Tidspunkt er alt?

Get the Flash Player to see this player.

Samme konsept, forskjellige vinkler: video 1

Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.

 Undertitler: / Av

Samme konsept, forskjellige vinkler

Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.

NATOs nye strategiske konsept blir diskutert

midt i den verste finanskrisen på tiår.

Hvordan vil dette påvirke de beslutningene som gjøres med hensyn til NATOs fremtidige retning?

Det er et ordtak som sier at en krise er alltid en mulighet

og jeg tror at krisen bør brukes til å vurdere våre evner på en realistisk måte.

Vi har et ansvar

og det blir ikke mindre eller mer begrenset på grunn av krisen.

Den kan faktisk ikke bli verre.

Så hvis man kan møte sine behov med de budsjettene man har nå,

vil man være i stand til å garantere evnen

til å implementere strategien når økonomien blir bedre.

Det er ikke bare penger som det er knapt på,

forsvarsutgifter vil også trolig bli et spesielt mål for nedskjæringer.

Nå er det spesielt vanskelig

fordi forsvarsbudsjettene i demokratier trolig vil

lide uforholdsmessig sammenliknet med andre budsjetter.

Det vil uunngåelig være en viss virkning

på knappheten på forsvarsressurser på ambisjonselementet.

Og vi må velge en realistisk tilnærming

og kanskje undersøke hele dette spørsmålet om ambisjoner nøye .

Kriser vil være nyttige fordi noen ting ting vil bare ikke skje.

Lik det eller ikke.

Noen liker ideer om maktprojeksjonsevner med lang rekkevidde,

hurtig og i stort antall.... det vil bare ikke skje. Lik det eller ikke.

Dette vil tvinge de allierte til å gjøre noe av kjernearbeidet annerledes.

Noen hevder at nå når de fleste NATO-alliertes pengebruk er under målene,

er tiden moden til å gjøre ytterligere nedskjæringer.

Nå er det kanskje seks av de allierte som møter målet om to prosent.

Halvparten av de allierte bruker halvparten av sine budsjetter på personell.

Den delen av frie penger som de har,

må brukes til å betale for operasjonene i Afghanistan.

Og det er å ofre modernisering, og forskning og utvikling.

Jeg ville anbefale å gå fremover, sette ny energi i regjeringssjefene

så de kan instruere sine finansministre

om å støtte sine forsvarsministre med ressurser.

Å ta den direkte forpliktelsen nå. Kostnadene som følger vil bli langt mindre.

Finanskrisen er en faktor, men den bør ikke overspilles.

Jeg tror ikke at finanskrisen eller en resesjon

kan være en unnskyldning for ikke å være i stand til å levere.

Vi vet at de forskjellige landene bidrar forskjellig.

Det er mer politisk vilje enn økonomiske begrensninger.

Det dreier seg ikke bare om penger. Det dreier seg mye om alliansesolidaritet.

Amerikanerne har klart sagt fra:

De som ikke kan sende styrker til Afghanistan kan gjøre andre ting.

Så ja, penger er et problem..

Det er ikke der lenger, så vi må tenke ... Det hjelper ikke å klage.

Det er fordeler med å se på NATOs strategiske konsept på nytt.

Vi har en stor fordel. Diskusjonene finner sted

mot et bakteppe av et mye bedre transatlantisk klima.

Regjeringsendringer på begge sider av Atlanterhavet,

det faktum at Frankrike har fullt ut blitt med i NATO igjen,

har skapt et mer åpent... et mer tolerant klima.

I løpet av de siste fem eller seks årene har mye av det vonde blodet forsvunnet.

Vi har fått et nytt lederskap etter den dårlige tiden tidlig i 2000-årene.

Obama er ikke Bush, Sarkozy er ikke Chirac,

Merkel er ikke Schröder.

Og på grunn av det tror jeg at stjernene står på linje

for et nytt konsept som er klarere

og som gir publikum flere grunner til å støtte NATO.

NATOs nye strategiske konsept blir diskutert

midt i den verste finanskrisen på tiår.

Hvordan vil dette påvirke de beslutningene som gjøres med hensyn til NATOs fremtidige retning?

Det er et ordtak som sier at en krise er alltid en mulighet

og jeg tror at krisen bør brukes til å vurdere våre evner på en realistisk måte.

Vi har et ansvar

og det blir ikke mindre eller mer begrenset på grunn av krisen.

Den kan faktisk ikke bli verre.

Så hvis man kan møte sine behov med de budsjettene man har nå,

vil man være i stand til å garantere evnen

til å implementere strategien når økonomien blir bedre.

Det er ikke bare penger som det er knapt på,

forsvarsutgifter vil også trolig bli et spesielt mål for nedskjæringer.

Nå er det spesielt vanskelig

fordi forsvarsbudsjettene i demokratier trolig vil

lide uforholdsmessig sammenliknet med andre budsjetter.

Det vil uunngåelig være en viss virkning

på knappheten på forsvarsressurser på ambisjonselementet.

Og vi må velge en realistisk tilnærming

og kanskje undersøke hele dette spørsmålet om ambisjoner nøye .

Kriser vil være nyttige fordi noen ting ting vil bare ikke skje.

Lik det eller ikke.

Noen liker ideer om maktprojeksjonsevner med lang rekkevidde,

hurtig og i stort antall.... det vil bare ikke skje. Lik det eller ikke.

Dette vil tvinge de allierte til å gjøre noe av kjernearbeidet annerledes.

Noen hevder at nå når de fleste NATO-alliertes pengebruk er under målene,

er tiden moden til å gjøre ytterligere nedskjæringer.

Nå er det kanskje seks av de allierte som møter målet om to prosent.

Halvparten av de allierte bruker halvparten av sine budsjetter på personell.

Den delen av frie penger som de har,

må brukes til å betale for operasjonene i Afghanistan.

Og det er å ofre modernisering, og forskning og utvikling.

Jeg ville anbefale å gå fremover, sette ny energi i regjeringssjefene

så de kan instruere sine finansministre

om å støtte sine forsvarsministre med ressurser.

Å ta den direkte forpliktelsen nå. Kostnadene som følger vil bli langt mindre.

Finanskrisen er en faktor, men den bør ikke overspilles.

Jeg tror ikke at finanskrisen eller en resesjon

kan være en unnskyldning for ikke å være i stand til å levere.

Vi vet at de forskjellige landene bidrar forskjellig.

Det er mer politisk vilje enn økonomiske begrensninger.

Det dreier seg ikke bare om penger. Det dreier seg mye om alliansesolidaritet.

Amerikanerne har klart sagt fra:

De som ikke kan sende styrker til Afghanistan kan gjøre andre ting.

Så ja, penger er et problem..

Det er ikke der lenger, så vi må tenke ... Det hjelper ikke å klage.

Det er fordeler med å se på NATOs strategiske konsept på nytt.

Vi har en stor fordel. Diskusjonene finner sted

mot et bakteppe av et mye bedre transatlantisk klima.

Regjeringsendringer på begge sider av Atlanterhavet,

det faktum at Frankrike har fullt ut blitt med i NATO igjen,

har skapt et mer åpent... et mer tolerant klima.

I løpet av de siste fem eller seks årene har mye av det vonde blodet forsvunnet.

Vi har fått et nytt lederskap etter den dårlige tiden tidlig i 2000-årene.

Obama er ikke Bush, Sarkozy er ikke Chirac,

Merkel er ikke Schröder.

Og på grunn av det tror jeg at stjernene står på linje

for et nytt konsept som er klarere

og som gir publikum flere grunner til å støtte NATO.

Videoer i Samme konsept, forskjellige vinkler:

1. En kamp om tankene

2. Tidspunkt er alt?

3. Ny tid, nye trusler, nye reaksjoner

4. Hva betyr det for det militære?

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink