ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Един от въпросите, които Стратегическата концепция трябва да реши, е...

Get the Flash Player to see this player.

Значението на новата концепция за НАТО - видео 1

Според някои най-важната промяна в Стратегическата кон;епция е да опише какво трябва да върши НАТО, според други - как да го върши със средствата, с които разполага. Тук излагаме различни приоритети.

 Субтитри: On / Off

Значението ва новата концерция за НАТО

Според някои най-важната промяна в Стратегическата кон;епция е да опише какво трябва да върши НАТО, според други - как да го върши със средствата, с които разполага. Тук излагаме различни приоритети.

Мисля, че постигнахме разбиране

докъде да стигнем с операциите извън зоната

и по какви причини трябва да ги водим?

Това е нова мисия,

която не зависи от отбранителната програма по член 5.

Но това са си национални или натовски отбранителни операции

и винаги ли се отнася до интересите на нашата отбрана?

Това е от основно значение,

защото иначе ще стане объркване.

Ако възникне въпросът да отидем ли или не,

трябва да се изпрати просто послание,

а именно, че НАТО защищава сигурността и стабилността на всичките си членове.

Ни повече, ни по-малко. И нека експертите решат

как трябва да се действа.

Как НАТО може да действа ефективно в глобализирания свят?

Живеем в свят с глобализирани заплахи, предизвикателства и възможности.

А ние сме регионален съюз в северноатлантическата зона.

Как регионалният съюз да действа ефективно в глобализирани свят?

Това е предизвикателство за нас. За отделните страни,

за Алианса.

Трябва да заличим различията между тези, които смятат,

че експедиционните мисии са едва ли не единственото поле на действие на НАТО

и тези, които смятат, че НАТО не прави достатъчно

за борба с регионалните заплахи и териториалната защита..

Спорът между привържениците на приоритет за Афганистан

и групата, която дава предимство на член 5, е най-разделящият дебат в Съюза.

В новата концепция трябва да се изясни, че ще изпълняваме мисии.

Трудно е да се определи само един аспект...

Ще спомена два, ако може...

Първият е точният баланс между операциите

и вторият, точният баланс между вижданията

на държавите, от най-малката до най-голямата,

за да може това да бъде нащата стратегическа концепция

и всяка страна-членка да се открие в нея. Това е много важно.

Трябва да се поднови ангажиментът за

укрепване на отбраната в цяла Европа.

В много случаи това липсваше.

Това няма нужда да се включва в Стратегическата концепция,

но трябва да е част от диалога. Нито един държвен ръководител

не бива да подписва Стратегическата концепция,

без да е обмислил със своите

финансовите последствия, последствията за хората,

за здравето на участниците в тези операции,

последствията от приемането на този документ.

Винаги, когато мислим, че когато има един проблем, ще го решим,

не си даваме сметка за сложността на света.

Трябва да реагираме на редица заплахи пред нас.

Асо една е приоритетна, това означава, че сме анализирали всичките

и сме избрали тази. Отклоних се от въпроса ви.

Но смятам, че това е от съществено значение.

Не бива да се опростява прекалено.

Обхватът...

...и като икономист ще кажа, ресурсите и отговорността

Ако кажем "ще се заемем с всички сериозни ситуации за сигурността по света

и това е нашето признание",

тогава нека от самото начало решим какви ресурси ще трябват.

Когато бях във Вашингтон и обсъждах с г-н Медведев

инициативата му за глобална противоракетна отбрана,те казаха:

"Нека първо обсъдим това с вас, вие поне знаете

как стои въпросът с парите,

технологичните възможности и съществуващите структури.

Мисля, че сътрудничеството,

рационализирането на силите, за да сме сигурни в тях,

може да се изнася. Но...

Знаете ли, НАТО винаги е бил форум за диалог

и мисля, че колкото по-често диалогът се състои,

толкова по-добре ще се разбираме едни други, различните страни и култури.

Да видим не какво да се променя, а кое да се запази.

Да не забравяме, че досегашната концепция допринесе много.

Не смятам, че трябва да се променя като самоцел.

Трябва да се запази ключовият принцип на член 5

за колективната отбрана, на който винаги съм се позовавал.

Но да, трябва да разгледаме и новите заплахи,

които ни заобикалят отвсякъде.

Мисля, че постигнахме разбиране

докъде да стигнем с операциите извън зоната

и по какви причини трябва да ги водим?

Това е нова мисия,

която не зависи от отбранителната програма по член 5.

Но това са си национални или натовски отбранителни операции

и винаги ли се отнася до интересите на нашата отбрана?

Това е от основно значение,

защото иначе ще стане объркване.

Ако възникне въпросът да отидем ли или не,

трябва да се изпрати просто послание,

а именно, че НАТО защищава сигурността и стабилността на всичките си членове.

Ни повече, ни по-малко. И нека експертите решат

как трябва да се действа.

Как НАТО може да действа ефективно в глобализирания свят?

Живеем в свят с глобализирани заплахи, предизвикателства и възможности.

А ние сме регионален съюз в северноатлантическата зона.

Как регионалният съюз да действа ефективно в глобализирани свят?

Това е предизвикателство за нас. За отделните страни,

за Алианса.

Трябва да заличим различията между тези, които смятат,

че експедиционните мисии са едва ли не единственото поле на действие на НАТО

и тези, които смятат, че НАТО не прави достатъчно

за борба с регионалните заплахи и териториалната защита..

Спорът между привържениците на приоритет за Афганистан

и групата, която дава предимство на член 5, е най-разделящият дебат в Съюза.

В новата концепция трябва да се изясни, че ще изпълняваме мисии.

Трудно е да се определи само един аспект...

Ще спомена два, ако може...

Първият е точният баланс между операциите

и вторият, точният баланс между вижданията

на държавите, от най-малката до най-голямата,

за да може това да бъде нащата стратегическа концепция

и всяка страна-членка да се открие в нея. Това е много важно.

Трябва да се поднови ангажиментът за

укрепване на отбраната в цяла Европа.

В много случаи това липсваше.

Това няма нужда да се включва в Стратегическата концепция,

но трябва да е част от диалога. Нито един държвен ръководител

не бива да подписва Стратегическата концепция,

без да е обмислил със своите

финансовите последствия, последствията за хората,

за здравето на участниците в тези операции,

последствията от приемането на този документ.

Винаги, когато мислим, че когато има един проблем, ще го решим,

не си даваме сметка за сложността на света.

Трябва да реагираме на редица заплахи пред нас.

Асо една е приоритетна, това означава, че сме анализирали всичките

и сме избрали тази. Отклоних се от въпроса ви.

Но смятам, че това е от съществено значение.

Не бива да се опростява прекалено.

Обхватът...

...и като икономист ще кажа, ресурсите и отговорността

Ако кажем "ще се заемем с всички сериозни ситуации за сигурността по света

и това е нашето признание",

тогава нека от самото начало решим какви ресурси ще трябват.

Когато бях във Вашингтон и обсъждах с г-н Медведев

инициативата му за глобална противоракетна отбрана,те казаха:

"Нека първо обсъдим това с вас, вие поне знаете

как стои въпросът с парите,

технологичните възможности и съществуващите структури.

Мисля, че сътрудничеството,

рационализирането на силите, за да сме сигурни в тях,

може да се изнася. Но...

Знаете ли, НАТО винаги е бил форум за диалог

и мисля, че колкото по-често диалогът се състои,

толкова по-добре ще се разбираме едни други, различните страни и култури.

Да видим не какво да се променя, а кое да се запази.

Да не забравяме, че досегашната концепция допринесе много.

Не смятам, че трябва да се променя като самоцел.

Трябва да се запази ключовият принцип на член 5

за колективната отбрана, на който винаги съм се позовавал.

Но да, трябва да разгледаме и новите заплахи,

които ни заобикалят отвсякъде.

Видео Значението на новата концепция за НАТО:

1. Един от въпросите, които Стратегическата концепция трябва да реши, е ... :

2. Главната свартира на НАТО - време за преобразуване?

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink