JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Nové vražedné úmysly?

© Reuters/Stringer Afghanistan

Gretchen Peters strávila vyše desať rokov ako spravodajkyňa v Pakistane a v Afganistane. Vo svojom príspevku zastáva názor, že najúčinnejším spôsobom boja s Talibanom a organizáciou Al-Kájda je zaraziť príliv ich finančných zdrojov pochádzajúcich z obchodu s drogami.

Podľa nedávnej správy Zahraničného výboru Senátu USA, americkej spravodajskej agentúry stále verí, že dary bohatých priaznivcov z Perzského zálivu tvoria prevažnú časť finančných prostriedkov organizácie Al-Kájda a ostatných extrémistických skupín operujúcich na hraniciach Afganistanu a Pakistanu.

Analýza ich každodennej činnosti v teréne však vyvoláva úplne iný dojem. Či už ide o obchod s omamnými látkami, únosy, prepadávanie bánk, pašovanie zbraní, vydieranie alebo obchod s ľuďmi, skupiny takfirov (moslimských integristov) na oboch stranách hranice sa chovajú skôr ako mafiáni než ako mudžahidinovia.

Vzhľadom na to, že existuje veľké množstvo rôznych protištátnych zoskupení na oboch stranách Durrandovej línie, je veľmi ťažké zovšeobecňovať rozsiahle povstanie v Afganistane a Pakistane; všetci povstalci sa totiž nechovajú rovnako. Naďalej však prichádzajú správy, že niektorí z ich vodcov vyžadujú a dostávajú peniaze v hotovosti od sympatizujúcich spoluobčanov.

Rastúci mierou sa však javí, že afganské a pakistanské protištátne skupiny vydávajú veľké množstvo energie na rôzne technické postupy v rámci zločinného nadobudnutia a zhromažďovania financií. Táto koncepcia v oblasti trestnej činnosti mení ich bojovú stratégiu a základný charakter a myšlienku celého povstania.

Stále viac dôkazov svedčí o tom, že niektorí velitelia afganského Talibanu majú kontrolu nad zásielkami drog opúšťajúcich územie Afganistanu, a tým rozširujú spektrum svojho vplyvu na úseku trestnej činnosti

Morfing afganských a pakistanských povstalcov nie je ani nový, ani ojedinelý: v celej histórii svetovej civilizácie sa akékoľvek povstalecké a teroristické skupiny vždy opakovane vracali k zločinnosti, aby získali materiálne prostriedky pre svoje akcie. Časom však kapitál nadobudnutý z trestnej činnosti skorumpoval bojové nadšenie a oddanosť pôvodnej myšlienke a ideológii. Organizácie ako kolumbijské FARC, severoírska IRA alebo libanonský Hezbolláh prešli analogickými metamorfózami a zrejme najmarkantnejším príkladom je sicílska mafia, ktorá bola pôvodne veľmi podobná Talibanu - chránila jedno etnické spoločenstvo pred útlakom miestnych vládcov.

© Reuters/Stringer Afghanistan

V južnom a v juhozápadnom Afganistane, kde Taliban chráni a zdaňuje mnohomiliardový obchod s ópiom, sú povstalci na tomto trhu pevne zakotvení od roku 2001.

Pôvodne sa velitelia Talibanu obmedzili hlavne na zdaňovanie zásielok drog, ktoré prechádzali oblasťami pod ich kontrolou. Neskôr začali poskytovať ochranu prepravovaným zásielkam ópia a laboratóriám na výrobu heroínu. Dnes je bežné konštatovať, že velitelia Talibanu majú svoje vlastné laboratória, ktoré sa lavínovite šíria po celom území pod ich kontrolou.

Existuje stále viac dôkazov o tom, že niektorí velitelia afganského Talibanu majú kontrolu nad zásielkami drog opúšťajúcich územie Afganistanu a tým rozširujú spektrum svojho vplyvu na úseku trestnej činnosti

Napriek tomu, že vodcovia Talibanu zaradili svoju činnosť integrálne do obchodu s drogami, nie je možné sa domnievať, že ovládli trh s omamnými látkami. Drogové kartely, ktoré sídlia hlavne v Pakistane a závisia na zväzkoch s protištátnymi aj štátnymi aktérmi, zostávajú naďalej kľúčovými a rozhodujúcimi činiteľmi, inkasujúc najväčší podiel z tohto trhu.

Najdôležitejšia otázka, na ktorú západné spravodajské služby potrebujú nájsť odpoveď, je nasledujúca: Čo zamýšľajú urobiť vodcovia Talibanu s obrovskými ziskami nahromadenými z obchodu s narkotikami a z trestnej činnosti?

Aj keď rastúci počet vodcov Talibanu sa vo vojne angažuje hlavne kvôli peniazom, bolo by mylné domnievať sa, že sa všetci jeho členovia vzdali pôvodne vytýčeného cieľa, ktorým je vypudiť cudzie ozbrojené sily z krajiny. Správnejšie by bolo uviesť, že neveľký hlavný štáb skutočne veriacich bojovníkov stále velí afganskému Talibanu, a že existujú len nedostatočné dôkazy o ich živote v prepychu a opulencii, z profitov na ochrane a na zdaňovaní obchodu s narkotikami.

Najdôležitejšia otázka, na ktorú západné spravodajské služby potrebujú nájsť odpoveď, je nasledujúca: Čo vodcovia Talibanu zamýšľajú učiniť s obrovskými ziskami nahromadenými z obchodu s narkotikami a z trestnej činnosti? Ja osobne tieto zisky odhadujem na pol miliardy dolárov každý rok.

Tieto obrovské zisky nepochádzajú iba z narkotik. Od roku 2001, povstalci a taqfiri na oboch stranách Durrandovej línie podstatne rozšírili širokú paletu svojej zločinnosti. Únosy sa stali rozkvitajúcou sférou trestnej činnosti, zločinecké a povstalecké gangy pri nich úzko spolupracujú a unesených bohatých obchodníkov predávajú späť ich rodinám.

V minulosti boli často filmované dekapitácie obetí únosov a používané ako politický manifest. Medzi najznámejšie patrí poprava Daniela Pearla, redaktora Wall Street Journal. Nedávny únos Davida Rohda, dopisovateľa New York Times, bol názornou ilustráciou faktu, že lukratívnosť je dnes hlavnou motiváciou podobného zločinu.

© Reuters/Goran Tomasevic

Na ostatných miestach vojenského konfliktu sa vzbúrenci zaoberajú pašovaním rôznych materiálov, obchodom s ľuďmi alebo predajom smaragdov na čiernych trhoch. V niektorých prípadoch sa povstalci uchyľujú k bankovým lúpežiam. Bojovníci padlého vodcu pakistanského Talibanu, Baitullaha Mehsuda, napríklad vylúpili zmenáreň v južnej časti prístavu v Karáči a potom podvodne dopravovali peniaze pre FATA.

Interaktívna štruktúra jednotlivých povstaleckých skupín je podobná štruktúre mafiánskych rodín: v určitej dobe vzájomne spolupracujú, v určitej dobe sa vzájomne vraždia. Príkladom je boj o moc v južnom Waziristane, ktorý sa stal osudným pre zmieneného Baitullaha Mehsuda.

V mnohých prípadoch, kedy nastane konflikt vo vnútri frakcie povstalcov či vo vnútri frakcie taqfiri, alebo konflikt medzi oboma frakciami, peniaze sú vždy jadrom sporu. V záujme vyvarovania sa tomuto problému sú organizované zasadania na vysokej úrovni medzi príslušnými frakciami, ktoré rozhodujú o právach na zisk na určitom území.

Cieľom spolupráce všetkých frakcií a skupín sú peniaze. Existujú údaje o tom, že ofenzíva pakistanského Talibanu na severozápade je sčasti financovaná inými kanálmi povstania. Jeden z mojich spolupracovníkov nedávno interviewoval radových príslušníkov v Bájáure, ktorí mu rozprávali o tom, ako uzbeckí a afganskí bojovníci prichádzajú s kuframi plnými peňazí, určenými údajne k financovaniu operácií v Swate a v Bunere.

Existuje stále viac informácií o tom, že niektorí bojovníci v Afganistanu majú väzby na pouličné kriminálne gangy na Západe

Podobné správy prichádzajú taktiež z provincie Kunduz v severnom Afganistane, kde pred niekoľkými mesiacmi došlo k eskalácii činnosti Talibanu. K môjmu kolegovi sa dostala správa priamo od miestnych úradov, že uzbeckí bojovníci konzultovali afganský Taliban, keď sa presunovali späť do provincie.

Americkí dôstojníci, ktorí sú na stope skupiny HIG (Hezb-e-Islami Gulbuddin) vo východnom Afganistane, sú presvedčení, že zahraniční bojovníci, operujúci v tejto oblasti, dopravujú finančné prostriedky povstalcom v Čečensku a v strednej Ázii. Možno viac znepokojujúce sú však informácie o tom, že niektorí bojovníci v Afganistane majú väzby na pouličné kriminálne gangy na Západe.

Nedávna správa amerického Senátu uvádza, že americké spravodajské služby sú naďalej presvedčené o fakte, že Al-Kájda nehrá v tomto konflikte žiadnu úlohu a ani nečerpá žiadne zisky z afganských drog či z ostatnej činnosti. Ja osobne sa domnievam, že tento názor je nesprávny.

Počas koncepcie mojej knihy Semená teroru som odhalila dôkazy o tom, že vodcovia skupiny Al-Kájda a zahraniční bojovníci sú s uvedenou činnosťou úzko spojení; tu má koordinačnú úlohu Islamské hnutie Uzbekistanu. Nepodarilo sa mi však definitívne preukázať účasť Al-Kájdy na obchode s narkotikami, ani čo sa týka spolupráce pri expedícii zásielok drog alebo v rámci prevádzky laboratórií. Zistila som len, že vedúci predstavitelia Al-Kájdy udržujú kontakty umožňujúce najdôležitejšie transakcie s drogami, uskutočňované cez tribálne, regionálne i medzinárodné hranice.

Spravodajské služby by mali orientovať svoju činnosť na identifikáciu a narušovanie toku finančných prostriedkov v prospech povstalcov, extrémistov a teroristických skupín

Skôr než diskutovať o otázkach, či teroristi čerpajú financie z trestnej činnosti, alebo sa pokúšať vyčísliť percentuálne zisky zo zločinu, mali by spravodajské služby skôr orientovať svoju činnosť na identifikáciu a narušovanie toku finančných prostriedkov v prospech povstalcov, extrémistov a teroristických skupín (a zároveň skorumpovaných štátnych úradníkov). Znehodnotenie a likvidácia nepriateľských finančných fondov, súčasne s intenzívnym zdokonalením celej vládnej štruktúry, sú najdôležitejšími aspektmi akejkoľvek proti povstaleckej akcie. Afganistan a Pakistan nesmie byť výnimkami.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink