Det viktigste spørsmålet som det strategiske konseptet må håndtere er....

Get the Flash Player to see this player.

Betydningen av det nye konseptet for NATO: video 1

For noen er de viktigste endringene som det strategiske konseptet må innføre er i hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her skisserer vi de forskjellige prioritetene.

 Undertitler: / Av

Betydningen av det nye konseptet for NATO

For noen er de viktigste endringene som det strategiske konseptet må innføre er i hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her skisserer vi de forskjellige prioritetene.

Jeg tror at hvis vi får en forståelse ...

Hva ... Hvor langt vi går med operasjoner utenfor området

og hva er raison d’être for operasjoner utenfor området?

Er det en uavhengig, ny misjon,

uavhengig fra vår artikkel 5 forsvarsagenda?

Eller er det fortsatt en nasjonal eller forsvarsallianseoperasjon

og, blir den alltid veid mot våre forsvarsinteresser?

Jeg tror dette er avgjørende

for ellers kan vi ende opp i forvirring

hvis et spørsmål blir stilt: Skal vi dra eller skal vi ikke?

Kommuniser det svært enkle budskapet at

det NATO dreier seg om er sikkerhet og stabilitet for sine folk.

Ikke mer, ikke mindre. Og la ekspertene bestemme

hvordan dette skal gjøres.

Hvordan blir NATO en effektiv aktør i en globalisert verden?

Vi lever i en verden med globaliserte trusler, utfordringer og muligheter.

Og vi er en regional allianse innen det nord-atlantiske området.

Hvordan reagerer den regionale aktøren effektivt i en globalisert verden?

Det er den utfordringen vi møter. Som enkeltland.

Men også i allianse.

Tett gapet mellom de som tror

at fjerne misjoner nesten er NATOs ekslusive domene

og de som tror at NATO ikke gjør nok

for å ta opp deres territorielle trusler.

Gapet mellom de som har Afghanistan som første prioritet

og artikkel 5-gruppen er den mest skillende debatten i NATO.

Det nye konseptet bør gjøre det klart at vi vil fortsette å utføre misjoner.

Det er vanskelig å definere bare en....

jeg ville nevne to, hvis det er mulig.

Den første er den rette balansen mellom operasjonene,

og den andre, den rette balansen i synspunkter

mellom de større og mindre landene

for å være sikre på at dette er vårt strategiske konsept,

at hvert medlem kan identifisere seg med det. Det er veldig viktig.

Det må håndtere fornyet forpliktelse

til forsvarsetablissementene over hele Europa.

Det er kanskje det som har manglet i mange tilfeller.

Det trenger ikke være en del av det strategiske konseptet,

men det må være en del av dialogen. Det bør ikke være noen regjeringssjef

som setter seg ned og underskriver det strategiske konseptet

som ikke også har tenkt gjennom det sammen med sin befolkning,

de finansielle inplikasjoner, personellimplikasjonene,

når det gjelder helsen til de som blir deployert i disse operasjonene,

implikasjonene ved å si seg enig i dokumentet.

Alltid når man sier at det er en noe man må håndtere,

så tror jeg at man overser kompleksiteten ved denne verden.

Vi må møte alle våre trusler.

Så hvis det er noe som skal prioriteres her, er det at man ser på alle truslene

og velger ut fra det. Så det er på den måten jeg avviker fra ditt spørsmål.

Men jeg tror at det er avgjørende.

Deretter forenkler du for mye, det er akkurat det vi ikke trenger.

Omfanget....

... og for en økonom, ansvarsressursen.

Hvis man sier at vi vil ta hensyn til alle viktige sikkerhetssituasjoner i verden

og at det er vår oppgave,

la oss derfor fra begynnelsen bestemme hva som vil være ressursen.

Når jeg er i Washington, og diskuterer Medvedevs initiativ

om det globale antimissilsystem, sier de:

La oss snakke med dere fordi dere i det minste vet

hva dere snakker om når det gjelder penger,

teknologiske muligheter og eksisterende strukturer.

Jeg tror at samarbeid,

jeg tror at å rasjonalisere styrkene for å ha en troverdig styrke

som kan planlegges. Men...

Du vet, NATO har alltid vært et forum for dialog.

Og jeg tror jo mer dialog som forekommer,

jo mer forstår vi hverandre, hver forskjellig kultur og land.

Ikke det som må endres, men det som må beholdes.

La oss ikke glemme at det nåværende konseptet har mye godt i seg.

Jeg tror ikke at det bør endres bare for å endres.

Men nøkkelprinsippene i artikkel 5 bør bevares

og kollektivt forsvar som jeg allerede har referert til...

Men, ja, la oss se på de nye truslene som dukker opp

som nå er der ute, og runde det av på den måten.

Jeg tror at hvis vi får en forståelse ...

Hva ... Hvor langt vi går med operasjoner utenfor området

og hva er raison d’être for operasjoner utenfor området?

Er det en uavhengig, ny misjon,

uavhengig fra vår artikkel 5 forsvarsagenda?

Eller er det fortsatt en nasjonal eller forsvarsallianseoperasjon

og, blir den alltid veid mot våre forsvarsinteresser?

Jeg tror dette er avgjørende

for ellers kan vi ende opp i forvirring

hvis et spørsmål blir stilt: Skal vi dra eller skal vi ikke?

Kommuniser det svært enkle budskapet at

det NATO dreier seg om er sikkerhet og stabilitet for sine folk.

Ikke mer, ikke mindre. Og la ekspertene bestemme

hvordan dette skal gjøres.

Hvordan blir NATO en effektiv aktør i en globalisert verden?

Vi lever i en verden med globaliserte trusler, utfordringer og muligheter.

Og vi er en regional allianse innen det nord-atlantiske området.

Hvordan reagerer den regionale aktøren effektivt i en globalisert verden?

Det er den utfordringen vi møter. Som enkeltland.

Men også i allianse.

Tett gapet mellom de som tror

at fjerne misjoner nesten er NATOs ekslusive domene

og de som tror at NATO ikke gjør nok

for å ta opp deres territorielle trusler.

Gapet mellom de som har Afghanistan som første prioritet

og artikkel 5-gruppen er den mest skillende debatten i NATO.

Det nye konseptet bør gjøre det klart at vi vil fortsette å utføre misjoner.

Det er vanskelig å definere bare en....

jeg ville nevne to, hvis det er mulig.

Den første er den rette balansen mellom operasjonene,

og den andre, den rette balansen i synspunkter

mellom de større og mindre landene

for å være sikre på at dette er vårt strategiske konsept,

at hvert medlem kan identifisere seg med det. Det er veldig viktig.

Det må håndtere fornyet forpliktelse

til forsvarsetablissementene over hele Europa.

Det er kanskje det som har manglet i mange tilfeller.

Det trenger ikke være en del av det strategiske konseptet,

men det må være en del av dialogen. Det bør ikke være noen regjeringssjef

som setter seg ned og underskriver det strategiske konseptet

som ikke også har tenkt gjennom det sammen med sin befolkning,

de finansielle inplikasjoner, personellimplikasjonene,

når det gjelder helsen til de som blir deployert i disse operasjonene,

implikasjonene ved å si seg enig i dokumentet.

Alltid når man sier at det er en noe man må håndtere,

så tror jeg at man overser kompleksiteten ved denne verden.

Vi må møte alle våre trusler.

Så hvis det er noe som skal prioriteres her, er det at man ser på alle truslene

og velger ut fra det. Så det er på den måten jeg avviker fra ditt spørsmål.

Men jeg tror at det er avgjørende.

Deretter forenkler du for mye, det er akkurat det vi ikke trenger.

Omfanget....

... og for en økonom, ansvarsressursen.

Hvis man sier at vi vil ta hensyn til alle viktige sikkerhetssituasjoner i verden

og at det er vår oppgave,

la oss derfor fra begynnelsen bestemme hva som vil være ressursen.

Når jeg er i Washington, og diskuterer Medvedevs initiativ

om det globale antimissilsystem, sier de:

La oss snakke med dere fordi dere i det minste vet

hva dere snakker om når det gjelder penger,

teknologiske muligheter og eksisterende strukturer.

Jeg tror at samarbeid,

jeg tror at å rasjonalisere styrkene for å ha en troverdig styrke

som kan planlegges. Men...

Du vet, NATO har alltid vært et forum for dialog.

Og jeg tror jo mer dialog som forekommer,

jo mer forstår vi hverandre, hver forskjellig kultur og land.

Ikke det som må endres, men det som må beholdes.

La oss ikke glemme at det nåværende konseptet har mye godt i seg.

Jeg tror ikke at det bør endres bare for å endres.

Men nøkkelprinsippene i artikkel 5 bør bevares

og kollektivt forsvar som jeg allerede har referert til...

Men, ja, la oss se på de nye truslene som dukker opp

som nå er der ute, og runde det av på den måten.

Videoer i Betydningen av det nye konseptet for NATO:

1. TDet viktigste spørsmålet som det strategiske konseptet må håndtere er ... :

2. NATO-hovedkvarteret - tid for oppfrisking?

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink