Verejná mienka - racionálnosť jednoduchosti (Časť 2)

Get the Flash Player to see this player.

Šírenie informácie: video 1

Nový Strategický koncept sa netýka iba zmeny poslania NATO - týka sa taktiež zmeny verejnej mienky o NATO. Tento postup však vyžaduje komunikáciu na vyššej úrovni. V tejto časti uvádzame niektoré súvisiace problémy a spôsoby konfrontácie s nimi.

 Titulky: On / Off

Šírenie informácie

Nový Strategický koncept sa netýka iba zmeny poslania NATO - týka sa taktiež zmeny verejnej mienky o NATO. Tento postup však vyžaduje komunikáciu na vyššej úrovni. V tejto časti uvádzame niektoré súvisiace problémy a spôsoby konfrontácie s nimi.

Šírenie informácie

o novom Strategickom koncepte NATO

bude rozhodujúce pre jeho úspech.

Jean-Francois Bureau je mužom, ktorého

NATO poverilo touto úlohou.

Vývoj spoločenských médií

reálne mení

prostredie informácie.

Spoločenské médiá reálne menia

štruktúru našej činnosti;

musíme pracovať takým spôsobom,

že namiesto nutnosti

komunikovať niečo verejnosti

musíme ukázať, že pracujeme

a jednáme v jej záujme.

Nové nebezpečenstvá - terorizmus,

kybernetické útoky, energetická bezpečnosť,

klimatické zmeny

sú reálnymi hrozbami,

majúcimi obrovský dopad

na každodenný život našich občanov.

Preto potrebujeme

poznať ich názory a ich problémy.

Ako plánujete udržať tieto

postupy viac transparentnými …

a ponúknuť verejnosti

prístup k rozhodovacím procesom?

Ďakujem, to je veľmi podnetná otázka.

Myslím si, že jadrom verejnosti

je mladá generácia.

Pripravujeme

NATO nasledujúceho desaťročia.

NATO, ktoré bude užitočné

pre nasledujúcu generáciu.

Generáciu narodenú

po skončení studenej vojny.

Musím tu uviesť, že

v otvorenom dialógu, ktorý si prajeme,

sa budeme usilovať o čo možno najväčšiu

diskusiu s mladou generáciou.

Tento proces je široký, obsažný;

v nasledujúcom roku budeme mať k dispozícii

niektoré odpovede a rozhodnutia

najvyšších štátnych a vládnych

predstaviteľov členských krajín.

Musíme však najskôr získať

mienku a otázky obyvateľov

než začneme

premýšľať o odpovediach.

Ako plánujete šírenie

informácií medzi verejnosťou,

čo chcete podniknúť a čoho dosiahnuť?

Nezaobíde sa to bez úsilia.

Ak chcete obyvateľstvo zapojiť

do procesu ako je tento,

musíte vytvoriť prostriedky k tomu,

aby ste sa zoznámil s jeho pocitmi a starosťami,

a získať pohľad z jeho strany.

Ak nepoznáme vaše názory

na predpokladanú činnosť NATO

v rokoch 2015 - 20020,

ako ju môžeme pripravovať?

Existujú spoločenské médiá,

nové médiá, ktoré môžu osloviť

súčasne mnoho osôb, ale vy si

však prajete získať taktiež osobný názor,

chcete obdržať

osobné hodnotenie situácie,

a naviazať osobné kontakty,

aby ste pochopil spôsob myslenia obyvateľov.

Budú hlavné médiá vedieť

čo Strategický koncept znamená?

Tlač má stále väčší záujem.

Od summitu v Štrasburgu/Kehli,

kde bolo

prítomných 3 500 novinárov,

médiá pochopili,

že ide o veľmi dôležitú vec.

Som si istý, že smer,

ktorý generálny tajomník, pán Rasmussen,

sám vyznačil

od nástupu do funkcie,

jeho pevný záväzok

k spolupráci s ľuďmi,

k diskusii s ľuďmi,

boli predmetom záujmu tlače.

Neexistuje nebezpečenstvo, že národná

tlač sa bude skôr zaujímať o národné udalosti,

než o udalosti medzinárodné,

ako je nový Strategický koncept?

Postup, akým sa tlač môže

zaujímať o túto udalosť,

týkajúci sa Strategického konceptu,

musí presahovať národnú perspektívu.

NATO dnes tvorí 28 členských štátov

a vyše 50 partnerských štátov.

Ak môžeme tlači pomôcť

dosiahnuť takej úrovne záujmu,

ktorá bude vyššia než národné

perspektívy, bude to vynikajúce.

Šírenie informácie

o novom Strategickom koncepte NATO

bude rozhodujúce pre jeho úspech.

Jean-Francois Bureau je mužom, ktorého

NATO poverilo touto úlohou.

Vývoj spoločenských médií

reálne mení

prostredie informácie.

Spoločenské médiá reálne menia

štruktúru našej činnosti;

musíme pracovať takým spôsobom,

že namiesto nutnosti

komunikovať niečo verejnosti

musíme ukázať, že pracujeme

a jednáme v jej záujme.

Nové nebezpečenstvá - terorizmus,

kybernetické útoky, energetická bezpečnosť,

klimatické zmeny

sú reálnymi hrozbami,

majúcimi obrovský dopad

na každodenný život našich občanov.

Preto potrebujeme

poznať ich názory a ich problémy.

Ako plánujete udržať tieto

postupy viac transparentnými …

a ponúknuť verejnosti

prístup k rozhodovacím procesom?

Ďakujem, to je veľmi podnetná otázka.

Myslím si, že jadrom verejnosti

je mladá generácia.

Pripravujeme

NATO nasledujúceho desaťročia.

NATO, ktoré bude užitočné

pre nasledujúcu generáciu.

Generáciu narodenú

po skončení studenej vojny.

Musím tu uviesť, že

v otvorenom dialógu, ktorý si prajeme,

sa budeme usilovať o čo možno najväčšiu

diskusiu s mladou generáciou.

Tento proces je široký, obsažný;

v nasledujúcom roku budeme mať k dispozícii

niektoré odpovede a rozhodnutia

najvyšších štátnych a vládnych

predstaviteľov členských krajín.

Musíme však najskôr získať

mienku a otázky obyvateľov

než začneme

premýšľať o odpovediach.

Ako plánujete šírenie

informácií medzi verejnosťou,

čo chcete podniknúť a čoho dosiahnuť?

Nezaobíde sa to bez úsilia.

Ak chcete obyvateľstvo zapojiť

do procesu ako je tento,

musíte vytvoriť prostriedky k tomu,

aby ste sa zoznámil s jeho pocitmi a starosťami,

a získať pohľad z jeho strany.

Ak nepoznáme vaše názory

na predpokladanú činnosť NATO

v rokoch 2015 - 20020,

ako ju môžeme pripravovať?

Existujú spoločenské médiá,

nové médiá, ktoré môžu osloviť

súčasne mnoho osôb, ale vy si

však prajete získať taktiež osobný názor,

chcete obdržať

osobné hodnotenie situácie,

a naviazať osobné kontakty,

aby ste pochopil spôsob myslenia obyvateľov.

Budú hlavné médiá vedieť

čo Strategický koncept znamená?

Tlač má stále väčší záujem.

Od summitu v Štrasburgu/Kehli,

kde bolo

prítomných 3 500 novinárov,

médiá pochopili,

že ide o veľmi dôležitú vec.

Som si istý, že smer,

ktorý generálny tajomník, pán Rasmussen,

sám vyznačil

od nástupu do funkcie,

jeho pevný záväzok

k spolupráci s ľuďmi,

k diskusii s ľuďmi,

boli predmetom záujmu tlače.

Neexistuje nebezpečenstvo, že národná

tlač sa bude skôr zaujímať o národné udalosti,

než o udalosti medzinárodné,

ako je nový Strategický koncept?

Postup, akým sa tlač môže

zaujímať o túto udalosť,

týkajúci sa Strategického konceptu,

musí presahovať národnú perspektívu.

NATO dnes tvorí 28 členských štátov

a vyše 50 partnerských štátov.

Ak môžeme tlači pomôcť

dosiahnuť takej úrovne záujmu,

ktorá bude vyššia než národné

perspektívy, bude to vynikajúce.

Ďalšie videaŠírenie informácie:

1. Verejná mienka - racionálnosť jednoduchosti (Časť 1)

2. Verejná mienka - racionálnosť jednoduchosti (Časť 2)

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink