Offentlig forståelse - enkelthet er genialt (del 2)

Get the Flash Player to see this player.

Å få budskapet ut: video 2

Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp.

 Undertitler: / Av

Å få budskapet ut

Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp.

Å få budskapet om NATOs nye, strategiske konsept ut

vil være avgjørende for om det skal lykkes.

Jean-Francois Bureau er den i NATO som har ansvar for oppgaven.

Utviklingen av de sosiale media

endrer virkelig informasjonsmiljøet.

De sosiale media endrer virkelig rammen om det arbeidet vi har,

og vi må arbeide på det grunnlaget

at i stedet for å ha noe å si til folk,

må vi vise at det vi gjør og sier er av interesse for dem.

De nye utfordringene, terrorisme, dataangrep, energisikkerhet,

kanskje klimaendring, de er virkelig trusler

som har en enorm betydning for dagliglivet til våre innbyggere.

Så vi må få deres synspunkter og deres spørsmål.

Hvordan planlegger du å holde disse prosessene mer åpne...

og gi offentligheten tilgang til beslutningsprosessen?

Takk, det er virkelig et utfordrende spørsmål.

Jeg tror at det viktigste publikum er den yngre generasjonen.

Vi forbereder NATO for det neste tiår.

Det NATO som vil være nyttig for den nye generasjonen.

Den som ble født etter slutten på den kalde krigen.

Så da må jeg si at i den åpne diskusjonen som vi ønsker,

vil vi prøve å engasjere oss så mye som mulig med den yngre generasjonen.

Denne prosessen er virkelig inkluderende

og da må vi komme med noen svar og noen beslutninger

fra våre statsledere og regjeringssjefer neste år.

Men først må vi få følelsene og spørsmålene fra folk

før vi begynner å tenke på svarene.

Så hvordan planlegger du å få informasjonen ut til offentligheten,

om det du ønsker å gjøre og oppnå?

Det skjer ikke uten arbeid.

Hvis du ønsker å inkludere folk i en slik prosess som denne,

må du bygge redskaper for å nå dem, for å få deres følelser og spørsmål,

for å få deres kommentarer. Hvis vi ikke får deres sysnpunkter

om det NATO skal gjøre i 2015 eller 2020,

hvordan kan vi bygge dette?

Så du har de sosiale media, de nye media som kan nå

mange folk på samme tid, men du ønsker også et personlig synspunkt,

du ønsker å få noen personlige vurderinger,

og personlige kontakter finner sted for å forstå hvordan folk tenker.

Men forstår de vanlige media hva det strategiske konseptet dreier seg om?

Pressen blir mer og mer interessert.

Fra toppmøtet i Strasbourg/Kehl,

der det var 3500 journalister til stede,

har de forstått at det er en avgjørende diskusjon.

Jeg er sikker på at den måten generalsekretær Rasmussen

har vist seg frem på etter at han kom til bygningen,

hans sterke forpliktelse til å engasjere seg med folket,

å diskutere dette spørsmålet med folk, har vært av interesse for pressen.

Er det ikke en fare for at nasjonal presse dekker nasjonale sikkerhetshistorier,

heller enn internasjonale, som det nye, strategiske konseptet?

Den måten pressen kan interessere seg for denne historien

om det strategiske konseptet går langt utover nasjonale perspektiver.

NATO består av 28 land i dag, mer enn 50 partnere i hele verden.

Så, hvis vi kan hjelpe pressen til å nå et interessenivå

som er større enn det nasjonale perspektivet, ville det være det beste.

Å få budskapet om NATOs nye, strategiske konsept ut

vil være avgjørende for om det skal lykkes.

Jean-Francois Bureau er den i NATO som har ansvar for oppgaven.

Utviklingen av de sosiale media

endrer virkelig informasjonsmiljøet.

De sosiale media endrer virkelig rammen om det arbeidet vi har,

og vi må arbeide på det grunnlaget

at i stedet for å ha noe å si til folk,

må vi vise at det vi gjør og sier er av interesse for dem.

De nye utfordringene, terrorisme, dataangrep, energisikkerhet,

kanskje klimaendring, de er virkelig trusler

som har en enorm betydning for dagliglivet til våre innbyggere.

Så vi må få deres synspunkter og deres spørsmål.

Hvordan planlegger du å holde disse prosessene mer åpne...

og gi offentligheten tilgang til beslutningsprosessen?

Takk, det er virkelig et utfordrende spørsmål.

Jeg tror at det viktigste publikum er den yngre generasjonen.

Vi forbereder NATO for det neste tiår.

Det NATO som vil være nyttig for den nye generasjonen.

Den som ble født etter slutten på den kalde krigen.

Så da må jeg si at i den åpne diskusjonen som vi ønsker,

vil vi prøve å engasjere oss så mye som mulig med den yngre generasjonen.

Denne prosessen er virkelig inkluderende

og da må vi komme med noen svar og noen beslutninger

fra våre statsledere og regjeringssjefer neste år.

Men først må vi få følelsene og spørsmålene fra folk

før vi begynner å tenke på svarene.

Så hvordan planlegger du å få informasjonen ut til offentligheten,

om det du ønsker å gjøre og oppnå?

Det skjer ikke uten arbeid.

Hvis du ønsker å inkludere folk i en slik prosess som denne,

må du bygge redskaper for å nå dem, for å få deres følelser og spørsmål,

for å få deres kommentarer. Hvis vi ikke får deres sysnpunkter

om det NATO skal gjøre i 2015 eller 2020,

hvordan kan vi bygge dette?

Så du har de sosiale media, de nye media som kan nå

mange folk på samme tid, men du ønsker også et personlig synspunkt,

du ønsker å få noen personlige vurderinger,

og personlige kontakter finner sted for å forstå hvordan folk tenker.

Men forstår de vanlige media hva det strategiske konseptet dreier seg om?

Pressen blir mer og mer interessert.

Fra toppmøtet i Strasbourg/Kehl,

der det var 3500 journalister til stede,

har de forstått at det er en avgjørende diskusjon.

Jeg er sikker på at den måten generalsekretær Rasmussen

har vist seg frem på etter at han kom til bygningen,

hans sterke forpliktelse til å engasjere seg med folket,

å diskutere dette spørsmålet med folk, har vært av interesse for pressen.

Er det ikke en fare for at nasjonal presse dekker nasjonale sikkerhetshistorier,

heller enn internasjonale, som det nye, strategiske konseptet?

Den måten pressen kan interessere seg for denne historien

om det strategiske konseptet går langt utover nasjonale perspektiver.

NATO består av 28 land i dag, mer enn 50 partnere i hele verden.

Så, hvis vi kan hjelpe pressen til å nå et interessenivå

som er større enn det nasjonale perspektivet, ville det være det beste.

Videos in Getting the message out:

1. Public understanding - simplicity is genius (part 1)

2. Public understanding - simplicity is genius (part 2)

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink