ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Мадлин Олбрайт, председател на експертната група за стратегическата концепция на НАТО

Get the Flash Player to see this player.

Гледища и интервюта - видео 2

Какво е личното мнение на някои от хората, които коват новата стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел поместваме интервюта с някои от основните участници.

 Субтитри: On / Off

Гледища и интервюта

Какво е личното мнение на някои от хората, които коват новата стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел поместваме интервюта с някои от основните участници.

Гспожо държавен секретар, защо е необходима нова Стратегическа концепция на НАТО днес?

И каква е ролята на експертната група, която ръководите?

Последната Стратегическа концепция бе приета преди десет години, през 1999 г.

и по време на честването на 60-та годишнина на НАТО в Страсбург и Кел

държавните ръководители решиха,

че трябва да се разработи нова концепция, която да разглежда проблемите на XXI век.

От създаването си през 1949 г. НАТО винаги е бил забележителен съюз,

който с времето адаптира своя мандат и мисии,

за да се нагоди към новите събития,

и със сигурност през 2009 г., през XXI век,

има смисъл от нова Стратегическа концепция.

Някои проблеми на сигурността, с които се занимава НАТО, са глобални.

Доколко експертите възнамеряват да търсят вътрешни и външни мнения?

Първо искаме да започнем вътре в групата, която е независима.

Всеки един от нас е посочен от своята страна,

но не защищаваме национални позиции.

Та ние сме основната глрупа. Но тъй като проблемите са глобални,

важно е да чуем и много външни мнения.

В експертната група няма да се допитваме само до хора от НАТО ,

ще осъществим и външни контакти,

за да разберем как в останалата част на света

се възприемат проблемите и как там ще се интегрират

взетите решения.

Много от сегашните и бъдещите заплахи за сигурността идват от недържавни структури.

Трябва ли Стратегическата концепция да помогне на НАТО

като Съюз на отделни държави да актуализира дейността си спрямо тези заплахи?

Искам да кажа, че групата ни още не се е събирала.

Не искам предварително да давам изявления как ще подходим,

но личното ми мнение е, че е много важно

да се разбере, че проблемите на XXI век са много различни.

Подходът на недържавните структури е съвършено различен.

От една страна, ние все още сме в държавна система

и именно държавите, в съюз една с друга

или в международни организации, се борят със заплахите.

Недържавните структри крият много проблеми,

но ние трябва да продължим да им противодействаме в рамките на държавата.

Трудно ли ще се намери баланс между дългосрочните заплахи

като промените в климата и неотложните

като Афганистан?

Това е един от трудните въпроси за политиците.

Всички ние, във или извън правителствата,

експертите, представителите на отделните страни,

трябва да решим как да подходим към неотложните проблеми

и същевременно да поемем отговорността да разберем,

че има дългосрочни проблеми, които рано или късно ще ни засегнат.

Мисля, че трябва да сложим ред,

да видим кои въпроси трябва да се решат незабавно

и да не изпускаме от поглед бъдещето.

Да разберем проблемите на енергийната сигурност,

на киберпространството или на околната среда,

най-различни проблеми

и затова групата трябва да определи

какво трябва да свършим. Важно е да се гледа напред.

По принцип забележителното в НАТО винаги е

е на това, с което се борим, а това, което браним.

И да се разбере как международната общност гледа на

бъдещите заплахи. Но трябва да определим как ще работим.

Казвате, че в новата Стратегическа концепция трябва да се признае,

че НАТО трябва да взаимодейства и понякога да разчита

на други организации като ЕС и ООН.

Може ли новата концепция да положи основите на по-добра координация?

Връщате ме към предишния ви въпрос.

Неотложните, средносрочните и дългосрочните заплахи

не могат да бъдат отстранени само от една организация или държава.

Трябва да развием редица партньорства.

И по самата си същност ООН

признава значението на регионалните организации.

Отношенията между ЕС и НАТО очевидно са важни.

По редица аспекти на различните мисии е необходимо сътрудничество.

То вече е факт на Балканите и в Афганистан.

Така че развитието на отношенията

ше бъде част от работата на експертите

и от новата Стратегическа концепция.

Ще се включи ли в концепцията и промяна

към разширяване на взаимодействието на НАТО с тези организации

и каква е гаранцията, че те ще се променят в същата посока?

Гаранция няма. Но мисля, те ще стане така.

Ако си вършим работата и успеем да включим други страни,

недържавни структури и други организации,

мисля, че ще можем да развиваме идеите си заедно.

Друг важен аспект е обществеността в нашите страни

отлично да разбира какво става. НАТО е съюз на демократични държави.

И затова общественото мнение трябва да е наясно.

И много от тези организации също са на демократични страни, със сигурност ЕС,

и трябва да водим изчерпателен диалог

за съвместното ни развитие и обществената подкрепа в нашите страни.

Какво е значението на тази концепция да бъдещето на НАТО?

Само актуализация ли или ново раждане?

Казах в речта си на 7 юли,

че не става въпрос да пометем всичко и да започнем от нула.

По-скоро е въпрос на прецизиране.

Има обаче няколко основни проблема, които трябва да обсъдим,

защото заплахите на XXI век са много различни

от тези, срещу които НАТО е създаден да се бори,

и се надявам, че експертната група ще анализира важните въпроси,

без да забравя същността на НАТО,

съюз на държави с общи ценности,

преследващи политически и военни цели.

Смятате ли, че сред важните въпроси

дискусията за колективната отбрана по член 5 ще има централно значение?

Да. Член 5 и член 4

са важни за консултациите между страните.

Интересното във Вашингтонския договор

е елегантният текст и внимателното

съчетаване на разпоредбите.

Член 5 играе централна роля с идеята,

че страните разчитат една на друга...

Надявам се да го препрочетем

и да видим колко внимателно е формулиран.

Споменавате широка дискусия.

Ще засегне ли вземането на решения в НАТО?

Вече съм обсъждала това

и някои хора се притесняват от механизма на вземане на решения,

но не искам предварително да влияя на нашата работа.

Това е свързано с толкова неща.

Групата е от независими експерти,

но искаме да изслушаме постоянните представители,

да се уверим, че се провеждат широки консултации.

С разширяването на НАТО процесът на вземане на решения поражда някои проблеми,

но нека видим как експертната група ще подходи към този въпрос.

Казахте, че трябва убедително да обясняваме действията си.

При създаването на НАТО малцина са били наясно

и едва след години се разбира защо е необходим.

Изключително важно е

хората да разберат какво вършим и защо го вършим.

Обществената дипломация ще бъде ли важен елемент от концепцията?

Мисля, че трябва да е съществена част, защото сме в демократични страни

и е необходимо хората да ни подкрепят и разбират,

което налага да не пишем помпозен документ,

а и Вашингтонскит договор е ...

..написан толкова простичко.

Хари Труман е бил известен с ясните си речи, така е започнал.

Мисля, че ще включим

и трябва да включим обществената дипломация.

Смятам, още като бях държавен секретар,

че трябва реален диалог, да се задават въпроси,

процесите да са прозрачни, това е много важно.

Предвидихме това и поискахме читателите да ви зададат въпроси.

Мога ли да Ви задам някои от тях?

Първият е от Жерар Смаже от Франция, който пита:

Дали гарантирането на достъп до природни ресурси

за всички държави-членки ще бъде част от ролята на организацията?

Това е един от въпросите, които дългосрочно ще ни занимават през този век,

енергията, опазването на околната среда

и изчерпването на природните ресурси.

И точно тези въпроси ще предложа на експертите,

за да решим колко широк обхват искаме.

Мисля, че най-сериозният проблем на XXI век е изчерпването на ресурсите.

Въпросът е много добър и интересен.

Последният въпрос е за двата пола.

Имали сме групи по този въпрос,

сега имаме експертна група

и Реймънд Лойд попита за ролята на жените.

През октомври 2000 г. ООН призова за пълноценно участие на жените

в решаването на конфликти и изграждането на мир.

Как НАТО може да превърне това в реалност?

Много важен е фактът, че в експертната група има и други жени.

Но по принцип мисля, че обществата са по-стабилни

и способни да решават конфликтите,

когато жените в тях имат политическо и икономическо влияние.

Важно е да видим как да ангажираме по-сериозно

жените, които са повече от половината население

във всички страни.

Важно е те да участват в решаването на конфликти

и в различните аспекти от дейността на НАТО.

Може да разчитате да повдигна тези въпроси.

Бладоря Ви. - Аз също.

Гспожо държавен секретар, защо е необходима нова Стратегическа концепция на НАТО днес?

И каква е ролята на експертната група, която ръководите?

Последната Стратегическа концепция бе приета преди десет години, през 1999 г.

и по време на честването на 60-та годишнина на НАТО в Страсбург и Кел

държавните ръководители решиха,

че трябва да се разработи нова концепция, която да разглежда проблемите на XXI век.

От създаването си през 1949 г. НАТО винаги е бил забележителен съюз,

който с времето адаптира своя мандат и мисии,

за да се нагоди към новите събития,

и със сигурност през 2009 г., през XXI век,

има смисъл от нова Стратегическа концепция.

Някои проблеми на сигурността, с които се занимава НАТО, са глобални.

Доколко експертите възнамеряват да търсят вътрешни и външни мнения?

Първо искаме да започнем вътре в групата, която е независима.

Всеки един от нас е посочен от своята страна,

но не защищаваме национални позиции.

Та ние сме основната глрупа. Но тъй като проблемите са глобални,

важно е да чуем и много външни мнения.

В експертната група няма да се допитваме само до хора от НАТО ,

ще осъществим и външни контакти,

за да разберем как в останалата част на света

се възприемат проблемите и как там ще се интегрират

взетите решения.

Много от сегашните и бъдещите заплахи за сигурността идват от недържавни структури.

Трябва ли Стратегическата концепция да помогне на НАТО

като Съюз на отделни държави да актуализира дейността си спрямо тези заплахи?

Искам да кажа, че групата ни още не се е събирала.

Не искам предварително да давам изявления как ще подходим,

но личното ми мнение е, че е много важно

да се разбере, че проблемите на XXI век са много различни.

Подходът на недържавните структури е съвършено различен.

От една страна, ние все още сме в държавна система

и именно държавите, в съюз една с друга

или в международни организации, се борят със заплахите.

Недържавните структри крият много проблеми,

но ние трябва да продължим да им противодействаме в рамките на държавата.

Трудно ли ще се намери баланс между дългосрочните заплахи

като промените в климата и неотложните

като Афганистан?

Това е един от трудните въпроси за политиците.

Всички ние, във или извън правителствата,

експертите, представителите на отделните страни,

трябва да решим как да подходим към неотложните проблеми

и същевременно да поемем отговорността да разберем,

че има дългосрочни проблеми, които рано или късно ще ни засегнат.

Мисля, че трябва да сложим ред,

да видим кои въпроси трябва да се решат незабавно

и да не изпускаме от поглед бъдещето.

Да разберем проблемите на енергийната сигурност,

на киберпространството или на околната среда,

най-различни проблеми

и затова групата трябва да определи

какво трябва да свършим. Важно е да се гледа напред.

По принцип забележителното в НАТО винаги е

е на това, с което се борим, а това, което браним.

И да се разбере как международната общност гледа на

бъдещите заплахи. Но трябва да определим как ще работим.

Казвате, че в новата Стратегическа концепция трябва да се признае,

че НАТО трябва да взаимодейства и понякога да разчита

на други организации като ЕС и ООН.

Може ли новата концепция да положи основите на по-добра координация?

Връщате ме към предишния ви въпрос.

Неотложните, средносрочните и дългосрочните заплахи

не могат да бъдат отстранени само от една организация или държава.

Трябва да развием редица партньорства.

И по самата си същност ООН

признава значението на регионалните организации.

Отношенията между ЕС и НАТО очевидно са важни.

По редица аспекти на различните мисии е необходимо сътрудничество.

То вече е факт на Балканите и в Афганистан.

Така че развитието на отношенията

ше бъде част от работата на експертите

и от новата Стратегическа концепция.

Ще се включи ли в концепцията и промяна

към разширяване на взаимодействието на НАТО с тези организации

и каква е гаранцията, че те ще се променят в същата посока?

Гаранция няма. Но мисля, те ще стане така.

Ако си вършим работата и успеем да включим други страни,

недържавни структури и други организации,

мисля, че ще можем да развиваме идеите си заедно.

Друг важен аспект е обществеността в нашите страни

отлично да разбира какво става. НАТО е съюз на демократични държави.

И затова общественото мнение трябва да е наясно.

И много от тези организации също са на демократични страни, със сигурност ЕС,

и трябва да водим изчерпателен диалог

за съвместното ни развитие и обществената подкрепа в нашите страни.

Какво е значението на тази концепция да бъдещето на НАТО?

Само актуализация ли или ново раждане?

Казах в речта си на 7 юли,

че не става въпрос да пометем всичко и да започнем от нула.

По-скоро е въпрос на прецизиране.

Има обаче няколко основни проблема, които трябва да обсъдим,

защото заплахите на XXI век са много различни

от тези, срещу които НАТО е създаден да се бори,

и се надявам, че експертната група ще анализира важните въпроси,

без да забравя същността на НАТО,

съюз на държави с общи ценности,

преследващи политически и военни цели.

Смятате ли, че сред важните въпроси

дискусията за колективната отбрана по член 5 ще има централно значение?

Да. Член 5 и член 4

са важни за консултациите между страните.

Интересното във Вашингтонския договор

е елегантният текст и внимателното

съчетаване на разпоредбите.

Член 5 играе централна роля с идеята,

че страните разчитат една на друга...

Надявам се да го препрочетем

и да видим колко внимателно е формулиран.

Споменавате широка дискусия.

Ще засегне ли вземането на решения в НАТО?

Вече съм обсъждала това

и някои хора се притесняват от механизма на вземане на решения,

но не искам предварително да влияя на нашата работа.

Това е свързано с толкова неща.

Групата е от независими експерти,

но искаме да изслушаме постоянните представители,

да се уверим, че се провеждат широки консултации.

С разширяването на НАТО процесът на вземане на решения поражда някои проблеми,

но нека видим как експертната група ще подходи към този въпрос.

Казахте, че трябва убедително да обясняваме действията си.

При създаването на НАТО малцина са били наясно

и едва след години се разбира защо е необходим.

Изключително важно е

хората да разберат какво вършим и защо го вършим.

Обществената дипломация ще бъде ли важен елемент от концепцията?

Мисля, че трябва да е съществена част, защото сме в демократични страни

и е необходимо хората да ни подкрепят и разбират,

което налага да не пишем помпозен документ,

а и Вашингтонскит договор е ...

..написан толкова простичко.

Хари Труман е бил известен с ясните си речи, така е започнал.

Мисля, че ще включим

и трябва да включим обществената дипломация.

Смятам, още като бях държавен секретар,

че трябва реален диалог, да се задават въпроси,

процесите да са прозрачни, това е много важно.

Предвидихме това и поискахме читателите да ви зададат въпроси.

Мога ли да Ви задам някои от тях?

Първият е от Жерар Смаже от Франция, който пита:

Дали гарантирането на достъп до природни ресурси

за всички държави-членки ще бъде част от ролята на организацията?

Това е един от въпросите, които дългосрочно ще ни занимават през този век,

енергията, опазването на околната среда

и изчерпването на природните ресурси.

И точно тези въпроси ще предложа на експертите,

за да решим колко широк обхват искаме.

Мисля, че най-сериозният проблем на XXI век е изчерпването на ресурсите.

Въпросът е много добър и интересен.

Последният въпрос е за двата пола.

Имали сме групи по този въпрос,

сега имаме експертна група

и Реймънд Лойд попита за ролята на жените.

През октомври 2000 г. ООН призова за пълноценно участие на жените

в решаването на конфликти и изграждането на мир.

Как НАТО може да превърне това в реалност?

Много важен е фактът, че в експертната група има и други жени.

Но по принцип мисля, че обществата са по-стабилни

и способни да решават конфликтите,

когато жените в тях имат политическо и икономическо влияние.

Важно е да видим как да ангажираме по-сериозно

жените, които са повече от половината население

във всички страни.

Важно е те да участват в решаването на конфликти

и в различните аспекти от дейността на НАТО.

Може да разчитате да повдигна тези въпроси.

Бладоря Ви. - Аз също.

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink