteři jsou o něco málo pozadu za teroristy.

Teroristé se drží organizační struktury buněk a podařilo se jim postupovat takovým způsobem, že unikly dohledu policejních orgánů.

Tato část Londýna se nachází na okraji známé čtvrti East End,

která byla před několika desítkami let obývána pouze domorodými obyvateli,

žijícími v homogenním společenství.

Dnes je tento obvod plný zahraničních obchodů, cizinců a finančních zdrojů z celého světa.

Postupně s touto celkovou změnou v důsledku globalizace

se změnili také lidé a praktiky v rámci organizovaného zločinu a teroru.

Možnost volného pohybu kapitálu mezi jednotlivými státy,

simplifikovala, do určité míry, vztahy mezi organizovaným zločinem a terorismem.

Velký pokrok v technologických postupech, zejména na úseku komunikace, znamená pro skupiny organizovaných zločinců,

že mohou nyní rychle komunikovat se svými společníky v jakékoliv zemi,

na kterémkoliv kontinentě, a rovněž být rychle ve styku s novými klienty nebo potencionálními spolupracovníky.

Pád berlínské zdi v roce 1989, rozpad Sovětského svazu v roce 1991,

a další události devadesátých let poskytly mimořádně výhodné podmínky pro rozmach organizovaného zločinu.

Ve stejné době nastala liberalizace mezinárodních finančních trhů.

V důsledku této situace, ve velmi krátké době

objem transakcí na finančních trzích byl,

zejména díky aplikaci nově objevených špičkových technologií, skutečně ohromující,

a nikdo, skutečně nikdo, dnes není schopen odhalit nejmenší stopu po těchto operacích.

Stejně jako 90. léta umožnila období proudění financí a nejistoty,

tak současná finanční krize trvající od roku 2008 umožňuje

zločineckým a teroristickým gangům připravit se na využití této situace.

Zde je srdce světových financí – slavná londýnská bankovní čtvrť "City".

Jedním z problémů, na který bezpečnostní experti poukazují, je, že

finanční krize by dnes mohla poskytnout velmi dobré podmínky organizovaným zločincům

a teroristických skupinám investovat na světových trzích,

které jsou dnes v neutěšené situaci, a které by mohly klást méně otázek co se týká původu peněz.

Lze říci, že organizovaný zločin je jedním z mála sektorů, který prosperuje

v době finanční krize, a sice z prostého důvodu: má totiž příležitost kupovat

společnosti v konkurzu, nebo jejich součásti prostřednictvím trhu s nemovitostmi.

Organizovaný zločin se zaměřuje rovněž na malé a středně velké podniky, zvláště za účelem využití různých ekonomických výhod

udělených mnohými národními vládami v rámci podpory tohoto druhu podnikání.

Sezamem k této realitě je fakt, že my jsme konfrontováni s obrovským nedostatkem hotovosti,

zatímco organizovaní zločinci působí v ekonomických sférách založených na platbách v hotovosti.

Organizovaný zločin má tedy obrovské příležitosti.

Vztahy mezi teroristickými skupinami a organizovanými zločinci jsou sňatkem z rozumu,

který však může také narazit.

Začínáme konstatovat příznaky místních konfliktů mezi některými skupinami,

zvláště v Rusku a ve střední Asii,

zvláště v Rusku a ve střední Asii,

Pokouší se zmocnit některého místního území a poté jej rozdělit,

což pochopitelně vede k místní válce gangů.

Myslím si, že podobnou situaci lze shledat ve všech sférách trestné činnosti, jako je například obchod s narkotiky;

lidé, přícházející jako přistěhovalci, musí vyslechnout slova zkušenějších a chytřejších.

Chci říci, že chcete-li to zkusit a vzít si na starost gangy dovážející drogy do této země,

buďte mým hostem, ale i kdybych byl sám Usáma bin Ládin,

dvakrát bych si to rozmyslel.

Jedna věc je jasná, a sice, že vazby mezi organizovaným zločinem a teroristickými

organizacemi nejsou ničím novým.

V roce1981, skupina El-Džihád, která zavraždila egyptského prezidenta Anwara Sadata,

financovala tento atentát zisky z několika loupeží v klenotnických obchodech vlastněných křesťany.

O něco později, v roce 1993, prvé útoky na World Trade Center byly částečně financovány

prodejem padělaných značkových triček.

V rychle plynoucím 21. století, ani organizovaný zločin,

ani teroristické skupiny nejeví žádné symptomy oslabení.

Jak se zdá, Hezbolláh se stal mnohem modernější organizací, než lidé chápou.

Dospěl jsem k názoru, že jeho činnost v oblasti kybernetiky je skutečně velmi pozoruhodná,

zvláště co se týká rozvoje ofenzivních prostředků a kybernetického potenciálu;

důkazem je vybudování jeho vlastní sítě přenosu dat po optických vláknech v Libanonu.

S moderními problémy, jako jsou klimatické změny, přicházejí rovněž moderní prostředky k jejich využití.

Podrobnosti se vynořily poprvé až po prvních rozsáhlých emisích kysličníku uhličitého -

podvodné podnikání - trestný čin, který vyšel najevo, a který stál nesmírné množství peněz.

Jedním z nejefektivnějších způsobů boje s těmito skupinami je úzká koordinace

mezi jednotlivými státy a mezinárodními organizacemi. Každé selhání zanechá trhlinu, která je nemilosrdně využita.

Je mnohem obtížnějším spolupracovat v rámci kombinované operace,

je-li jedna strana neochotná sdílet větší část informací se stranou druhou.

Řekl bych, že v současnosti je to patrně jedna z hlavních překážek pro dostatečnou spolupráci.

Zavedení internetového bankovnictví bylo neuvěřitelně užitečné pro odčerpávání finančních zdrojů,

pro velmi rychlé peněžní transféry po celém světě, a pro zakrytí všech stop.

Ve skutečnosti jednou ze změn bylo, že dnes je mnohem rychlejší se vyvarovat

soudní pravomoci a policejním orgánům, a to z prostého důvodu,

že při jakémkoliv náznaku pátrání můžete dát peníze do pohybu prakticky okamžitě.

Co se týká podvodů na úrovni největší koncentrace kapitálu jsou pro organizovaný zločin v Evropě nejvýnosnější

rozsáhlé machinace s daněmi z přidané hodnoty neboli daňové "kolotoče",

které využívají nesrovnalostí v režimech D.P.H. mezi různými státy.

Tyto podvody přinášejí miliardy eur každý rok.

Avšak patrně nejdůležitější otázkou je, která trestná činnost je škodlivější

a hrozivější pro bezpečnost: organizovaný zločin nebo terorismus?

Osobně se domnívám, že nebezpečí terorismu je často zveličováno

v poměru ke společenskému nebezpečí, kterým je v celém světě organizovaný zločin.

IMyslím si, že lidské životy jsou daleko více zasaženy, když, například, si uvědomíme,

že během válečného konfliktu ve východní části Demokratické republiky Kongo,

který je v podstatě důsledkem rozsáhlé trestné činnosti,

bylo zavražděno již více než pět milionů osob.

Popravdě řečeno, teroristům se může o takovém počtu obětí jen zdát.

Bylo by naivní – a pohodlné – se domnívat, že veškerá činnost organizovaného zločinu

a teroristických skupin jsou vzdálenými problémy ve vzdálených zemích.

Mohli bychom se také domnívat, že jejich akce

mají jen bezvýznamný dopad na naší společnost.

Tato dvě zla - organizovaní zločinci a teroristické skupiny – jsou však úzce spjata,

a to nejen v pozadí, nebo v nezákonném obchodování a pašování.

Jejich přítomnost lze konstatovat v každodenním životě.

Žiletky, baterie, hodinky, cokoliv si můžete představit, je dnes falšováno

ve velkém, ve východní Asii.

A dovezeno do států Evropské unie za

asistence tradičně organizovaných zločineckých gangů.

Každodenního života občanů se například týká prodej pašovaných cigaret.

Stejně tak pašovaný alkohol. A podvody s úvěrovými kartami a jiné peněžní machinace.

Misha Glenny je dopisovatelem BBC a významným publicistou.

Jeho nedávná publikace "McMafia" poskytuje hluboký pohled

na organizovaný zločin v různých zemích světa.

Nejvíce osob je zapojeno do krádeží a neoprávněného

používání úvěrových karet ("carding"),

do podvodných machinací s elektronickou bankovní korespondencí ("phishing") a s úvěrovými kartami.

Byly zjištěny případy, kdy příslušníci Al-Kájdy, zde ve Velké Británii,

ale i jinde ve světě, se zabývali těmito operacemi za účelem financování této organizace.

Vezměme, například, černý obchod s úvěrovými kartami,

který je, v podstatě, obyčejnou kriminalitou nižší úrovně.

Najednou zjistíte, že síť IRC ("botnet"), zapletená do malých podvodů s úvěrovými kartami,

je rovněž zapletena do kybernetického útoku na Estonsko nebo do jiných podobných akcí.

Řeknete si, co se vlastně děje?

Na první pohled, skupiny organizovaných zločinců a teroristické organizace

se jeví jako nepravděpodobní partneři.

Skupiny organizovaných zločinců obvykle zachovávají skromný profil

a snaží se vyvarovat pozornosti, zvláště ze strany policejních orgánů;

zatímco teroristické akce jsou zaměřeny na rozsáhlé upoutání pozornosti.

Skupiny organizovaných zločinců pracují výhradně pro zisk,

zatímco teroristé, údajně, pro prosazování ideologií.

Skupiny organizovaných zločinců si nepřejí nabývat přesvědčení cestou finančních zisků,

zatímco teroristické organizace odůvodňují své akce politickými nebo náboženskými principy.

Tato charakteristika je však příliš kontrastním obrazem.

Realita je de facto šedá.

Pohleďme na povahu organizovaného zločinu

a rozdělme jej na zóny formování zločinu

- například, Kolumbie a Afghánistán,

- zóny šíření zločinu - severní Mexiko a Balkán,

- zóny cíle zločinu - USA, západní Evropa.

V zónách formování a v zónách šíření organizovaného zločinu nelze zůstávat v pozadí.

Mnozí bezpečnostní experti jsou toho názoru, že překrývání aktivit mezi organizovanými zločinci a skupinami teroristů

může někdy činit obtížným jednat s nimi odděleně.

V nedávných a současných letech jsme svědky vynořování hybridních organizací, které se kloní k jedné nebo druhé orientaci,

ale v podstatě, v relativní, ne-li stejné míře;

obě tendence mnohem více splývají co se týká cílů, strategie operací a koncepce náboru.

Měl jsem předložit Juanu Pablovi z kartelu kolumbijského Cali myšlenku,

že se jedná o určitý druh rozdělení organizovaného zločinu na způsob Hezbolláhu? To ale není možné.

Překrývání obou orientací zahrnuje činnost, zájmy, personál a potenciál.

Disponujete-li dostatečnou rezervou personálu, je úplně jedno, zda jedna osoba pracuje

na půl úvazku pro zločinecký gang, a na půl úvazku pro teroristickou skupinu,

neboť uplatnění potřebných schopností je stejné.

Teroristické skupiny se zpravidla věnují kriminální činnosti, aby mohly financovat své podvratné akce.

Jedná se především o únosy, obchod s lidmi a pašování drog.

V současné době je to téměř vlastní “smysl existence” mnoha teroristických skupin,

a tak se stávají skupinami organizovaného zločinu.

Těsné vzájemné spojení vedlo dokonce ke změnám jejich struktury za účelem uniknutí pozornosti policejních orgánů.

Přecházejí z hierarchické struktury na strukturu síťovou.

Teroristické skupiny a skupiny organizovaného zločinu si vzájemně vyměňují zkušenosti.

V tomto případě lze konstatovat, že gangsteři jsou o něco málo pozadu za teroristy.

Teroristé se drží organizační struktury buněk a podařilo se jim postupovat takovým způsobem, že unikly dohledu policejních orgánů.

Tato část Londýna se nachází na okraji známé čtvrti East End,

která byla před několika desítkami let obývána pouze domorodými obyvateli,

žijícími v homogenním společenství.

Dnes je tento obvod plný zahraničních obchodů, cizinců a finančních zdrojů z celého světa.

Postupně s touto celkovou změnou v důsledku globalizace

se změnili také lidé a praktiky v rámci organizovaného zločinu a teroru.

Možnost volného pohybu kapitálu mezi jednotlivými státy,

simplifikovala, do určité míry, vztahy mezi organizovaným zločinem a terorismem.

Velký pokrok v technologických postupech, zejména na úseku komunikace, znamená pro skupiny organizovaných zločinců,

že mohou nyní rychle komunikovat se svými společníky v jakékoliv zemi,

na kterémkoliv kontinentě, a rovněž být rychle ve styku s novými klienty nebo potencionálními spolupracovníky.

Pád berlínské zdi v roce 1989, rozpad Sovětského svazu v roce 1991,

a další události devadesátých let poskytly mimořádně výhodné podmínky pro rozmach organizovaného zločinu.

Ve stejné době nastala liberalizace mezinárodních finančních trhů.

V důsledku této situace, ve velmi krátké době

objem transakcí na finančních trzích byl,

zejména díky aplikaci nově objevených špičkových technologií, skutečně ohromující,

a nikdo, skutečně nikdo, dnes není schopen odhalit nejmenší stopu po těchto operacích.

Stejně jako 90. léta umožnila období proudění financí a nejistoty,

tak současná finanční krize trvající od roku 2008 umožňuje

zločineckým a teroristickým gangům připravit se na využití této situace.

Zde je srdce světových financí – slavná londýnská bankovní čtvrť "City".

Jedním z problémů, na který bezpečnostní experti poukazují, je, že

finanční krize by dnes mohla poskytnout velmi dobré podmínky organizovaným zločincům

a teroristických skupinám investovat na světových trzích,

které jsou dnes v neutěšené situaci, a které by mohly klást méně otázek co se týká původu peněz.

Lze říci, že organizovaný zločin je jedním z mála sektorů, který prosperuje

v době finanční krize, a sice z prostého důvodu: má totiž příležitost kupovat

společnosti v konkurzu, nebo jejich součásti prostřednictvím trhu s nemovitostmi.

Organizovaný zločin se zaměřuje rovněž na malé a středně velké podniky, zvláště za účelem využití různých ekonomických výhod

udělených mnohými národními vládami v rámci podpory tohoto druhu podnikání.

Sezamem k této realitě je fakt, že my jsme konfrontováni s obrovským nedostatkem hotovosti,

zatímco organizovaní zločinci působí v ekonomických sférách založených na platbách v hotovosti.

Organizovaný zločin má tedy obrovské příležitosti.

Vztahy mezi teroristickými skupinami a organizovanými zločinci jsou sňatkem z rozumu,

který však může také narazit.

Začínáme konstatovat příznaky místních konfliktů mezi některými skupinami,

zvláště v Rusku a ve střední Asii,

zvláště v Rusku a ve střední Asii,

Pokouší se zmocnit některého místního území a poté jej rozdělit,

což pochopitelně vede k místní válce gangů.

Myslím si, že podobnou situaci lze shledat ve všech sférách trestné činnosti, jako je například obchod s narkotiky;

lidé, přícházející jako přistěhovalci, musí vyslechnout slova zkušenějších a chytřejších.

Chci říci, že chcete-li to zkusit a vzít si na starost gangy dovážející drogy do této země,

buďte mým hostem, ale i kdybych byl sám Usáma bin Ládin,

dvakrát bych si to rozmyslel.

Jedna věc je jasná, a sice, že vazby mezi organizovaným zločinem a teroristickými

organizacemi nejsou ničím novým.

V roce1981, skupina El-Džihád, která zavraždila egyptského prezidenta Anwara Sadata,

financovala tento atentát zisky z několika loupeží v klenotnických obchodech vlastněných křesťany.

O něco později, v roce 1993, prvé útoky na World Trade Center byly částečně financovány

prodejem padělaných značkových triček.

V rychle plynoucím 21. století, ani organizovaný zločin,

ani teroristické skupiny nejeví žádné symptomy oslabení.

Jak se zdá, Hezbolláh se stal mnohem modernější organizací, než lidé chápou.

Dospěl jsem k názoru, že jeho činnost v oblasti kybernetiky je skutečně velmi pozoruhodná,

zvláště co se týká rozvoje ofenzivních prostředků a kybernetického potenciálu;

důkazem je vybudování jeho vlastní sítě přenosu dat po optických vláknech v Libanonu.

S moderními problémy, jako jsou klimatické změny, přicházejí rovněž moderní prostředky k jejich využití.

Podrobnosti se vynořily poprvé až po prvních rozsáhlých emisích kysličníku uhličitého -

podvodné podnikání - trestný čin, který vyšel najevo, a který stál nesmírné množství peněz.

Jedním z nejefektivnějších způsobů boje s těmito skupinami je úzká koordinace

mezi jednotlivými státy a mezinárodními organizacemi. Každé selhání zanechá trhlinu, která je nemilosrdně využita.

Je mnohem obtížnějším spolupracovat v rámci kombinované operace,

je-li jedna strana neochotná sdílet větší část informací se stranou druhou.

Řekl bych, že v současnosti je to patrně jedna z hlavních překážek pro dostatečnou spolupráci.

Zavedení internetového bankovnictví bylo neuvěřitelně užitečné pro odčerpávání finančních zdrojů,

pro velmi rychlé peněžní transféry po celém světě, a pro zakrytí všech stop.

Ve skutečnosti jednou ze změn bylo, že dnes je mnohem rychlejší se vyvarovat

soudní pravomoci a policejním orgánům, a to z prostého důvodu,

že při jakémkoliv náznaku pátrání můžete dát peníze do pohybu prakticky okamžitě.

Co se týká podvodů na úrovni největší koncentrace kapitálu jsou pro organizovaný zločin v Evropě nejvýnosnější

rozsáhlé machinace s daněmi z přidané hodnoty neboli daňové "kolotoče",

které využívají nesrovnalostí v režimech D.P.H. mezi různými státy.

Tyto podvody přinášejí miliardy eur každý rok.

Avšak patrně nejdůležitější otázkou je, která trestná činnost je škodlivější

a hrozivější pro bezpečnost: organizovaný zločin nebo terorismus?

Osobně se domnívám, že nebezpečí terorismu je často zveličováno

v poměru ke společenskému nebezpečí, kterým je v celém světě organizovaný zločin.

IMyslím si, že lidské životy jsou daleko více zasaženy, když, například, si uvědomíme,

že během válečného konfliktu ve východní části Demokratické republiky Kongo,

který je v podstatě důsledkem rozsáhlé trestné činnosti,

bylo zavražděno již více než pět milionů osob.

Popravdě řečeno, teroristům se může o takovém počtu obětí jen zdát.

Sdílet následující:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink