NATO Nytt 2009
Utgave 3: Lov, orden og valgene i Afghanistan
Utgave 4: Finanskrisen: hva er kostnaden for sikkerhet?
Denne utgaven:
Terrorister og organisert kriminalitet: bare forretninger?
I neste utgave Hvordan må NATO endres?
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
Terrorister og organisert kriminalitet: bare forretninger?
Terrorister og organiserte, kriminelle grupper arbeider daglig sammen. Innen forfalskninger, narkotika, våpen, og data- og økonomisk kriminalitet. Forskjellen mellom disse gruppene er i økende grad utvisket. De deler ofte teknikker, personell, ferdigheter og pengeinntjeningsaktiviteter. NATO Nytt snakket rmed noen viktige eksperter om hvordan dette skjedde, og hvor det fører hen.
NATO Nytt ser på hvordan terrorister og organiserte, kriminelle grupper arbeider sammen, og spør om de egentlig er forskjellige i det hele tatt.
Havner og det åpne hav spiller en nøkkelrolle når organisert kriminalitet og terrorgrupper må flytte sine varer rundt om i verden. Denne videoen undersøker hvordan.
En fotohistorie viser handelen som organisert kriminalitet, og noen terrorgrupper, spesialierer seg på: fra sigaretter til kredittkort og fra datakriminalitet til sjørøveri.
Vest-Afrikas potente blanding av organiserte kriminelle, islamistiske grupper, viktig transittsted og en rekke svake stater opplever at sikkerhetstruslene lever i beste velgående.
Gretchen Peters har vært nyhetsjournalist som dekket Pakistan og Afghanistan i mer enn et tiår . Her hevder hun at den viktigste måten å bekjempe Taliban og al-Qaida der er gjennom å avskjære deres narkotikapenger.
Selv den amerikanske presidenten har kommentert Mexicos bekymringsfulle narkotikakriger. Her hevder imidlertid Sam Quinones, som bodde i Mexico i et tiår, at landets problemer har begrensede sikkerhetsimplikasjoner for USA – for øyeblikket.

Da journalistene Carl Bernstein og Bob Woodward undersøkte Watergate-skandalen var rådet fra deres beryktede informant "Deep Throat" ganske enkelt: følg pengene.

Det gjorde de - og ved å følge pengene førte det dem til skandalens kilde. Å gjøre det samme med organiserte kriminelle og terrorgrupper er like nyttig i dag. Ved å snakke med de som "følger pengene" - inkludert undersøkende journalister - viser denne utgaven av NATO Nytt at organiserte kriminelle og terrorgrupper ofte overlapper hverandre: med folk, mål, ferdigheter og aktiviteter.

Derfor er det ikke lenger presist å bare vise til to ulike, adskilte, bestemte grupper. Selv når det er en klar forskjell, kan en gruppe starte som en terroristgruppe og utvikle seg til en organisert kriminalitetsgruppe.

Dette gir en bekymringsfull utfordring, som er hvordan vi skal sikre at kampen mot disse gruppene er like organisert som deres aktiviteter. Når alt kommer til alt er kriminalitet hvoedsakelig en politisak, mens terrorisme er en bredere sikkerhetssak. Å holde disse adskilt vil bare bety at det blir lettere for de kriminelle.

Når alt kommer til alt dreier all kriminell aktivitet seb om penger. Enten som et sluttmål, eller som et middel til å nå målet.

Og dette området kan godt bli ett som beviser det gamle ordtaket om at "kjærligeten til penger er roten til alt ondt".

Paul King