НАТО Преглед 2009 г.
Издание 3: Редът, законността и изборите в Афганистан
Издание 4: Финансовата криза: каква ще е цената за сигурността?
Текущо издание
Терористите и организираната престъпност - обикновен бизнес?
В следващия брой Как трябва да се промени НАТО?
 Видео
 RSS
 Абонамент
Всички архивни материали - График
ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
© - Относно
  
Терористите и организираната престъпност - обикновен бизнес?
Терористите и организираните престъпни групировки редовно си взаимодействат. Фалшификации, наркотици, оръжия, кибератаки и финансови престъпления. Разликата между тях все повече се стопява. Те често си обменят техника, хора, умения и пари за дейностите си. "НАТО Преглед" разговаря с видни експерти за причините, довели до това явление, и евентуалните му последици.
"НАТО Преглед" проследява взаимодействието между терористите и организираната престъпност и се пита има ли въобще разлика между тях.
Пристанищата и моретата имат огромно значение, защото организираната престъпност и терористичните групи се нуждаят от пътища, по които да разпространяват стоките си по света. Този видеофилм показва как.
Този фоторазказ показва търговията, в която са специализирани групировките от организираната престъпност и някои терористични групи - от цигари и кредитни карти до киберпрестъпления и пиратство.
В Западна Африка избухливата смесица от организирана престъпност, ислямски групировки, всякакъв вид трафик и редица страни, в които няма държавност, крие сериозни заплахи за сигурността.
Цяло десетилетие Гретхен Петерс отразява като репортер събитията в Афганистан и Пакистан. В тази статия тя излага виждането си, че за да се спечели битката с талибаните, трябва да се пресекат парите, които извличат от трафика с наркотици.
Дори американският президент коментира обедпокояващите нарковойни в Мексико. Но в тази статия Сам Кинонс, живял едно десетилетие в Мексико, твърди, че проблемите на страната имат слабо влияние върху сигурността на САЩ, поне засега.

Когато журналистите Карл Бърнстейн и Боб Удуърд започват да разследват скандалната афера Уотъргейт, съветът на коварния им информатор "Дълбокото гърло" е прост: проследете парите.

Те това и правят и така стигат до източника на скандала. Днес това начинание има същия успех по отношение на тероризма и организираната престъпност. Обръщайки се към тези, които "проследяват парите", включително разследващи журналисти, "НАТО Преглед" показва как се преплитат организираната престъпност и терористичните групи - хора, цели, възможности и дейности.

Така че може би няма да е точно, ако говорим за две различни, обособени групи. Дори когато има ясно разграничение, една група може да започне като терористична и да се превърне в криминална.

Проблемът е тревожен - как да обвържем усилията за борба с тези две групи така, както се обвързани те? В крайна сметка претъпността е проблем на полицията, докато тероризмът е много по-широк проблем за сигурността. Но всеки вакуум между двете ше улесни престъпниците.

И накрая, всички криминални деяния опират до парите. Било като цел, било като средство за постигане на целта.

Това потвърждава старата поговорка "Сребролюбието е корен на всяко зло".

Пол Кинг