Razumevanje javnosti – pravi odgovor je enostavnost (1.del)

Get the Flash Player to see this player.

Posredovanje sporočila: video posnetek 1

Pri novem strateškem konceptu ne gre le za spreminjanje Nata, pač pa tudi za spreminjanje gledanja nanj. To pa bo zahtevalo boljše komuniciranje. V nadaljevanju predstavljamo nekatere izzive in ukrepe za spopadanje z njimi.

 Podnapisi: Vklopi / Izklopi

Posredovanje sporočila

Pri novem strateškem konceptu ne gre le za spreminjanje Nata, pač pa tudi za spreminjanje gledanja nanj. To pa bo zahtevalo boljše komuniciranje. V nadaljevanju predstavljamo nekatere izzive in ukrepe za spopadanje z njimi.

Če želite uspešno komunicirati,

če želite uspešno posredovati svoje sporočilo,

morate poslušati.

In v zadnjih dveh letih si zelo prizadevamo izboljšati naše spretnosti poslušanja.

Pri razlagi strateškega koncepta gre za to, kam je Nato namenjen,

obenem pa je to tudi zlata priložnost za to, da določimo,

kaj je Nato in kaj bo počel v 21. stoletju.

Če me je kdo med mojim odraščanjem sredi noči zbudil in rekel Nato,

sem vedel, kaj pomeni: obrambo proti opredeljivi grožnji.

V 21. stoletju ponovno potrebujemo občutek za to,

kaj je Nato, v zelo drugačnem

ter zapletenem in kompleksnem okolju.

Vse kar počne Nato

v veliko evropskih državah takoj vzbudi sume.

In potem je potrebno kar nekaj časa, da ljudi prepričamo, da ni tako.

Moralo bi biti nasprotno.

Veliko bi spremenilo že to, če bi opustili sporočila v starem stilu.

Prvič v moji karieri se je zgodilo,

da je v občinstvu več ljudi kot med razpravljalci.

Tako da se tega resnično veselim.

Razlog, zakaj si tako prizadevamo, da bi bil nov strateški koncept

jedrnat in lahko prebavljiv, je preprost.

Nato ima težave s stiki z javnostjo.

Vedno manj ljudi v državah članicah Nata razume,

kaj je namen zavezništva.

Osredotočeni smo na toliko stvari, da ni lahko opisati

kaj Nato dela, in zato

imamo majhno podporo javnosti

za obrambne izdatke in misije, ki jih Nato izvaja.

Naše volilno telo, naši narodi glasujejo,

in nam podeljujejo pristojnost za odločitev o uporabi sile.

In premalo je razumevanja, premalo skupne...

vizije o tem, kaj bo Nato počel in česa ne bo.

Stari koncept, ki je predolg in nejasen, je povzročil,

da mora biti zamisel v novem konceptu orodje

vladam, da povrnejo Natov ugled v javnosti.

Javnost smo že začeli vključevati.

Moj namen je, da to postane najbolj odprt,

najbolj vključujoč posvetovalni proces v Natovi zgodovini,

in upam si trditi, v zgodovini katere koli mednarodne organizacije.

Že to je presenečenje

in jasen namen tega novega strateškega koncepta je,

da gremo v javnost. Bolj kot s katerim koli drugim Natovim dokumentom.

Če ne zaradi drugega, zato, ker vse zaveznice niso zelo uspešne

pri pojasnjevanju svojim državljanom, da obstaja potreba po varnosti in obrambi.

Veste, retorika sama ni dovolj. Sposobni moramo biti te besede uresničiti.

Kar pomeni politično, široko politično podporo doma.

In menim, da nam tu ni šlo najbolje.

Ne morete delegirati potrebe po zbiranju podpore vaše javnosti

Natu ali njegovemu oddelku za javno diplomacijo ali vaši reviji.

Vse to je lahko v pomoč, vendar pa je osnovna zahteva,

da se ljudem pojasni, da je varnost pomembna, da je obramba potrebna,

in da so čezatlantski odnosi temeljni za našo varnost in obrambo...

To morajo narediti vlade.

To je odlična priložnost,

da ljudje, tako državljani, volivci kot tudi oblikovalci politike,

spoznajo, da gre tu za višje poslanstvo.

Da je Nato zibelka

obrambe zahodnoevropske kulture.

Kar lahko doseže strateški koncept, oziroma njegovi snovalci,

je, da napišejo jedrnato, razumljivo in navdihujoče besedilo.

ki ga lahko države članice predložijo svoji javnosti

in rečejo: za to gre pri zavezništvu.

K pisanju strateškega koncepta smo že pritegnili zunanje strokovnjake.

Ti vedo, da bi lahko jasna strategija

vplivala na vse, od proračunov do Afganistana.

Čim jasnejši moramo biti glede našega končnega nasveta:

to so grožnje, tako razmišlja Nato.

In če bo javnost to dobro razumela,

bo razumela tudi to, da potrebujete sredstva.

Kar pomeni proračune, opremo. itd.

In če ljudje razumejo pomembnost tega zavezništva

in pomembnost tega, kar počnemo v Afganistanu,

potem je večja verjetnost, da bo podpora javnosti večja.

Obstaja negotovost.

To je eden od razlogov, da se posvetujemo o tem,

kakšna bi morala biti naša strategija v Afganistanu in kako delovati v prihodnje,

tako da bomo lažje pojasnili javnosti, zakaj moramo nadaljevati,

zakaj je uspeh pomemben za varnost Natovih držav.

To velja tudi za Nato.

In nenazadnje, jasno je, da bodo tiste države, ki skrbno bdijo nad

Natom in njegovimi operacijami, enako budno spremljale

tudi nov strateški koncept.

Seveda ga bodo prebirali v Moskvi in v večimi islamskih držav,

vendar pa mislim, da če si zelo jasen glede namenov,

si tudi veliko bolj ustrezen kot partner teh držav,

ker vedo, o čem govoriš,

kaj nameravaš, tako da je usmerjen na obe območji,

in menim, da bo tudi interes na obeh območjih precej velik.

Če želite uspešno komunicirati,

če želite uspešno posredovati svoje sporočilo,

morate poslušati.

In v zadnjih dveh letih si zelo prizadevamo izboljšati naše spretnosti poslušanja.

Pri razlagi strateškega koncepta gre za to, kam je Nato namenjen,

obenem pa je to tudi zlata priložnost za to, da določimo,

kaj je Nato in kaj bo počel v 21. stoletju.

Če me je kdo med mojim odraščanjem sredi noči zbudil in rekel Nato,

sem vedel, kaj pomeni: obrambo proti opredeljivi grožnji.

V 21. stoletju ponovno potrebujemo občutek za to,

kaj je Nato, v zelo drugačnem

ter zapletenem in kompleksnem okolju.

Vse kar počne Nato

v veliko evropskih državah takoj vzbudi sume.

In potem je potrebno kar nekaj časa, da ljudi prepričamo, da ni tako.

Moralo bi biti nasprotno.

Veliko bi spremenilo že to, če bi opustili sporočila v starem stilu.

Prvič v moji karieri se je zgodilo,

da je v občinstvu več ljudi kot med razpravljalci.

Tako da se tega resnično veselim.

Razlog, zakaj si tako prizadevamo, da bi bil nov strateški koncept

jedrnat in lahko prebavljiv, je preprost.

Nato ima težave s stiki z javnostjo.

Vedno manj ljudi v državah članicah Nata razume,

kaj je namen zavezništva.

Osredotočeni smo na toliko stvari, da ni lahko opisati

kaj Nato dela, in zato

imamo majhno podporo javnosti

za obrambne izdatke in misije, ki jih Nato izvaja.

Naše volilno telo, naši narodi glasujejo,

in nam podeljujejo pristojnost za odločitev o uporabi sile.

In premalo je razumevanja, premalo skupne...

vizije o tem, kaj bo Nato počel in česa ne bo.

Stari koncept, ki je predolg in nejasen, je povzročil,

da mora biti zamisel v novem konceptu orodje

vladam, da povrnejo Natov ugled v javnosti.

Javnost smo že začeli vključevati.

Moj namen je, da to postane najbolj odprt,

najbolj vključujoč posvetovalni proces v Natovi zgodovini,

in upam si trditi, v zgodovini katere koli mednarodne organizacije.

Že to je presenečenje

in jasen namen tega novega strateškega koncepta je,

da gremo v javnost. Bolj kot s katerim koli drugim Natovim dokumentom.

Če ne zaradi drugega, zato, ker vse zaveznice niso zelo uspešne

pri pojasnjevanju svojim državljanom, da obstaja potreba po varnosti in obrambi.

Veste, retorika sama ni dovolj. Sposobni moramo biti te besede uresničiti.

Kar pomeni politično, široko politično podporo doma.

In menim, da nam tu ni šlo najbolje.

Ne morete delegirati potrebe po zbiranju podpore vaše javnosti

Natu ali njegovemu oddelku za javno diplomacijo ali vaši reviji.

Vse to je lahko v pomoč, vendar pa je osnovna zahteva,

da se ljudem pojasni, da je varnost pomembna, da je obramba potrebna,

in da so čezatlantski odnosi temeljni za našo varnost in obrambo...

To morajo narediti vlade.

To je odlična priložnost,

da ljudje, tako državljani, volivci kot tudi oblikovalci politike,

spoznajo, da gre tu za višje poslanstvo.

Da je Nato zibelka

obrambe zahodnoevropske kulture.

Kar lahko doseže strateški koncept, oziroma njegovi snovalci,

je, da napišejo jedrnato, razumljivo in navdihujoče besedilo.

ki ga lahko države članice predložijo svoji javnosti

in rečejo: za to gre pri zavezništvu.

K pisanju strateškega koncepta smo že pritegnili zunanje strokovnjake.

Ti vedo, da bi lahko jasna strategija

vplivala na vse, od proračunov do Afganistana.

Čim jasnejši moramo biti glede našega končnega nasveta:

to so grožnje, tako razmišlja Nato.

In če bo javnost to dobro razumela,

bo razumela tudi to, da potrebujete sredstva.

Kar pomeni proračune, opremo. itd.

In če ljudje razumejo pomembnost tega zavezništva

in pomembnost tega, kar počnemo v Afganistanu,

potem je večja verjetnost, da bo podpora javnosti večja.

Obstaja negotovost.

To je eden od razlogov, da se posvetujemo o tem,

kakšna bi morala biti naša strategija v Afganistanu in kako delovati v prihodnje,

tako da bomo lažje pojasnili javnosti, zakaj moramo nadaljevati,

zakaj je uspeh pomemben za varnost Natovih držav.

To velja tudi za Nato.

In nenazadnje, jasno je, da bodo tiste države, ki skrbno bdijo nad

Natom in njegovimi operacijami, enako budno spremljale

tudi nov strateški koncept.

Seveda ga bodo prebirali v Moskvi in v večimi islamskih držav,

vendar pa mislim, da če si zelo jasen glede namenov,

si tudi veliko bolj ustrezen kot partner teh držav,

ker vedo, o čem govoriš,

kaj nameravaš, tako da je usmerjen na obe območji,

in menim, da bo tudi interes na obeh območjih precej velik.

Video posnetki v Posredovanje sporočila:

1. Razumevanje javnosti – pravi odgovor je enostavnost (1. del)

2. Razumevanje javnosti – pravi odgovor je enostavnost (2.del)

Posreduj:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink