Jedným z problémov, ktorým sa Strategický koncept musí zaoberať, je ...

Get the Flash Player to see this player.

Význam Strategického konceptu pre NATO - video 1

Pre jedného, najdôležitejšou zmenou charakterizujúcou Strategický koncept, je druh poslania, ktoré NATO bude plniť v budúcnosti. Pre iného zasa zmena znamená, akým spôsobom bude NATO tieto poslania plniť - hlavne čo sa týka organizácie práce. V tejto časti nášho vydania naznačujeme jednotlivé priority.

 Titulky: On / Off

Význam Strategického konceptu pre NATO

Pre jedného, najdôležitejšou zmenou charakterizujúcou Strategický koncept, je druh poslania, ktoré NATO bude plniť v budúcnosti. Pre iného zasa zmena znamená, akým spôsobom bude NATO tieto poslania plniť - hlavne čo sa týka organizácie práce. V tejto časti nášho vydania naznačujeme jednotlivé priority.

Domnievam sa, že ak dosiahneme porozumenie ...

Ako ďaleko ... až kam sa angažujeme v rámci

našich operácií mimo priestor spojeneckej pôsobnosti,

a aký zmysel majú tieto

operácie mimo priestor pôsobnosti?

Ide o samostatné, nové misie,

nezávislé

na Článku 5 Severoatlantickej zmluvy?

Alebo stále ide o národné

či spojenecké obranné operácie,

ktoré sú vždy zrovnávané

s našimi obrannými záujmami?

To je, podľa mňa, veľmi dôležité,

pretože inak

by sme boli v rozpakoch

pred odpoveďou na otázku:

"Máme sa angažovať alebo nie?"

Áno, komunikovať

veľmi jednoduchú informáciu, a síce

že NATO znamená predovšetkým bezpečnosť

a stabilitu pre obyvateľstvo členských krajín.

Nič viac, nič menej.

Nechajme rozhodnúť expertov

aký bude ďalší postup.

Ako sa má NATO stať účinným aktérom

v globalizovanom svete?

Žijeme vo svete globalizovaných

hrozieb, problémov a možností.

Sme regionálny spojenecký zväzok

v rámci severoatlantickej oblasti.

Ako má tento regionálny aktér

účinne pôsobiť v globalizovanom svete?

To je problém, s ktorým sme konfrontovaní.

Ako samostatné štáty.

Ale taktiež ako Aliancia.

Je potrebné zmazať rozdiel medzi

tými, ktorí sú presvedčení,

že expedičné misie sú

takmer výhradnou doménou NATO,

a tými, ktorí veria,

že NATO ešte neurobilo dosť

v boji s teritoriálnymi hrozbami.

Je potrebné zmazať rozdiel medzi

prívržencami prítomnosti v Afganistane

a zástancami článku 5 Severoatlantickej zmluvy,

ktorých debaty sú najrozvratnejšie na pôde NATO.

Nový Strategický koncept by mal jasne vyjadrovať

našu vôľu plniť misie.

Je ťažké definovať iba jeden ...

Zmienil by som sa tu o dvoch aspektoch problému.

Prvým je zodpovedajúca rovnováha

medzi operáciami,

a druhým,

plánovaná zodpovedajúca rovnováha

medzi veľkými

a malými štátmi,

aby sme sa uistili, že

je to náš Strategický koncept,

s ktorým sa každý členský štát

sám stotožňuje. To je veľmi dôležité.

Musí sa zaoberať

obnovou záväzku

k obrane

spoločenských poriadkov v celej Európe.

To je zrejme aspekt, ktorý

v mnohých prípadoch chýbal.

Nemusí byť súčasťou

Strategického konceptu,

ale musí byť súčasťou dialógu.

Nemal by existovať žiadny najvyšší predstaviteľ štátu,

ktorý sa usadí k stolu a podpíše

Strategický koncept,

Bez toho aby dôkladne nezvážil,

za účasti ľudu,

dôsledky finančné,

dôsledky pre zamestnanosť,

vplyv na zdravie osôb

nasadených do operácií,

a dôsledky

prijatia tohto dokumentu.

Vždy, keď sa zmienite o určitej veci,

s ktorou sa musíte zaoberať,

myslím si, že je ignorovaná

komplexnosť celého sveta.

Sme konfrontovaní s mnohými nebezpečenstvami.

Ak tu existuje nejaká priorita,

tak to sú všetky hrozby,

a vy si môžete vybrať.

Ako vidíte, vašej otázke som sa vyhol.

Domnievam sa, že je to dôležité.

Zašiel by ste príliš ďaleko v zjednodušovaní.

A to je presne to, čo nemôžeme potrebovať.

Oblasť …

... som ekonóm,

... zdroj zodpovednosti.

Ak poviete, chceme sa angažovať vo všetkých

rizikových situáciách vo svete,

a to je našou úlohou,

potom, od samého začiatku sa musíte

rozhodnúť, aký bude zdroj zodpovednosti.

Keď vo Washingtone prejednávam

iniciatívu ruského prezidenta Medvedeva

vo veci globálneho protiraketového systému,

povedia mi:

"Začnete s nimi vyjednávať,

pretože vy aspoň viete,

ako hovoriť

čo sa týka financií,

technických možností

a existujúcich štruktúr.

Myslím na spoluprácu.

Myslím na racionalizáciu ozbrojených síl

pre získanie spoľahlivosti,

v záujme rozširovania vojenskej prítomnosti. Ale ...

NATO bolo vždy fórom dialógu.

A ja verím, že prebieha viac

než dialóg,

že si viac vzájomne rozumieme,

aj keď je každý z inej krajiny s inou kultúrou.

Nejde o to, čo sa musí zmeniť,

ale čo sa musí zachovať.

Nezabudnime, že doposiaľ platný

Strategický koncept sa o to veľmi zaslúžil.

Nemyslím si, že by mali byť prevedené úpravy

iba v záujme zmien.

Musia však byť udržané základné princípy

článku 5 Severoatlantickej zmluvy

a kolektívnej obrany,

na ktoré sa odvolávam ...

Zamerajme sa na

nové, vznikajúce hrozby,

ktoré sú v súčasnosti

okolo nás.

Domnievam sa, že ak dosiahneme porozumenie ...

Ako ďaleko ... až kam sa angažujeme v rámci

našich operácií mimo priestor spojeneckej pôsobnosti,

a aký zmysel majú tieto

operácie mimo priestor pôsobnosti?

Ide o samostatné, nové misie,

nezávislé

na Článku 5 Severoatlantickej zmluvy?

Alebo stále ide o národné

či spojenecké obranné operácie,

ktoré sú vždy zrovnávané

s našimi obrannými záujmami?

To je, podľa mňa, veľmi dôležité,

pretože inak

by sme boli v rozpakoch

pred odpoveďou na otázku:

"Máme sa angažovať alebo nie?"

Áno, komunikovať

veľmi jednoduchú informáciu, a síce

že NATO znamená predovšetkým bezpečnosť

a stabilitu pre obyvateľstvo členských krajín.

Nič viac, nič menej.

Nechajme rozhodnúť expertov

aký bude ďalší postup.

Ako sa má NATO stať účinným aktérom

v globalizovanom svete?

Žijeme vo svete globalizovaných

hrozieb, problémov a možností.

Sme regionálny spojenecký zväzok

v rámci severoatlantickej oblasti.

Ako má tento regionálny aktér

účinne pôsobiť v globalizovanom svete?

To je problém, s ktorým sme konfrontovaní.

Ako samostatné štáty.

Ale taktiež ako Aliancia.

Je potrebné zmazať rozdiel medzi

tými, ktorí sú presvedčení,

že expedičné misie sú

takmer výhradnou doménou NATO,

a tými, ktorí veria,

že NATO ešte neurobilo dosť

v boji s teritoriálnymi hrozbami.

Je potrebné zmazať rozdiel medzi

prívržencami prítomnosti v Afganistane

a zástancami článku 5 Severoatlantickej zmluvy,

ktorých debaty sú najrozvratnejšie na pôde NATO.

Nový Strategický koncept by mal jasne vyjadrovať

našu vôľu plniť misie.

Je ťažké definovať iba jeden ...

Zmienil by som sa tu o dvoch aspektoch problému.

Prvým je zodpovedajúca rovnováha

medzi operáciami,

a druhým,

plánovaná zodpovedajúca rovnováha

medzi veľkými

a malými štátmi,

aby sme sa uistili, že

je to náš Strategický koncept,

s ktorým sa každý členský štát

sám stotožňuje. To je veľmi dôležité.

Musí sa zaoberať

obnovou záväzku

k obrane

spoločenských poriadkov v celej Európe.

To je zrejme aspekt, ktorý

v mnohých prípadoch chýbal.

Nemusí byť súčasťou

Strategického konceptu,

ale musí byť súčasťou dialógu.

Nemal by existovať žiadny najvyšší predstaviteľ štátu,

ktorý sa usadí k stolu a podpíše

Strategický koncept,

Bez toho aby dôkladne nezvážil,

za účasti ľudu,

dôsledky finančné,

dôsledky pre zamestnanosť,

vplyv na zdravie osôb

nasadených do operácií,

a dôsledky

prijatia tohto dokumentu.

Vždy, keď sa zmienite o určitej veci,

s ktorou sa musíte zaoberať,

myslím si, že je ignorovaná

komplexnosť celého sveta.

Sme konfrontovaní s mnohými nebezpečenstvami.

Ak tu existuje nejaká priorita,

tak to sú všetky hrozby,

a vy si môžete vybrať.

Ako vidíte, vašej otázke som sa vyhol.

Domnievam sa, že je to dôležité.

Zašiel by ste príliš ďaleko v zjednodušovaní.

A to je presne to, čo nemôžeme potrebovať.

Oblasť …

... som ekonóm,

... zdroj zodpovednosti.

Ak poviete, chceme sa angažovať vo všetkých

rizikových situáciách vo svete,

a to je našou úlohou,

potom, od samého začiatku sa musíte

rozhodnúť, aký bude zdroj zodpovednosti.

Keď vo Washingtone prejednávam

iniciatívu ruského prezidenta Medvedeva

vo veci globálneho protiraketového systému,

povedia mi:

"Začnete s nimi vyjednávať,

pretože vy aspoň viete,

ako hovoriť

čo sa týka financií,

technických možností

a existujúcich štruktúr.

Myslím na spoluprácu.

Myslím na racionalizáciu ozbrojených síl

pre získanie spoľahlivosti,

v záujme rozširovania vojenskej prítomnosti. Ale ...

NATO bolo vždy fórom dialógu.

A ja verím, že prebieha viac

než dialóg,

že si viac vzájomne rozumieme,

aj keď je každý z inej krajiny s inou kultúrou.

Nejde o to, čo sa musí zmeniť,

ale čo sa musí zachovať.

Nezabudnime, že doposiaľ platný

Strategický koncept sa o to veľmi zaslúžil.

Nemyslím si, že by mali byť prevedené úpravy

iba v záujme zmien.

Musia však byť udržané základné princípy

článku 5 Severoatlantickej zmluvy

a kolektívnej obrany,

na ktoré sa odvolávam ...

Zamerajme sa na

nové, vznikajúce hrozby,

ktoré sú v súčasnosti

okolo nás.

Ďalšie videaVýznam Strategického konceptu pre NATO :

1. Jedným z problémov, ktorým sa Strategický koncept musí zaoberať, je ...

2. Hlavný štáb NATO - nastal čas na reorganizáciu?

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink