Je časový plán všetkým?

Get the Flash Player to see this player.

Rovnaký koncept, rôzne názory - video 1

Ako časový plán nového Strategického konceptu ovplyvní výsledný efekt? Bude schopný konfrontácie s hrozbami nasledujúcich desaťročí? Ako sa zmení spôsob spolupráce medzinárodných organizácií? Čo prinesú tieto zmeny ženám a mužom v uniformách? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v tejto časti.

 Titulky: On / Off

Rovnaký koncept, rôzne názory

Ako časový plán nového Strategického konceptu ovplyvní výsledný efekt? Bude schopný konfrontácie s hrozbami nasledujúcich desaťročí? Ako sa zmení spôsob spolupráce medzinárodných organizácií? Čo prinesú tieto zmeny ženám a mužom v uniformách? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v tejto časti.

Nový Strategický koncept NATO

je prejednávaný

v čase najhoršej

finančnej krízy desaťročia.

Aký to bude mať vplyv na rozhodnutia

týkajúce sa budúcej orientácie NATO?

Existuje aforizmus,

že kríza je vždy vhodná príležitosť

k realistickému hodnoteniu našich schopností;

myslím si, že kríza by k tomu mala byť skutočne použitá.

Máme veľkú zodpovednosť,

a tá v dôsledku kríze nie je ani

menej, ani viac obmedzená.

Jej úroveň v skutočnosti nie je horšia.

Ak môžete splniť vaše potreby

v rámci súčasného rozpočtu,

budete schopní

zaručiť kapacitu

zavedenia tejto stratégie

až sa ekonomika zotaví.

Nie je to iba kritický stav na peňažnom trhu,

náklady na obranu sa stávajú mimoriadne

špecifickým terčom úsporných opatrení.

Situácia je dnes obzvlášť zložitá,

pretože rozpočty na obranu

členských štátov

sú vystavené neprimeraným kráteniam

v porovnaní s inými rozpočtami.

Nevyhnutne dôjde k určitému dopadu

nedostatku obranných prostriedkov

na ambície a snahy.

Potrebujeme získať

realistický prístup

a teda preskúmať zblízka

túto otázku ambícií a snáh.

Kríza bude užitočná, pretože

niektoré situácie nenastanú.

Tak či onak.

Niektoré svojrázne predstavy dlhodobého

nasadenia ozbrojených síl,

rýchle a vo veľkom množstve ...

To sa práve nestane. Tak či onak.

To prinúti spojencov prevádzať niektoré

sféry hlavnej činnosti iným spôsobom.

Niektorí pozorovatelia navrhujú, že ak je

väčšina spojeneckých výdavkov pod limitom,

nie je vhodná doba

k ďalším úsporným opatreniam.

V súčasnej dobe je asi šesť členských štátov

plniacich dvojpercentný cieľový rozpočet.

Polovica spojeneckých štátov

vydala polovicu ich rozpočtu na ľudské zdroje.

Málo disponibilných prostriedkov,

ktoré im zostávajú,

je určených k úhrade

operácií v Afganistane.

A obeťou sa stávajú modernizácia,

výskum a rozvoj.

Preto odporúčam popudzovať

a dynamizovať predstaviteľov vlád,

aby apelovali na svojich ministrov financií

čo sa týka podpory

svojich ministrov obrany.

Je potrebné vykonať tento hlavný záväzok.

Výdaje budú podstatne nižšie.

Finančná kríza je faktorom,

ale nemala by byť príliš zdôrazňovaná.

Nemyslím si, že

finančná kríza alebo hospodárska recesia

môžu byť ospravedlnením

neschopnosti splniť očakávania.

Vieme, že rôzne krajiny

sa na misiách zúčastňujú rôznym spôsobom.

Je to skôr otázka politickej vôle,

než finančných obmedzení.

Nejde vždy o financie.

Skôr ide o spojeneckú solidaritu.

Američania jasne prehlásili:

Tie štáty, ktoré nemôžu vyslať ozbrojené sily

do Afganistanu, môžu prispievať inak.

Veru áno, peniaze sú problémom ...

Keď nie sú k dispozícii, musíme si

myslieť ... Ponosovať sa neslúži k ničomu.

Prehodnotenie Strategického konceptu

NATO má určité výhody.

Máme skutočne veľkú výhodu.

Diskusia totiž prebieha

v omnoho lepšej transatlantickej

atmosfére.

Zmena niektorých vlád

na oboch stranách Atlantiku

a návrat Francúzska do

všetkých štruktúr NATO,

vytvorili omnoho znášanlivejšiu ...

omnoho znášanlivejšiu atmosféru.

Za posledných päť, šesť rokov

sme boli svedkami mnohých nenávistných rozporov.

Došlo k mnohým zmenám na najvyšších funkciách

od zlých časov na počiatku nového tisícročia.

Obama nie je Bush,

Sarkozy nie je Chirac,

Merkelová nie je Schroeder.

A preto si myslím,

že celková situácia je priaznivá

pre nový Strategický koncept, pre viac priehľadnosti

a pre zoznámenie verejnosti s

mnohými dôvodmi pre podporu NATO.

Nový Strategický koncept NATO

je prejednávaný

v čase najhoršej

finančnej krízy desaťročia.

Aký to bude mať vplyv na rozhodnutia

týkajúce sa budúcej orientácie NATO?

Existuje aforizmus,

že kríza je vždy vhodná príležitosť

k realistickému hodnoteniu našich schopností;

myslím si, že kríza by k tomu mala byť skutočne použitá.

Máme veľkú zodpovednosť,

a tá v dôsledku kríze nie je ani

menej, ani viac obmedzená.

Jej úroveň v skutočnosti nie je horšia.

Ak môžete splniť vaše potreby

v rámci súčasného rozpočtu,

budete schopní

zaručiť kapacitu

zavedenia tejto stratégie

až sa ekonomika zotaví.

Nie je to iba kritický stav na peňažnom trhu,

náklady na obranu sa stávajú mimoriadne

špecifickým terčom úsporných opatrení.

Situácia je dnes obzvlášť zložitá,

pretože rozpočty na obranu

členských štátov

sú vystavené neprimeraným kráteniam

v porovnaní s inými rozpočtami.

Nevyhnutne dôjde k určitému dopadu

nedostatku obranných prostriedkov

na ambície a snahy.

Potrebujeme získať

realistický prístup

a teda preskúmať zblízka

túto otázku ambícií a snáh.

Kríza bude užitočná, pretože

niektoré situácie nenastanú.

Tak či onak.

Niektoré svojrázne predstavy dlhodobého

nasadenia ozbrojených síl,

rýchle a vo veľkom množstve ...

To sa práve nestane. Tak či onak.

To prinúti spojencov prevádzať niektoré

sféry hlavnej činnosti iným spôsobom.

Niektorí pozorovatelia navrhujú, že ak je

väčšina spojeneckých výdavkov pod limitom,

nie je vhodná doba

k ďalším úsporným opatreniam.

V súčasnej dobe je asi šesť členských štátov

plniacich dvojpercentný cieľový rozpočet.

Polovica spojeneckých štátov

vydala polovicu ich rozpočtu na ľudské zdroje.

Málo disponibilných prostriedkov,

ktoré im zostávajú,

je určených k úhrade

operácií v Afganistane.

A obeťou sa stávajú modernizácia,

výskum a rozvoj.

Preto odporúčam popudzovať

a dynamizovať predstaviteľov vlád,

aby apelovali na svojich ministrov financií

čo sa týka podpory

svojich ministrov obrany.

Je potrebné vykonať tento hlavný záväzok.

Výdaje budú podstatne nižšie.

Finančná kríza je faktorom,

ale nemala by byť príliš zdôrazňovaná.

Nemyslím si, že

finančná kríza alebo hospodárska recesia

môžu byť ospravedlnením

neschopnosti splniť očakávania.

Vieme, že rôzne krajiny

sa na misiách zúčastňujú rôznym spôsobom.

Je to skôr otázka politickej vôle,

než finančných obmedzení.

Nejde vždy o financie.

Skôr ide o spojeneckú solidaritu.

Američania jasne prehlásili:

Tie štáty, ktoré nemôžu vyslať ozbrojené sily

do Afganistanu, môžu prispievať inak.

Veru áno, peniaze sú problémom ...

Keď nie sú k dispozícii, musíme si

myslieť ... Ponosovať sa neslúži k ničomu.

Prehodnotenie Strategického konceptu

NATO má určité výhody.

Máme skutočne veľkú výhodu.

Diskusia totiž prebieha

v omnoho lepšej transatlantickej

atmosfére.

Zmena niektorých vlád

na oboch stranách Atlantiku

a návrat Francúzska do

všetkých štruktúr NATO,

vytvorili omnoho znášanlivejšiu ...

omnoho znášanlivejšiu atmosféru.

Za posledných päť, šesť rokov

sme boli svedkami mnohých nenávistných rozporov.

Došlo k mnohým zmenám na najvyšších funkciách

od zlých časov na počiatku nového tisícročia.

Obama nie je Bush,

Sarkozy nie je Chirac,

Merkelová nie je Schroeder.

A preto si myslím,

že celková situácia je priaznivá

pre nový Strategický koncept, pre viac priehľadnosti

a pre zoznámenie verejnosti s

mnohými dôvodmi pre podporu NATO.

Ďalmšie videa Rovnaký koncept, rôzne názory:

1. Myšlienkové konflikty

2. Je časový plán všetkým?

3. Nová doba, nové hrozby, nové reakcie

4. Čo bude nový koncept znamenať pre vojsko?

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink